Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril cinstiți la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

În ziua sărbătorii Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei, miercuri, 18 ianuarie 2012, Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea s-a aflat în sărbătoare, cu prilejul sărbătoririi hramului celui mai nou paraclis al mănăstirii, târnosit de Preasfințitul Sofronie la 9 noiembrie 2011.

În mijlocul obștii monahale și a pelerinilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi și a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei”, „Sfinții Ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei” și „Sfântul Ierarh Nectarie al Pentapolei, Făcătorul de minuni”.

După cum ne informează Pr. Cristian Rus, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a prezentat, în cuvinte alese, viața și activitatea celor doi sfinți ierarhi prăznuiți, mari apărători ai credinței creștine dreptmăritoare în contextul delicat și dificil al ereziilor din primele veacuri creștine: „Este o zi de mare bucurie pentru toți creștinii ortodocși deoarece îi serbăm pe doi dintre marii sfinți ierarhi, apărători ai dreptei credințe, luptători pentru Ortodoxie, care au avut de suferit nenumărate jigniri, batjocuri și exiluri pentru fermitatea și statornicia în păstrarea neștirbită a dreptei credințe. (…)Sfântul Ierarh Atanasie rămâne prin excelență în memoria permanentă a Bisericii ca model al luptei Bisericii împotriva ereziilor hristologice, în mod special a ereziei lui Arie care a atacat deoființimea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi cu prima, a Fiului cu Tatăl. (…)Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei este cunoscut de întreaga lume ortodoxă ca cel care a apărat, la Sinodul al treilea ecumenic de la Efes din 431, titlul de „Născătoare de Dumnezeu” a Preasfintei Fecioare Maria, în fața ereziei lui Nestorie care îi nega Maicii Domnului această calitate. Sfântul Chiril rămâne speranța, puntea de legătură și marele rugător pentru refacerea unității Bisericii, prin revenirea în comuniunea Bisericii Ortodoxe a familiei Bisericilor necalcedoniene, a acelor creștini care nu au recunoscut hotărârile Sinodului ecumenic de la Calcedon din 451.(…)Astăzi, serbându-i pe cei doi sfinți ierarhi, noi serbăm triumful Ortodoxiei asupra ereziilor ariană și nestoriană dar și bucuria Bisericii care, după multe suferințe, întruchipate în pătimirile Sfinților Atanasie și Chiril pentru mărturisirea dreptei credințe, a ajuns la strălucirea și unitatea de credință de care se bucură și în zilele noastre.”

Prin purtarea de grijă a Preacuvioasei Maici Stavrofore Mina Bădilă, stareța Mănăstirii „Sfânta Cruce”, prin jertfelnicia monahiilor și dragostea binefăcătorilor, așezământul monahal din urbea de pe malurile Crișului Repede aniversează în acest an două decenii de existență.

Edificarea Mânăstirii „Sfânta Cruce” a început, din voia lui Dumnezeu, în anul 1992, la inițiativa și cu binecuvântarea Episcopului de vie memorie Dr. Vasile Coman al Oradiei, lucrările fiind încredințate monahiei Mina Bădilă. Dacă în anul 1993 a fost adusă aici prima bisericuță de lemn cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Cuvioasa Parascheva”, de-a lungul vremii au fost zidite în incinta așezământului monahal, pe lângă corpuri de chilii și clădiri anexe, o biserică mare cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, dar și alte patru paraclise cu diferite hramuri, în total șase sfinte altare, toate târnosite, în ultimii ani, de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei.

Comentarii Facebook


Știri recente