Simpozion dedicat Sfântului Chiril al Alexandriei la Mănăstirea Tismana

Teologi din întreaga țară au participat la lucrările simpozionului național cu tema ‘Teologie și mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei’. Evenimentul a debutat miercuri, 25 iulie 2012, la Mănăstirea Tismana, în prezența Înalt Preasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei și decanul Facultății de Teologie din Craiova, informează Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia.

Întrunirea teologică dedicată Sfântului Chiril al Alexandriei a reunit peste douăzeci de cadre universitare și teologi din întreaga țară. Sesiunile de comunicări au fost organizate pe durata a două zile, respectiv 26 și 27 iulie, și au fost deschise oficial miercuri seara, 25 iulie. Din program nu au lipsit dezbaterile și discuțiile libere.

În deschiderea simpozionului, IPS Irineu și-a manifestat bucuria și totodată dorința ca prin prelegerile și discuțiile participanților să se aducă un plus de valoare teologiei românești. De asemenea, Mitropolitul Olteniei a arătat locul și valoarea pe care o are sfântul în viața Bisericii și a credincioșilor ei. ‘Încă de la început am dorit să analizăm gândirea teologică a acestui Sfânt Părinte și să arătăm receptivitatea, utilitatea și aplicarea ei practică în viața Bisericii noastre ortodoxe. Locul Sfinților Părinți în existența noastră de creștini este unul de neînlocuit. De fiecare dată facem referire la învățătura și exemplul pe care ni l-au lăsat prin traiul lor plin de sfințenie și de fapte bune. Iată de ce, atunci când cinstim un sfânt, nu facem decât să-l actualizăm și să-l facem să fie prezent în tumultul vieții noastre. Așa se face că, prin harul lui Dumnezeu, sfântul se face viu și nemuritor, prezența sa fiind un mare dar pentru Biserică, iar învățătura pe care o răspândește, asemenea unei ape de izvor, ce răsare în sufletul tuturor celor însetați. Prin urmare, învățătura Sfinților Părinți este o necesitate, o hrană duhovnicească prin care creștem pentru a ajunge la vârsta bărbatului desăvârșit’, a spus IPS Irineu.

‘Dorința de a păstra adevărata credință este reflectată în scrierile sale’

În continuare, IPS Mitropolit a arătat care sunt locul și importanța teologiei Sfântului Chiril în tradiția Bisericii Ortodoxe, precum și contribuția acestuia la fundamentarea învățăturilor de credință cu privire la cele două firi (divină și umană) ale Mântuitorului Hristos și la persoana Maicii Domnului, ca Născătoare de Dumnezeu. ‘A trăit într-un veac atât de zbuciumat, plin de încercări și zbateri doctrinare. Moștenirea sa, de sorginte alexandrină, este una extrem de bogată, unică am putea spune, prin efervescența sensurilor în care s-a dezvoltat. El a crescut cu învățăturile lui Origen, Panten, Clement Alexandrinul sau Atanasie cel Mare. A fost marcat de experiența mistică a părinților pustiei, între ei numărându-se Sfântul Antonie cel Mare, Pavel Tebeul sau Sfinții Stâlpnici. Între ei s-a format Sfântul Chiril, ca unul ce moștenește, cugetă, pătrunde, transmite și chiar stăpânește o mare și importantă parte a teologiei orientale. El vorbește tocmai într-un moment în care filosofia neoplatonică se află pe poziția de a ceda ideologic și terminologic în favoarea teologiei creștine. Dorința lui de a păstra adevărata credință ortodoxă este reflectată în scrierile sale, caracterizate printr-o mare doză de originalitate. În lupta pe care a dus-o cu ereziile timpului, sfântul a ieșit învingător, convingerile sale devenind normative pentru fundamentarea învățăturilor de credință de la Efes și Calcedon’, a conchis IPS Mitropolit Irineu.

Noutăți editoriale la Editura ‘Mitropolia Olteniei’

Festivitatea de deschidere a fost completată de lansarea oficială a volumului ‘Teologie și filozofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul’, publicat în două părți, la Editura ‘Mitropolia Olteniei’, în colecția Studia Teologica. Lucrarea a fost prezentată de lect. univ. dr. Adrian Boldișor, directorul editurii. ‘Noutatea față de volumele publicate anterior este că acest volum a apărut în două părți. Fiecare articol are personalitatea sa și acest lucru se poate vedea din conținut. În lucrul nostru ne dorim ca fiecare proiect să aibă o realizare grafică de excepție, ceva aparte, un suflet al său, am putea spune’, a spus directorul Editurii ‘Mitropolia Olteniei’.

A doua apariție editorială, prezentată în cadrul festivității de deschidere, a fost ‘Viața și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon Tămăduitorul’. Lucrarea a fost publicată la Editura ‘Mitropolia Olteniei’ și este legată de aniversarea a patru ani de la numirea IPS Irineu în scaunul de Mitropolit al Olteniei. De asemenea, a fost anunțată apariția primului număr pe anul 2012 (1-4) din revista ‘Mitropolia Olteniei’.

Participanți de marcă și prelegeri de înaltă ținută academică

În cele două zile ale simpozionului au susținut prelegeri peste douăzeci de profesori și teologi din întreaga țară, între care amintim: pr. prof. dr. Aurel Pavel – decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. dr. Ion Popescu – Pitești, pr. lect. dr. Jean Nicolae – Alba Iulia, ierom. lect. dr. Vasile Bîrzu – Sibiu, pr. lect. dr. Lucian Colda – Alba Iulia, pr. lect. de. Adrian Ivan – Craiova, pr. conf. univ. dr. Gheorghe Zamfir – Craiova, pr. lect. univ. dr. Răzvan Stan – Craiova, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu – Craiova etc.

Manifestarea se încheie astăzi, la orele prânzului, cu concluziile generale. Prelegerile susținute vor fi publicate într-un volum colectiv la Editura ‘Mitropolia Olteniei’.

O nouă carte semnată de Mitropolitul Olteniei

În cea de-a doua zi a întâlnirii, joi, 26 iulie, IPS Irineu a prezentat în deschiderea sesiunii de comunicări noua sa carte, ‘Experiențe mistice la Părinții Orientali’, volumul II, scoasă săptămâna aceasta de sub teascurile tiparului, la Editura ‘Mitropolia Olteniei’. Referindu-se la conținut, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre personalitatea și opera lui Origen, analizată pe larg într-unul din capitolele lucrării. La final, cei prezenți au primit câte o lucrare cu autograful IPS Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente