Sfinții adună oamenii în comuniune

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la întâmpinarea Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, București, 24 octombrie 2011:

„Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu și acum ne-ai umplut de bucurie, că în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit”

(Troparul Aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași, 13 octombrie).

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Părinte

Mitropolit Hrisostom de Patras,

O mare și sfântă bucurie cuprinde în aceste momente inimile noastre, ale celor adunați de sfinții lui Dumnezeu pe Colina Patriarhiei Române, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, pentru a întâmpina Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, adus de la mormântul său din Patras, prin bunăvoința Înaltpreasfinției Voastre Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii, Înaltpreasfinția Voastră ne-ați adus la București acest odor de mare preț, pentru ca toți pelerinii, veniți să prăznuiască hramul Catedralei Patriarhale, să-l cinstească după cuviință, fiind Apostolul românilor. În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor pelerini din România vă adresăm, cu dragoste și recunoștință, un frățesc și călduros cuvânt de: Bine ați venit!

De la București, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat la Apostolie va fi purtat cu evlavie la Sibiu, unde în prezența lui se va proclama, sâmbătă, 29 octombrie 2011, canonizarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, și la Alba Iulia, unde, duminică, 30 octombrie 2011, se va anunța solemn canonizarea Sfântului Ierarh Simeon Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei.

Inima ni se umple de bucurie, primind în mijlocul nostru Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, cel care a propovăduit strămoșilor noștri geto-daco-romani Sfânta Evanghelie, întemeind Biserica lui Hristos pe teritoriul țării noastre. Poporul român dreptcredincios întâmpină astăzi pe cel ce a început creștinarea sa și sărută cu bucurie Cinstitul său cap, din care izvorăște sfințenie și mult har tuturor creștinilor. Cel ce a aprins făclia iubirii de Hristos în inimile strămoșilor noștri, începătorul evanghelizării și al botezului nostru ca popor, a venit iarăși în România, unde pe Hristos Domnul L-a propovăduit. Apostolul poporului nostru, fiind „dumnezeiesc folositor și izbăvitor din toate nevoile și păzitor„, ne binecuvintează iarăși și ne cheamă să păstrăm și să transmitem credința apostolică primită de la el.

Prima revenire a Sfântului Apostol Andrei în România s-a petrecut în zilele de 12-17 octombrie 1996, la Iași. Atunci, în fruntea pelerinilor, am întâmpinat racla purtând capul Sfântului Apostol Andrei, care a revărsat asupra credincioșilor o bucurie negrăită și o pace sfântă. Capul Sfântului Apostol Andrei a fost dus în pelerinaj și la Galați, între 15-17 octombrie 1996. Întrucât aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei a fost o sărbătoare a întregii Ortodoxii românești, evenimentul sfânt din anul 1996 a fost înscris în calendarele celor două eparhii, ale Arhiepiscopiilor Iașilor și Dunării de Jos. În februarie 1997, la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat pe Sfântul Apostol Andrei ca fiind Ocrotitorul României; iar în anul 2002, Sfântul Sinod a hotărât ca sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie) să devină Sărbătoare Națională Bisericească. Semn al cinstirii neamului nostru față de Sfântul Apostol Andrei este și faptul că noua Catedrală a Mântuirii Neamului poartă hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe lângă hramul Înălțarea Domnului, care este și Ziua Eroilor Români.

Iubiți pelerini,

În aceste zile de binecuvântare și de bucurie, pe care ni le dăruiește Hristos Domnul prin sfinții Săi, vă felicităm pe toți pentru prezența dumneavoastră la Patriarhie, la Sibiu și Alba Iulia, și ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și dărnicia, râvna și osteneala, dăruindu-vă sănătate și mântuire, pace și bucurie, ajutor în familia și activitatea dumneavoastră, întru mulți și binecuvântați ani, pentru a spori în credință și iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria sfinților și dobândirea vieții veșnice.

Iar celui Întâi chemat de Hristos Domnul să fie în soborul Sfinților Săi Apostoli, să-i cerem ajutorul său, zicând: „Cel dintre Apostoli mai întâi-chemat și lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă” (troparul Sfântului Apostol Andrei).

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente