Sfințire de biserică la Mănăstirea Sângeap-Basaraba

Ziua de ieri, 12 august 2012, va rămâne pentru totdeauna scrisă în istoria Mănăstirii Sângeap-Basaraba, din comuna Scobinți – Iași, ca dată a solemnului moment al sfințirii bisericii de lemn a acestui așezământ monahal. Slujba de sfințire, urmată de slujba Sfintei Liturghii, a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în sobor numeros de preoți și diaconi, cu participarea a peste 1.500 de credincioși, după cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.

Slujba de sfințire prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir a fost urmată de Sfânta Liturghie săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, la care au participat cu evlavie peste 1.500 de credincioși. Din soborul preoților slujitori, alături de protos. Gavriil Alexa, starețul Mănăstirii Basaraba, au mai făcut parte arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, protos. Nicodim Petre, coordonatorul Compartimentului asociații de tineret din cadrul Sectorului de misiune, statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, și pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, alături de mai mulți stareți, egumeni și preoți parohi ai mănăstirilor și bisericilor din Arhiepiscopia Iașilor. Răspunsurile la strană au fost date de membri ai Corului ‘Basileus’ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox ‘Sf. Vasile cel Mare’ din Iași, dirijați de diac. prof. Mihai Ursache. Atât în timpul slujbei Sfintei Liturghii, cât și după finalul acesteia, credincioșii prezenți la sărbătoarea Mănăstirii Basaraba au intrat în altarul noului lăcaș sfințit, unde s-au închinat, primind binecuvântare de la un preot.

După citirea Evangheliei de la Matei, cap. 17, versetele 14-23, în care se relatează vindecarea unui lunatic de către Mântuitorul Hristos, IPS Teofan a adresat un cuvânt celor prezenți, în care a subliniat faptul că menirea omului este de a fi lăcaș al Duhului Sfânt. ‘Omul a fost creat de Dumnezeu pentru a deveni lăcaș al Lui, însă, din cauza păcatelor proprii și din cauza păcatelor moștenite de la părinți și strămoși, el devine de multe ori sălaș al puterilor întunericului. Orice chemare a Bisericii adresată credinciosului, începând cu Taina Sfântului Botez și până la sfârșitul vieții lui, este în fond aceeași, anume sensibilizarea omului, care are datoria de a alunga puterea întunericului din el prin cuvântul lui Dumnezeu dinlăuntrul său și să devină ceea ce Dumnezeu așteaptă de la el, anume Biserică binecuvântată și sălaș al Duhului Sfânt. Tocmai de aceea, Biserica lui Hristos a rânduit să se zidească biserici și mănăstiri și să se sfințească altare, ca omul văzând frumusețea casei Domnului, să realizeze faptul că și el, în ființa lui, este chemat să devină Biserică și chivot binecuvântat. Și cum poate omul să ajungă la această stare duhovnicească? Răspunsul ni-l dă marele mitropolit Filaret al Moscovei, care afirmă că omul poate deveni lăcaș al Duhului Sfânt prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin dumnezeieștile Taine ale Bisericii, prin iubirea față de Dumnezeu și prin rugăciune’, a spus IPS Teofan.

La finalul Sfintei Liturghii, protos. Gavriil Alexa, starețul Mănăstirii Basaraba, a mulțumit Înalt Preasfințitului Teofan, binefăcătorilor și tuturor celor prezenți, subliniind în câteva cuvinte importanța zilei pentru obștea pe care o păstorește: ‘Pentru Mănăstirea Basaraba este zi mult înseninată și plină de mult dar al lui Dumnezeu. În momentul când se săvârșește Sfânta Liturghie împreună cu ierarhul locului, plinătatea darului Sfântului Duh vine și mângâie în mod cu totul deosebit pe toți cei care participă. Bucuria noastră este cu atât mai mare căci, după nouă ani de când biserica de lemn a fost construită, a rânduit Bunul Dumnezeu ca sfântul altar al acestui lăcaș să primească pecetea darului Sfântului Duh’.

În continuare, starețul mănăstirii, în semn de prețuire, i-a dăruit Înalt Preasfințitului Teofan o cruce pentru binecuvântare. A urmat apoi dăruirea distincției ‘Sfântul Ierarh Dosoftei’ de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei părintelui stareț și părintelui Dumitru Tîncu de la parohia ‘Sfântul Gheorghe’ din Hârlău, cel care a donat terenul mănăstirii, iar ieromonahul Irineu Bălan, viețuitor al Mănăstirii Basaraba, a fost hirotesit protosinghel. De asemenea, au fost evidențiate persoanele care s-au ostenit cel mai mult și au ajutat la zidirea noii biserici, acestea primind distincții și diplome de vrednicie din mâna Înalt Preasfințitului Teofan. Sărbătoarea Mănăstirii Basaraba s-a încheiat cu o agapă, la care au luat parte toți cei prezenți.

Biserica de lemn a Mănăstirii Sângeap-Basaraba din comuna Scobinți – Iași a fost ridicată în numai trei săptămâni, în anul 2003, de atunci și până în prezent derulându-se lucrări de pictură și de dotare cu cele necesare slujirii. Biserica a fost construită de către o echipă de meșteri populari din Vatra Moldoviței, condusă de bătrânul Petru Ciornei, prin jertfa familiei Constantin Deleanu. Catapeteasma și întregul mobilier au fost realizate în zona Neamț, iar pictura sfântului altar a fost executată în acest an de ierom. Teofan Straton, în tehnica tempera, cu cheltuiala ctitorului și a altor credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente