‘Sfinții Ierarhi Antim Ivireanul și Calinic de la Cernica – luminători și ocrotitori ai Arhiepiscopiei Râmnicului’

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la manifestările dedicate celei de-a XII-a prăznuiri a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ca ocrotitor spiritual al Arhiepiscopiei Râmnicului (25-27 septembrie 2010):

Ziua de 27 septembrie are o semnificație deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română și în mod special pentru Arhiepiscopia Râmnicului, care își sărbătorește astăzi ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (1650 – 1716), de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 360 de ani.

În plus, la bucuria acestei mari sărbători se adaugă și bucuria aniversării a 160 de ani (1850-2010) de la întronizarea în demnitatea de Episcop al Râmnicului a altui mare ocrotitor al Arhiepiscopiei Râmnicului, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, născut în anul 1787 și trecut la Domnul în anul 1868.

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a păstorit această eparhie între anii 1705-1708. Continuând lucrarea misionară culturală a Râmnicului, începută prin școlile de copiști și miniaturiști și prin apariția Pravilei de la Govora din 1642, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a tipărit aici pentru prima dată în Țara Românească, Liturghierul și Molitfelnicul, întrucât avea o conștiință puternică privind responsabilitatea pastorală, precum și un mare zel misionar în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu și întărirea credinței ortodoxe în vremuri grele, când majoritatea creștinilor din Răsarit se aflau sub stăpânire otomană.

Erudit și luptător, evlavios și harnic, creator de limbă și cultură românească creștină, misionar înțelept și generos, artist de mare talent: caligraf, tipograf, miniaturist, sculptor și arhitect, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul nu a îngropat nici un talant din câți i-au fost dăruiți de Dumnezeu, ci pe toți i-a înmulțit spre folosul tuturor, fiind numit până astăzi: „vistierie de daruri” sau „pom cu multe roade”, după cum se spune în Sinaxar.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a păstorit această eparhie între anii 1850-1867. Chipul său luminos a rămas întipărit în evlavia poporului fiind unul dintre cei mai înțelepți păstori români din veacul al XIX-lea, prin modul cum îmbina tradiția neîntreruptă a sfinților rugători isihaști, cu elanul misionar al sfinților ierarhi ctitori și constructori de lăcașuri sfinte, de cultură și viață creștină.

Ascet și rugător sfânt, făcător de minuni și tămăduitor, milostiv și blând, Sfântul Ierarh Calinic a fost în același timp un mare erudit, un bun organizator, un talentat arhitect, un constructor iscusit, un patriot devotat și luminător înțelept al vieții monahale.

Fără a fi contemporani sau de același neam, acești doi mari sfinți ierarhi ai Bisericii noastre, uniți în comuniunea sfinților, ne arată taina Evangheliei lui Hristos, care a rodit într-un popor credincios raze și chipuri de lumină, sfințind timpul și formând legături între generații și între popoare diferite, pentru că în ei „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci este Același”(Evrei 13, 8).

Sărbătoarea de azi ne îndeamnă să păstrăm și noi dreapta credință a sfinților și să o transmitem generațiilor viitoare cu evlavie și dragoste de Biserică, prin rugăciune și milostenie, prin creșterea copiilor și tinerilor în credința ortodoxă strămoșească, prin zidirea de locașuri sfinte și prin ajutorarea semenilor noștri aflați în sărăcie, în suferință și singurătate.

În aceste zile de sărbătoare și pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicul Vâlcea, când pelerinii cinstesc cu deosebită evlavie și bucurie moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, ale Sfinților Mucenici Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, ale Sfântului Calinic de la Cernica, să cerem ajutorul lor pentru a ne întări în credință și a spori în fapte bune. Să-i rugăm să mijlocească pentru noi ca Dumnezeu să ne dăruiască sănătate și ajutor în viață și să reverse în sufletele noastre harul, pacea și bucuria Sfântului Duh, pentru a transmite cu multă evlavie sfințenia acestei sărbători, în familiile noastre, în parohii, în mănăstiri, în orașe și sate, în țară și străinătate, pretutindeni unde viețuim și lucrăm.

Preamilostivul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorii acestei Arhiepiscopii, să vă binecuvinteze pe toți, iubiți pelerini, și să vă răsplătească osteneala și dărnicia, evlavia și dorința de înnoire și sfințire a vieții, pentru a vă bucura împreună cu toți sfinții în Biserica lui Hristos de pe pământ și din ceruri!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente