Simpozion internațional consacrat celei de-a 60 aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului

Demnitate și justiție pentru toți

Simpozion internațional consacrat celei de-a 60 aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului

Sâmbătă, 13 decembrie, la Palatul Patriarhiei, a avut loc Simpozionul internațional cu tema „Demnitate și justiție pentru toți”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, instituție națională cu atribuții de cercetare, formare și informare în domeniu, Patriarhia Română și Arhidieceza București a Bisericii Romano-Catolice, cu participarea Asociației pentru Națiunile Unite din România, a Institutului de Educație Continuă- Universitatea „Al. I. Cuza” și a Comitetului director al IDEF.

Consacrat împlinirii a 60 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite a Declarației Universale a Drepturilor Omului, acest eveniment încheie seria activităților desfășurate de-a lungul anului Declarației Universale, sub deviza „Demnitate și justiție pentru toți”.

Reuniunea, care s-a constituit într-un cadru de dialog fructuos între instituții laice și religioase și între religii, bazat pe împărtășirea înaltelor valori aflate la temelia sistemului drepturilor omului, s-a bucurat de participarea unor prestigioase personalități ale vieții bisericești, ale lumii științifice universitare, culturale, juridice, și a reprezentanților unor organizații neguvernamentale din domeniul drepturilor omului din țară și de peste hotare.

În deschiderea lucrărilor participanții au fost salutați prin cuvinte de învățătură și alocuțiuni de către P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, IPS Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei de București a Bisericii Romano-Catolice, prof. dr. Irina Moroianu Zlătescu, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, prof. dr. Ioan Vida, președintele Curții Constituționale și prof. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Vorbitorii au scos în evidență importanța istorică a Declarației Universale a Drepturilor Omului care a propus omenirii construirea unei lumi în care ființele umane să se bucure de libertatea cuvântului și a credinței proclamând demnitatea umană drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor de rând; în același timp a fost scoasă în evidență actualitatea mesajului Declarației în condițiile în care azi omenirea se confundă cu noi provocări la fel de grave ca cele de acum 60 de ani: foamete, criză financiar globală, degradarea continuă a mediului etc.

În cadrul sesiunii de deschidere a fost, de asemenea, prezentat Mesajul adresat de secretarul general al ONU Ban Ki-moon cu prilejul Zilei internaționale a drepturilor omului.

„Libertatea cultelor religioase – factor al păcii sociale”, a fost prima temă abordată, având ca moderator pe prof. dr. Ioan Vida, președintele Curții Constituționale. Comunicările prezentate de PS Vincențiu Ploieșteanu, Episcop Vicar Patriarhal, conf. dr. Gheorghe Mihai Bârlea – co-șef al Catedrei UNSCO IRDO U.N. Baia Mare, dr. Dieter Schlafen, judecător Germania, pr. Ionuț Gabriel Corduneanu și pr. Dorel Nicolae Moțoc consilieri patriarhali, dr. Alfred Graf von Keyserlingk, judecător Germania și diac. Mihai Dima, consilier patriarhal, au abordat o amplă problematică privind solidaritatea socială, relațiile familie-stat-biserică sau parteneriatele sociale biserică-administrație publică-cetățean.

În partea a doua a lucrărilor a fost abordată tema „Educația pentru demnitate”, lucrările fiind moderate de prof. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

P.S. Petru Gherghel, Episcop al Diecezei Romano-Catolice Iași, acad. George Văideanu, prof. dr. Letizia Fiorillo dello Russo, Italia, prof. dr. Laurențiu Șoitu, director al ICC- Iași, prof. dr. Monna Lisa Magdo Belu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, pr. prof. dr. Vasile Răducă, pr. lect. dr. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal, pr. lect. Alexandru Gabriel Gherasim, consilier patriarhal, și prof. Eugen Stoica, inspector general în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, au prezentat valoroase comunicări asupra reperelor filozofice, juridice și a demersurilor educaționale ce trebuie întreprinse pentru a crește forța actului educativ pentru demnitate.

În încheierea lucrărilor, participanții au adoptat un Apel la dialog și cooperare pentru demnitatea umană în care, subliniind importanța excepțională a principiilor și mesajului Declarației Universale a Drepturilor Omului au relevat faptul că pentru ca dreptul la demnitate și justiție să fie o construcție durabilă, este necesară luarea în considerare a dimensiunii spirituale a drepturilor omului, cultivarea respectului pentru valorile comune care stau la baza ansamblului drepturilor fundamentale ale ființei umane; în Apel este exprimată deschiderea participanților pentru continuarea și dezvoltarea dialogului și conlucrării pentru a contribui la o construcție socială bazată pe valori.

Comentarii Facebook


Știri recente