Sfinții Împărați Constantin și Elena omagiați la Oradea

În ziua de marți, 14 mai 2013, la Oradea a avut loc o întâlnire duhovnicească organizată de Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Eparhia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), în cadrul seriei conferințelor tematice intitulate „Serile A.F.O.R.E.O.”, desfășurată în sala festivă a Protopopiatului Oradea, cu tema „Sfinții Împărați Constantin și Elena, mărturisitori și apărători ai credinței și ctitori de lăcașuri sfinte”.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, doamnele ortodoxe au avut ca invitat al întâlnirii pe Preacucernicul Părinte Prof. Ioan Morgovan de la Parohia Buntești, Protopopiatul Beiuș.

Conferința prezentată de părintele Ioan Morgovan a cuprins două părți: în prima parte a fost reliefată viața Împăratului Constantin cel Mare, precum și mărturisirile pe care istoricii bisericiești le-au făcut despre acesta, fiind creionat ca o pildă de viață închinată lui Dumnezeu. În cea de-a doua parte a expunerii a vorbit despre implicarea Sfinților Împărați în viața Bisericii și lupta lor pentru apărarea dreptei credințe, după cum ne-a transmis Pr. Silviu Dobai.

Un aport important au avut Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena la zidirea de locașuri sfinte. Printre ctitoriile Sfântului Împărat Constantin se numără și biserica „Sfinții Apostoli” din Constantinopol și „Sfânta Irina”, iar mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena a ctitorit bisericile „Sfântul Teodor”, „Sfântul Carp” și „Sf. Vavila”. De asemenea, părintele conferențiar a amintit faptul că, la Locurile Sfinte, Sfinții Împărați au ridicat bisericile Sfântului Mormânt și a Învierii, biserica din Betleem, dar și pe cea Înălțării la cer a Mântuitorului.

Prelegerea părintelui Morgovan s-a încheiat cu o rugăciune a Sfântului Împărat Constantin: „Ție Dumnezeule Prea Înalt, mă rog eu astăzi (…). Spre binele întregii lumi și în folosul înregii omeniri, aș vrea ca poporul Tău să aibă parte de liniște și să rămână la adăpostul dezbinărilor(…)”.

Poate mai mult ca oricând, deoarece anul 2013 este dedicat omagierii Sfinților Împărați Constantin și Elena în Patriarhia Română „se cuvine să ne amintim de rolul lor important din viața Bisericii și contribuția lor ca ctitori de lăcașuri sfinte”, ne-a declarat doamna Viorica Cherteș, președinte al A.F.O.R.E.O.

La final, cei prezenți la conferință au primit din partea părintelui Ioan Morgoan diferite cărți cu conținut religios.

Comentarii Facebook


Știri recente