Simpozion Internațional dedicat Crezului Ortodox la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Teologi, profesori de teologie din țară și străinătate și numeroși studenți participă astăzi, 1 noiembrie, la lucrările Simpozionului internațional cu tema „Crezul Niceo-Constantinopolitan. Istorie, teologie și spiritualitate”. Întrunirea se desfășoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București cu scopul evidențierii importanței Crezului Ortodox în istoria creștinismului, informează Radio TRINITAS.

Lucrările au fost deschise de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a evidențiat rolul normativ al Simbolului de Credință în viața creștinilor.

„Crezul Ortodox ne arată, în același timp, finalitatea mărturisirii dreptei credințe, cât și finalitatea vieții umane pe pământ și anume, învierea morților și viața veacului ce va să fie. Mai precis, credem în Dumnezeu cel Veșnic Viu, pentru că dorim să trăim veșnic cu sufletul și cu trupul în iubirea Preasfintei Treimi. Vedem, așadar, că de fapt Crezul Ortodox este norma dreptei credințe și a unității Bisericii, întrucât este călăuză a vieții noastre pe calea mântuirii către Împărăția eternă a Sfintei Treimi. Avem speranța că lucrările acestui Simpozion teologic internațional de la București vor contribui la aprofundarea și explicarea conținutului Crezului Ortodox ca fiind izvor de lumină pentru viața și pentru misiunea Bisericii în lumea de astăzi”, a spus Preafericirea Sa.

„Vor vorbi despre Crez în misiunea Bisericii și anume, Predica în cateheza Bisericii și faptul că întreaga viață bisericească se întemeiază pe mărturisirea de credință care are la rândul ei fundament în Revelația supranaturală divină, adică în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Vom căuta să exemplificăm faptul că dreapta credință permite dreapta viețuire, adică o viețuire evlavioasă după dogmele Bisericii noastre Ortodoxe”, a spus Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, după cum ne informează TRINITAS TV.

Tot în cadrul sesiunii inaugurale au susținut prelegeri doi renumiți teologi din străinătate. Prof. dr. Wolfram Kinzig, de la Universitatea din Bonn, a definit pe scurt termenul de ‘crez’, a explicat câteva aspecte legate de structura literară a crezurilor, despre Crezul niceo-constantinopolitan, încheind cu câteva observații despre necesitatea și natura crezului. Jean-Claude Larchet, renumitul teolog francez, a susținut prelegerea ‘Concepția ortodoxă asupra sobornicității Bisericii’. ‘Am încercat să prezint concepția pe care o are Biserica Ortodoxă despre sobornicitate, ca element al Crezului ortodox, examinând succesiv diferitele aspecte ale acesteia, aspecte diferite, dar care converg totuși spre afirmația că sobornicitatea își găsește fundamentele esențiale în Hristos și în Duhul Sfânt’, a declarat pentru ‘Ziarul Lumina’ profesorul Jean-Claude Larchet la finalul sesiunii inaugurale.

A doua sesiune a simpozionului, intitulată ‘Izvoare biblice și formularea Crezului’, s-a desfășurat sub moderarea părintelui profesor Constantin Coman și a început cu prelegerea profesorului Konstantin Nikolakopoulos de la Universitatea din München, care a vorbit despre formulele treimice fundamentale în Noul Testament ca prime premise ale Simbolului de credință. Sesiunea a doua s-a încheiat cu susținerea lucrărilor ‘Mărturisirile de credință pauline’ – părintele conf. dr. Constantin Preda, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și ‘Formularea și aprobarea Crezului niceean la Sinodul I Ecumenic’ – părintele conf. dr. Nicolae Chifăr, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Sesiunea a III-a, ‘Istoria, teologia și receptarea Crezului’, moderată de părintele prof. Emanuel Băbuș, a cuprins prelegerile: ‘Contextul teologic al formulării Simbolului niceo-constantinopolitan’ – părintele prof. dr. Tache Sterea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; ‘Contribuții imperiale la formularea Simbolului niceo-constantinopolitan’ – părintele prof. dr. Adrian Gabor, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și ‘Receptarea Simbolului niceo-constantinopolitan în Sfânta Liturghie bizantină – dublarea mărturisirii credinței’ – părintele conf. dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. A patra sesiune s-a numit ‘Simbolul niceo-constantinopolitan în dialogul teologic contemporan și în teologia românească’, desfășurată sub moderarea părintelui conf. Mihai Săsăujan. Au fost prezentate lucrările: ‘Asumarea și mărturisirea primului articol al Crezului în contextul cosmologiei științifice contemporane’ – conf. dr. Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; ‘Mărturisim un Botez spre iertarea păcatelor – homologoumen hen Baptisma eis aphesin hamartion (Crezul niceo-constantinopolitan) – implicații ecumenice și misiologice ale Botezului nostru’ – părintele conf. dr. Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu; ‘Simbolul niceo-constantinopolitan și adaosul Filioque’ – părintele lect. dr. Gheorghe Holbea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și ‘Receptarea teologiei Crezului în tratatele românești de teologie dogmatică ortodoxă’ – conf. dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Lucrările simpozionului se vor încheia mâine, atunci când va fi lansat și volumul „Semnificația trupului în Ortodoxie”, al teologului francez Jean Claude Larchet.

Comentarii Facebook


Știri recente