Sfinții Părinți care au participat la Sinodul al IV-lea Ecumenic sunt prăznuiți astăzi în Biserica Ortodoxă Română

În Duminica a VIII-a după Rusalii, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe Sfinții Părinți care au participat, în anul 451, la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon. Sfinții Părinți de la Sinodul al IV-lea au avut greaua misiune de a arăta cum în Persoana Mântuitorului Hristos există două firi: una dumnezeiască și una umană.

Pe 28 iulie 450 împăratul Teodosie al II-lea a murit, în urma unui accident de călărie, locul său fiind luat de sora sa, Pulcheria, sprijinitoare a Ortodoxiei, care se va căsători cu generalul Marcian.

Noua pereche imperială a convocat un nou sinod ecumenic care se va desfășura între 8 și 25 octombrie 451, la Calcedon (azi Kadi-Koy), fiind cel mai măreț și impunător sinod din întreaga Antichitate creștină. Numărul Părinților care au participat la acest sinod a variat între 520-630, cifră neajunsă de nici un alt sinod ecumenic.

Ședința de la 22 octombrie a fost cea mai importantă, în ea aprobându-se de către Sfinții Părinți celebra formulă dogmatică care mărturisea pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Dumnezeu cu adevărat și om cu adevărat, pe Același din suflet rațional și trup, deoființă cu Tatăl, după dumnezeire, și deoființă cu noi, după omenitate, după toate asemenea nouă, afară de păcat; pe Unul și Același Hristos, Fiu, Domn, Unul -Născut, cunoscut în două firi în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit, deosebirea firilor nefiind desființată nicidecum din cauza unirii, ci salvându-se, mai degrabă, proprietatea fiecărei firi și concurgând într-o persoană și într-un ipostas, nu împărțit și divizat în două persoane”. Prin această formulă se arăta că Iisus Hristos are o singură Persoană, dar și că are două firi, care, deși unite, nu se amestecă și nici nu se despart, fiecare păstrându-și proprietățile specifice.

Comentarii Facebook


Știri recente