Simpozion comemorativ consacrat Preotului Constantin Bobulescu la Biblioteca Academiei Române

Joi, 27 noiembrie 2008, are loc la București Simpozionul «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veșnice», organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor, prin parohia «Sf. Nicolae»-Tabacu, în cooperare cu Biblioteca Academiei Române și cu Asociația «Visarion Puiu».

După slujba de pomenire a Preotului cărturar Constantin Bobulescu (1882-1958) la Biserica « Sf. Nicolae »-Tabacu, între orele 10-12 se va desfășura o sesiune de comunicări științifice în Sala «Eliade Rădulescu» a Bibliotecii Academiei Române și va fi vernisată expoziția fotodocumentară «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veșnice». realizată de Gabriela Dumitrescu, Serviciul Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române.

Preotul cărturar Constantin Bobulescu s- născut la 8 mai 1882, în Vlădiceni, jud. Iași, și a trecut la cele veșnice la 1 dec. 1958, in Bucuresti. Studii la Seminarul din Roman (1896-1899), cursul superior la Seminarul ‘Central’ (1899-1903), apoi la Facultatea de Teologie din București (1903-1907), cu licența în 1908.

Diacon (1908-1912) și preot (1912-1922) la Catedrala mitropolitana din Iași, spiritual la Seminarul ‘Veniamin’ (I913-1921), Preot la bisericile ‘Sf. Ecaterina’ (1922-1924), apoi la ‘Sf. Nicolae Tabacu’ (1924-1958), ambele in București.

A publicat peste 80 de lucrări privind istoria Bisericii și a culturii românești, a unor familii, monumente și localități.

Lucrări:

– Lăutarii noștri. Din trecutul lor. Schiță istorică asupra muzicii noastre naționale, corale, cum și asupra altor feluri de muzici. București, 1922, 184p.,

– Schiță istorică asupra satelor Crucea de Sus și Crucea de Jos, cu bisericile lor, și asupra schitului Brazi și Moșinoaiele. București, 1926, 86 p.

– Cronica bisericii Sf. Ecaterina din București (1577-1924). București, 1927, 88 p.

– Neamul Holbăneștilor cu al episcopului Gherasim Clipa-Barbovschi și arhimandritul Sofronie Barbovschi predicatorul, în RSIAB, XIX, 1929, p. 1-144 (și extras, Chișinău, 1929);

– Fețe bisericești în războaie, răzvrătiri și revoluții, in RSIAB. XX, 1930, p. 1-115 (și extras, Chișinău. 1930, VI + 118 p.);

– O viață traită, viața de paraclise, în RSIAB, XXII, 1932, p. 3-168 (și extras, Chișinău, 1932),

– Din viața mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinerețea și episcopatul în RSIAB, XXIII, 1933, p.1-160 (și extras, Chișinău, 1933);

– Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun…, în RSIAB, XXIV, 1934, p. 1 -76 (și extras, Chișinău, 1934);

– Lăutari și hori în pictura bisericilor noastre, București, 1940, 80 p.;

– Vieți de zugravi (1657-1765) și autobiografia lui Ghenadie Pârvulescu arhimandritul, în AR, V, 1940, p. 103 – 156 (și extras, București, 1940,54 p.);

– Pocrovul, in RIB, an. I, 1943, nr. 1, p. 53-81 si nr. 2, p. 18-51 (și extras, Craiova, 1943, 66 p.);

– Sihăstrii și schituri de pe valea Trotușului, in AR, X, 1946, p. 281-339 (și extras, 60 p.);

– ‘Sihăstria Dărmăneștilor’ de sub muntele Lapoș cu hramul Sf. Troițe sau ‘Schitul Lapoș’ în BOR, an. LXIV, 1946, nr. 7 -9, p. 398-424 etc.

Colaborări la peste 25 de reviste, ziare, anuare, buletine, între care:

– ‘Ortodoxul’ – Iași,

– ‘Revista Societății Istorice-Arheologice-Bisericești’ – Chișinău,

– ‘Biserica Ortodoxă Româna’,

– ‘Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice’,

– ‘Revista Arhivelor’,

– ‘Arhiva Romanească’,

– ‘Lamura’, toate in București,

– ‘Miron Costin, Bârlad ș.a.

A înființat și condus -îimpreună cu Ștefan Berechet – periodicul:

– ‘Spicuitor în ogor vecin-stiri istorico-literare despre noi și despre vecini’, București, 1921-1922.

– Mai multe lucrări au rămas în manuscris,între care peste 2000 pagini cu inscripții și însemnări din bisericile orașului și județului Iași.

(după Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români)

Comentarii Facebook


Știri recente