Simpozion în cinstea Mitropoliților Firmilian și Nestor, la Craiova

Ultimii doi mitropoliți ai Olteniei, trecuți la cele veșnice, au fost comemorați vineri, 14 decembrie 2012, la Craiova, în cadrul Simpozionului cu titlul „Teologie și slujire pastorală în viața și opera Mitropoliților Firmilian Marin și Nestor Vornicescu”. Evenimentul a avut loc, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Irineu, în Aula Magna a Centrului de restaurare patrimoniu și vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei, după cum aflăm de la Diac. Ioniță Apostolache.

Mitropoliții Firmilian și Nestor ai Olteniei au fost prezenți vreme de șase ceasuri pe buzele ierarhilor, preoților, profesorilor, istoricilor și a altor invitați la simpozionul organizat la Centrul de restaurare patrimoniu al Arhiepiscopiei Craiovei. Deschiderea lucrărilor a avut loc în prezența IPS Irineu, care a avut și inițiativa organizării acestui eveniment. În cuvântul rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a trecut în revistă câteva aspecte din viața și opera celor doi mari ierarhi ai Bisericii Oltene, arătând că nu au lipsit niciodată din mijlocul păstoriților lor, de ieri și de azi, fiind permanent rugători înaintea Tronului Ceresc. „Cei doi mitropoliți sunt vii și lucrători în viața noastră, de aceea noi, cei de astăzi, îi considerăm ca pe părinții și protectorii noștri, cei care ne îndrumă viața și ne călăuzesc pașii prin exemplul pe care ni l-au dat. Mitropolitul Nestor a pecetluit sufletele multor preoți și studenți. Cu toții îl avem în minte și, când privim la imaginea sa, avem sentimente deosebite. Alături de înaintașul său, vrednicul mitropolit Firmilian, vlădica Nestor a lucrat în ogorul Bisericii din Oltenia în vremuri tulburi. Munca sa cărturărească ne este foarte bine cunoscută. Cerceta de fiecare dată arhivele adunând informații prețioase pe care le așeza cu multă delicatețe în paginile lucrărilor sale. Mitropolitul Firmilian, și el un mare ierarh al Bisericii noastre, a trebuit să lupte pentru apărarea mănăstirilor din Oltenia. El a trebuit să apere acest patrimoniu înaintea celor care irațional și uneori inconștient distrugeau valorile noastre bisericești. De aceea, menirea lui a fost întotdeauna îmbrăcată în speranța ca urmașii săi să moștenească nealterat tezaurul Bisericii strămoșești”, a spus IPS Părinte Mitropolit.

Prelegeri și evocări în cinstea celor doi arhierei olteni

Luările de cuvânt au fost moderate de pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. Astfel, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a vorbit despre dimensiunea patrologică a scrierilor mitropolitului Nestor Vornicescu, prezentând cele mai importante lucrări elaborate de marele arhiereu pe această temă. Preotul Ioan Ioanicescu, protoiereu în timpul păstoririi IPS Nestor a prezentat referatul „Mitropolitul Nestor cel bun, părinte duhovnicesc al oltenilor”. În prima parte a întâlnirii au mai luat cuvântul: protos. Vladimir Dărângă, eclesiarhul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova – „Mitropolitul Nestor Vornicescu și Mănăstirea Maglavit” și pr. dr. Nicușor Popescu, directorul Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu – „Mitropolitul Firmilian și învățământul teologic din Oltenia”.

Lansarea noilor apariții ale Editurii „Mitropolia Olteniei”

În continuare, angajații Editurii Mitropolia Olteniei, în frunte cu diaconul Adrian Boldișor, directorul instituției, au prezentat lucrările pregătite pentru anul 2013: Calendarul bisericesc (foaie și agendă), Agenda Duhovnicească (agendă, stick electronic agendă și stick harta Olteniei) și stickul muzical „Teologia mântuirii în colindele creștine, simfonie a muzicii universale”, imprimat de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Au luat cuvântul: prof. Emilian Popescu, cadru didactic al Facultății de teologie din Craiova, pr. lect. Ion Bârnea și prof. Victor Șapcă, dirijorul grupului psaltic al catedralei mitropolitane. Toate lucrările prezentate au primit cuvinte de laudă pentru realizarea deosebită din punct de vedere grafic și pentru conținutul lor. Între pauzele invitaților, psalții craioveni au interpretat colinde, regăsite pe stickul prezentat. La final, diac. Adrian Boldișor a anunțat recenta acreditare a Editurii „Mitropolia Olteniei” în categoria B, conform normelor CNCS în vigoare.

A doua parte a întâlnirii a adus înaintea invitaților o nouă serie de prelegeri și evocări. Au luat cuvântul: pr. conf. dr. Picu Ocoleanu, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei – „Latura monastică a operei Mitropolitului Nestor Vornicescu”, pr. dr. Ion Rizea – „Mitropolitul Nestor Vornicescu, președinte al Comisiei Române de Istorie Eclesiastică Comparată (1978-2000)”, pr. prof. univ. dr. Ștefan Resceanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova și ierom. Nicodim Macovei, de la Mănăstirea Jitianu, care a vorbit despre „Mitropoliții Firmilian Marin și Nestor Vornicescu în paginile Ziarului Lumina. Medalioane de amintiri din trecutul Bisericii Oltene”.

Comentarii Facebook


Știri recente