Sfintele Paști, sărbătorite în Dealul Patriarhiei

Învierea Domnului, cel mai mare praznic al Ortodoxiei, a adunat și anul acesta pe Dealul Patriarhiei mii de credincioșii, care au venit să primească Sfânta Lumină, adusă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, cu binecuvântarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La Catedrala patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită, în noaptea de Înviere, de Părintele Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În prima zi de Paști, la slujba Vecerniei, numită și A doua Înviere, alături de Părintele Patriarh au participat patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru a spori bucuria clerului și a credincioșilor, anul acesta, de Sfintele Paști, în seara zilei de sâmbătă, 3 aprilie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o delegație a Patriarhiei Române condusă de Preasfințitul Părinte Episcop Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a adus cu un avion special Lumina Sfântă de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

‘Sfânta Lumină este un dar de la Dumnezeu. Nimeni nu poate explica acest dar pe care Dumnezeu îl face Bisericii Ortodoxe, la Mormântul Învierii. Uneori Lumina vine din exterior, alteori Lumina se ridică mai întâi ca o ceață luminoasă deasupra Mormântului și se aprinde. La început Lumina respectivă nu arde, câteva momente este o lumină neobișnuită care nu este produsă de o sursă pământească, ci este un dar de la Hristos Domnul însuși ca răsplată pentru credința ortodoxă și pentru dragostea credincioșilor față de Mântuitorul și ca un semn al comunicării Lui cu noi pe baza credinței care devine un izvor de bucurie’, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul Deniei de Vineri seara.

Delegația Patriarhiei Române a fost primită la Ierusalim, la ora 09:50, de către Preafericitul Părinte Theofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Sfânta Lumină s-a pogorât în Biserica Sfântului Mormânt la ora 14:07.

La ora 19:15, avionul în care se afla delegația Patriarhiei Române a aterizat pe aeroportul Henri Coandă din București, aducând într-o lampă specială Lumina Sfântă de la Ierusalim. Delegația a fost întâmpinată de reprezentanți a 30 de Eparhii din țară și ai Protoieriilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, clerici și mireni, cu candele și lumânări ornamentate în mâini. Când Preasfințitul Varsanufie a coborât din avion cu Sfânta Lumina, toți au început să cânte ‘Cu noi este Dumnezeu’.

După o scurtă declarație de presă, Preasfinția Sa a împărțit Lumina Sfântă celor prezenți în salonul prezidențial al aeroportului Henri Coandă, apoi delegația a pornit în coloană oficială spre Catedrala patriarhală.

‘Hristos, Lumina lumii’

În jurul orei 20:00, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Preasfințitul Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal, au primit în Catedrala patriarhală delegația care a adus Sfânta Lumină de la Ierusalim.

La intrarea în Catedrală, ‘purtătorii de lumină’ au fost primiți de un sobor de preoți și diaconi, îmbrăcați în veșminte de sărbătoare, cântând în taină ‘Lumină lină’. Preafericitul Părinte Patriarh a rostit o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra delegației și a ținut un cuvânt de învățătură în care a arătat importanța primirii pentru a doua oară a Luminii Sfinte în Patriarhia Română: ‘Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit ca și în acest an să primim Sfânta Lumină de la Mormântul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din Ierusalim. Această Lumină reprezintă o binecuvântare deosebită, un dar sfânt, pentru că este primită în dar ca o minune în fiecare an, în urma rugăciunilor Patriarhului Ierusalimului, clerului și credincioșilor pelerini, care se află prezenți în Biserica Sfântului Mormânt. Pentru noi, prezența acestei Lumini este o binecuvântare deosebită, mai ales în acest An Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești. Hristos, Lumina lumii, se arată darnic, în mod deosebit, și prin această Lumină Sfântă.’

Aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim se înscrie în seria manifestărilor din 2010, an proclamat de către Sfântul Sinod ca Anul Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești.

La miezul nopții, împărțirea Sfintei Lumini

Începând cu ora 22:00, mii de credincioși din capitală și din alte localități din țară s-au adunat pe Dealul Patriarhiei pentru a primi Sfânta Lumină de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și pentru a participa la Slujba Învierii.

