Simpozion internațional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Oradea, 5-9 octombrie 2009

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Vasile Coman” din cadrul Universității din Oradea organizează, începând de pe 5 octombrie până astăzi, 9 octombrie 2009, un Simpozion internațional cu tema „Moștenirea spirituală a Sfinților Părinți Capadocieni pentru creștinii de pretutindeni”. La această manifestare, ajunsă la a treia ediție, participă invitați din nouă țări, după cum informează cotidianul Ziarul Lumina.

Lucrările au fost precedate de un Te Deum oficiat în paraclisul Universității de către un sobor de preoți și diaconi de la facultățile de teologie ortodoxă din România. Deschiderea oficială a avut loc în prezența rectorului Universității, domnul prof. univ. dr. ing. Cornel Antal, care și-a exprimat satisfacția de a fi gazda unui eveniment de o asemenea anvergură, expresie a dinamismului și vizibilității crescânde a Facultății de Teologie și a Universității din Oradea.

Părintele consilier Radu Rus a transmis salutul de întâmpinare al Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, urând bun venit invitaților și exprimându-și convingerea că lucrările prezentate vor contribui la înțelegerea actualității gândirii și exemplului marilor Părinți Capadocieni.

Părintele profesor dr. Nicu Dumitrașcu, decanul Facultății de Teologie din Oradea, a deschis lucrările propriu-zise ale simpozionului prin referatul intitulat „Prietenia atipică a Sfinților Vasile și Grigorie”, subliniind că legătura sufletească a celor doi este un model încă nedepășit de dialog și iubire creștină într-o lume al cărei ethos este în bună măsură străin de duhul Evangheliei.

În continuare, domnul conferențiar dr. Adrian Lemeni a abordat apoi „Relația dintre rațiune și credință în teologia Sfântului Vasile cel Mare.

În a doua sesiune de comunicări, prof. Michel Cozic de la Centre Lenain de Tillemont – Paris a propus o interesantă paralelă între Sfântul Vasile cel Mare și Arnobiu cel Tânăr în problema dificultăților căsătoriei și a mijloacelor de a le depăși.

Paradoxul condiției creștine, așa cum se reflectă ea în scrierile Sfântului Vasile cel Mare, a fost abordat de profesorul Gunnar af Hällström de la Universitatea din Turku, Finlanda.

Dr. Albert Rauch a vorbit în continuare despre recepția teologiei Capadocienilor la Sfântul Chiril al Alexandriei, cu o insistență specială asupra hristologiei, iar Peter de May de la Universitatea din Leuven a tratat despre raportul dintre apofatic și catafatic în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, încercând apoi să identifice sursele capadociene ale teologiei sale. Prima zi a lucrărilor a fost încheiată de părintele ieromonah Kiprian Yashchenko de la Academia Duhovnicească Ortodoxă din Moscova și de Igor Ryazantsev de la Universitatea de Stat din Moscova.

Lucrările au continuat miercuri cu o sesiune de comunicări foarte dense. Dl prof. dr. Cornel Simuț de la Institutul Teologic Emanuel din Oradea a făcut o incitantă prezentare a folosirii reflecției Capadocienilor de către teologul italian contemporan Vito Mancuso în proiectul său de reinterpretare radicală a tradiției creștine. Profesorul dr. Fadi Georgi de la Universitatea din Balamand, Liban, a vorbit apoi despre recepția bizantină tardivă a Părinților Capadocieni, cu referire specifică la opera Sfântului Grigorie Palama.

Asupra ontologiei personaliste a Capadocienilor și asupra folosirii ei în eclesiologia Mitropolitului Ioan Zizioulas s-a oprit pr. drd Ștefan Barbu de la Katholieke Universiteit, Leuven, iar profesorul dr. Pablo Argarate de la Universitatea din Toronto, Canada, a tratat despre posteritatea imediată a pnevmatologiei Sfântului Grigorie de Nazianz în contextul Sinodului al doilea Ecumenic.

În cadrul sesiunilor de după-amiază au fost susținute de către profesorii de teologie de la facultățile din țară referate privind viața, teologia și spiritualitatea Sfântului Vasile cel Mare.

Discuțiile se vor încheia astăzi, când se va emite și documentul final, urmând ca lucrările prezentate să fie publicate într-un viitor volum.

Comentarii Facebook


Știri recente