Sfințirea Bisericii din Cenaloș, Protopopiatul Marghita

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, 24 octombrie, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul bunilor credincioși ai Parohiei Cenaloș din Protopopiatul Marghita, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania. Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat după datina străbună, cu pâine și sare, în glasul clopotelor, de copii cu flori și cu credincioși cu prapori și de un sobor de 15 preoți și doi diaconi, precum și de o mulțime de credincioși din localitate și din împrejurimi.

Într-o minunată și binecuvântată zi de toamnă, biserica Parohiei Cenaloș a fost târnosită, așezându-se Sfintele Moaște și hrisovul în masa altarului, fiind stropită cu apă sfințită și unsă cu Sfântul și Marele Mir, după tipicul și rânduielile speciale canonice de sfințire a bisericilor, iar vrednicul preot paroh Florin-Vasile Pop a fost hirotesit întru iconom stavrofor.

Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a tălmăcit pericopa evanghelică ce s-a citit. ‘Ne aflăm în Duminica în care e rânduit să se citească Evanghelia unei minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, prin care a vindecat pe un om care era posedat de duhuri necurate. O legiune întreagă de demoni stăpânea pe omul acesta de mulți ani de zile, îl chinuiau într-o asemenea măsură încât era cu totul desfigurat. Firea lui umană nu mai era ca și aceea purtată de ceilalți oameni, și așa atinsă de păcat, ci era cu totul desfigurată de posedarea demonică’.

De asemenea, așa cum a arătat PS Sofronie, ‘oamenii care locuiau în cetatea și satele din ținutul gherghesenilor nu erau consumatori de carne de porc, pentru că iudeii nu mănâncă astfel de carne nici până în ziua de azi, însă creșteau porcii ca să-i vândă altor popoare, câștigând mulți bani’. Aceștia, înspăimântați de minunea făcută de Domnul Hristos și pentru că ‘nu-i interesa pe ei, atât de mult că s-a vindecat cel stăpânit de duhuri necurate, cât că și-au pierdut averea prin porcii care au sărit în mare, de frica ce i-a cuprins, L-au rugat pe Domnul Hristos să plece din ținutul lor’.

‘Tot omul să se mântuiască’

Astfel, PS Sofronie a spus că pericopa evanghelică arată că ‘diavolul există, nu e unul singur, ci sunt mulți, sunt îngeri căzuți și îi chinuie pe oameni (…) Una dintre înșelăciunile prin care diavolul lucrează în lume, mai ales în zilele noastre, este aceea prin care încearcă să ne determine, pe noi oamenii, să credem că el nu ar exista, pentru ca el să lucreze mai ușor, să poată ispiti pe oameni în voie. Sfânta Evanghelie ne arată, astfel, că în lumea aceasta există și duhuri rele, necreate de Dumnezeu ca rele, ci create de Dumnezeu spre a fi bune, dar care, folosind greșit libertatea, au ajuns să fie duhuri necurate’.

După cum a mai precizat Preasfințitul Sofronie, ‘Dumnezeu nu a făcut lumea ca s-o piardă, Dumnezeu nu a creat universul ca să-l distrugă. Dumnezeu a creat universul ca loc de preamărire a puterii Sale și de manifestare directă, imediată a iubirii sale față de întreaga creație și în primul rând față de om’.

Astfel, ‘este important să fim conștienți că valoarea omului, a unui singur om, a oricăruia dintre noi, este mult mai mare decât valoarea întregii creații neînsuflețite. De altfel, Dumnezeu S-a făcut Om pentru mântuirea noastră, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiul Omului pentru noi, căci din toată creația, cea mai de preț ființă, în ochii lui Dumnezeu, este omul, iar planul dumnezeiesc pentru desăvârșirea lumii este ca ‘tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină”.

Lucrări de reînnoire a bisericii

La încheierea Sfintei Liturghii, pr. Ioan Șugar, protopopul Marghitei, a rostit cuvântul de bun venit adresat Preasfințitului Sofronie. În continuare, s-a dat citire hrisovului și s-au evocat câteva repere istorice din existența lăcașului de cult. Astfel, însemnările de pe vechile cărți de cult, în grafie chirilică, menționează existența, pe acest loc, a unei biserici de lemn, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, înaintea celei de zid, actuale, cu hramul ‘Mai Marii Voievozi, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’. Alte însemnări, scoase la lumină de părintele paroh, din arhiva parohiei, arată că actuala biserică a fost finalizată în 1866, fără a fi târnosită, de-a lungul timpului fiind făcute doar slujbe de binecuvântare. Acest fapt este adeverit și de lipsa peceților cu sfinții evangheliști și a Sfintelor Moaște în masa sfântului altar. În ultimii ani, sub vrednica păstorire a părintelui paroh Florin-Vasile Pop, s-au făcut ample lucrări de reabilitare, atât la biserică, cât și la casa parohială: renovarea exteriorului bisericii, restaurarea picturii, înlocuirea mobilierului și a pardoselilor, diverse amenajări în curtea interioară a bisericii și, nu în ultimul rând, dotarea lăcașului de cult cu toate cele necesare desfășurării cultului divin public.

Cu mic, cu mare, prin Sfântul Altar

Momentul târnosirii bisericii din Cenaloș încununează râvna și activitatea pr. Florin-Vasile Pop care, în urmă cu 13 ani, tot în Duminica a XXIII-a după Rusalii, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, a fost instalat aici ca preot paroh. Acesta a mulțumit Preasfințitului Sofronie, soborului de preoți și diaconi, oficialităților și credincioșilor jertfitori care i-au fost alături în bunul mers al parohiei, în toți acești ani.

Preasfințitul Sofronie a avut cuvinte elogioase la adresa părintelui paroh și a credincioșilor, precizând: ‘În ziua sfințirii este rânduiala ca toți credincioșii, bărbați și femei, copii și vârstnici, de la mic la mare, să intre în Sfântul Altar, așa încât, cu multă bucurie duhovnicească vă invităm pe toți ca, în bună rânduială, să intrați și să vă închinați, sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce’.

Sărbătoarea satului a fost încununată cu o binecuvântată agapă frățească, la care a fost invitată să participe toată suflarea dreptmăritoare prezentă la fericitul eveniment al târnosirii bisericii din Cenaloș.

Comentarii Facebook


Știri recente