La miezul nopții, Patriarhul României, îmbrăcat în veșminte albe de sărbătoare, înconjurat de un alai de preoți și diaconi, a ieșit din Reședința patriarhală și a adresat chemarea ‘Veniți de luați lumină!’, după care a împărțit Sfânta Lumină preoților slujitori. În câteva momente, bucuria Sfintei Lumini a ajuns la miile de credincioși, care cântau din tot sufletul ‘Hristos a înviat!’. La finalul Utreniei Învierii, săvârșită în întregime afară, Preafericitul Daniel a rostit în fața credincioșilor un cuvânt de învățătură. În prima parte a predicii, Preafericirea Sa a vorbit despre Sfânta Lumină, ca dar pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl face Bisericii Sale, an de an: ‘Dragi credincioși, mărturisitori ai Învierii lui Hristos, mulțumim mai întâi de toate Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit ca și anul acesta să primim de la Ierusalim darul sfânt al Sfintei Lumini de la Mormântul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Anul acesta Sfânta Lumină a venit la ora 14:07 minute. Delegația Patriarhiei Române a primit binecuvântare de la Patriarhul Ierusalimului, de la Preafericitul Părinte Patriarh Teofil, și apoi a participat la Vecernia Mare. În timp ce rugăciunile rostite de Patriarh se înălțau spre Dumnezeu, a venit Sfânta Lumină. Această lumină ați primit-o și Frățiile Voastre, în această noapte luminoasă de Paști. Sfânta Lumină de la Ierusalim este un dar minunat. Nimeni nu poate explica modul în care această lumină vine la noi pentru că de fiecare dată are ceva specific. Ceea ce ne interesează pe noi nu este modul în care Sfânta Lumină apare, ci de ce Sfânta Lumină vine la noi. Considerăm că Sfânta Lumină este un dar, în fiecare an, al Mântuitorului Iisus Hristos pentru Biserica Ortodoxă, care, desigur, împarte și celorlalte confesiuni, prezente prin reprezentanții lor, aceasta Sfântă Lumină. Ea este dovada că Hristos Domnul cel Înviat din morți este în ceruri, viu, și răspunde credinței noastre și dragostei noastre pentru El cu iubirea Sa manifestată în Lumina Sfântă deoarece El este Lumina lumii, Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, toată existența a fost creată în El, prin El și pentru El’.

Eliberarea prin credința în Iisus

În a doua parte a cuvântului de învățătură, Preafericirea Sa a vorbit despre simbolismul acestei mari sărbători a Învierii Domnului și a arătat cum s-a făcut trecerea de la Paștele iudaic la cel creștin: ‘Sărbătoarea aceasta în care noi prăznuim Învierea Mântuitorului Iisus Hristos se numește Paști. Cuvântul ‘Paște’ vine în limba română prin filieră greco-latină din cuvântul ebraic ‘Pessah’ iar cel ebraic din limba egipteană ‘Passe’ și înseamnă ‘trecere’. Iudeii prăznuiau la sărbătoarea Paștilor amintirea trecerii lor de la robia Egiptului la Țara Făgăduinței, trecerea lor prin Marea Roșie ca eliberare de asuprirea pe care egiptenii le-o impuneau folosindu-i ca robi care lucrau la muncile cele mai grele. În creștinism, noi, însă, nu mai celebrăm trecerea poporului ales prin Marea Roșie, ci trecerea de la moarte la viață, eliberarea, nu din robia Egiptului, ci din robia păcatului. Această eliberare din robia păcatului a naturii umane și trecerea ei de la moarte la viață și de la pământ la cer s-au realizat mai întâi în Iisus Hristos Domnul. Prin credința în Iisus ne eliberăm și noi de robia păcatului și ne pregătim pentru înviere. Mai întâi învierea sufletului din moartea păcatului și apoi învierea trupului din moarte și stricăciune, la învierea cea din obște. De aceea, sărbătoarea Sfintelor Paști este și o anticipare, o arvună a învierii noastre la învierea cea de obște. Învierea lui Hristos ne privește pe toți, pe fiecare în parte și pe toți laolaltă, pentru că El înviind din morți – ne spune Sfânta Scriptură – S-a făcut arvună a învierii celor adormiți. Deci Hristos Domnul ne deschide nouă calea învierii trupului din stricăciune.’

Imediat după săvârșirea Utreniei, în Catedrala patriarhală a început Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, oficiată de Patriarhul României. Timp de trei ceasuri, credincioșii au participat la slujbă stând în picioare pentru bucuria Învierii, purtând în mâini lumânări și candele cu Sfânta Lumină. Impresionantă a fost și mulțimea credincioșilor care au primit Sfânta Împărtășanie. La Sfânta Liturghie au participat și reprezentanți ai vieții publice, printre care și domnul Daniel Petru Funeriu, ministrul învățământului, educației, cercetării, tineretului și sportului. La ieșirea din biserică, toți credincioșii au primit o broșură cu Pastorala de Sfintele Paști, o iconiță, un ou roșu și Paștile care au fost binecuvântate și sfințite de Preafericitul Părinte Patriarh.

‘Taina crucii rămâne ascunsă în Înviere’

În predica la slujba celei de-a doua Învieri, Patriarhul României a subliniat faptul că Învierea nu se poate despărți de Răstignire: ‘Vedem că taina crucii nu se desparte de Înviere pentru că Învierea era ascunsă în cruce iar crucea își arată slava sa în Înviere. Mântuitorul a arătat că El este același, Cel Răstignit și Înviat. Când femeile mironosițe au mers la mormânt, îngerul le-a întrebat: ‘căutați pe Iisus cel Răstignit? Nu mai este aici, a înviat’, deci pe Răstignitul îl căutau și s-au întâlnit cu Cel Înviat. Cel Răstignit și Cel Înviat este una și aceeași persoană. Cu alte cuvinte, taina crucii rămâne ascunsă în Înviere, interiorizată în Înviere, după cum Învierea era tainic ascunsă în iubirea lui jertfelnică, smerită și atotputernică. De aceea Biserica nu separă niciodată crucea de Înviere și Învierea de cruce. Crucea fără Înviere duce la deznădejde, Învierea fără cruce duce la orgoliu, la aroganță. Deci puterea învierii lui Hristos rămâne smerită pentru veșnicie. Noi, în noaptea de Paști, când proclamăm Învierea Domnului, ridicăm crucea, la care am adăugat lumânarea Învierii, nu ascundem crucea, căci prin cruce a venit bucurie la toată lumea – așa cântăm. De ce? Pentru că taina Învierii era ascunsă în cruce ca iubire jertfelnică ascultătoare până la moarte a lui Iisus ca om față de Dumnezeu – Tatăl’.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Hristos, pe lângă darul păcii și al bucuriei, a dat ucenicilor și puterea de a ierta păcatele: ‘Pe lângă darul păcii, Hristos mai oferă un dar mare și sfânt, și anume puterea de a ierta păcatele. Dar această putere nu este una juridică, ci una duhovnicească, pentru că, suflând asupra lor, a zis ‘Luați Duh Sfânt’. Li se dă un fel de hirotonie, un fel de înduhovnicire specială, un dar al lui Dumnezeu. Puterea aceasta sau darul acesta de a ierta păcatele este, după bucurie și pace, cel mai mare dar pe care Hristos Domnul îl dăruiește Bisericii Sale. Bucuria și pacea a dăruit-o și o dăruiește tuturor.’

Oaspeți la Reședința patriarhală

Slujba Vecerniei oficiată în prima zi de Paști are un caracter special atât prin Evanghelia citită în mai multe limbi, cât și prin rânduiala solemnă a scoaterii Sfintei Evanghelii și a Sfintei Cruci spre închinare. După ectenia cererilor, părintele arhimandrit Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor și mare eclesiarh al Catedralei patriarhale, a scos Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce și le-a așezat pe iconostasul din dreapta. Preafericitul Părinte Patriarh, împreună cu ceilalți arhierei și clerul slujitor, cu capetele descoperite, s-au închinat, fiind urmați de toți credincioșii din biserică. După finalul slujbei, Preafericitul Daniel a fost condus în Reședința patriarhală, unde a primit-o pe doamna Lidia Stăniloae, fiica celui mai mare teolog român, părintele Dumitru Stăniloae. Tot în Reședința patriarhală, în salonul Sfinții Români, PF Daniel i-a primit pe membrii corului ‘Nicolae Lungu’ al Patriarhiei Române, cărora le-a oferit daruri în semn de recunoștință și prețuire pentru răspunsurile date la Slujba Învierii.

Mântuitorul a înviat pentru toate popoarele

În prima zi de Paști, la Catedrala patriarhală din București, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, au săvârșit Vecernia Învierii Domnului, numită și ‘A doua Înviere’. În cadrul acestei sfinte slujbe a fost citită, în 12 limbi, Evanghelia de la Ioan, capitolul XX, versetele 19-25.

Preafericitul Daniel a citit Sfânta Evanghelie în limba română, PS Ciprian Câmpineanul a citit în limba greacă, PS Varlaam Ploieșteanul în limba latină, PS Varsanufie Prahoveanul a citit în limba slavonă, iar ceilalți slujitori au citit Sfânta Evanghelie în limbile: rusă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, ebraică și arabă, informează „Ziarul Lumina”.

Preafericirea Sa a ținut un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificația Sfintei Evanghelii care s-a citit: ‘Această slujbă cuprinde citirea Evangheliei de la Sfântul Evanghelist Ioan care se referă la întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cel Înviat din morți cu ucenicii Săi. Această Evanghelie a fost citită în 12 limbi. Rânduiala de a citi Evanghelia care vorbește despre întâlnirea Mântuitorului Hristos cel înviat din morți cu ucenicii săi are o semnificație deosebită, și anume, Mântuitorul Iisus Hristos nu a înviat din morți doar pentru poporul evreu, ci pentru toate popoarele. El a venit să mântuiască întreaga umanitate, toate popoarele, și să dăruiască șansa iertării de păcate tuturor celor care, prin pocăință, doresc mântuirea. Evanghelia după Luca ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos a spus că se va propovădui pocăința la toate neamurile începând de la Ierusalim. Dar în Evanghelia după Ioan nu se vorbește despre pocăință în mod direct, ci se vorbește despre iertarea păcatelor, însă iertarea păcatelor se dăruiește numai celor care se pocăiesc pentru păcate. Evanghelia ne arată mai întâi că Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește după Înviere pacea Sa ucenicilor Săi. Iisus a intrat prin ușile încuiate, a stat în mijlocul ucenicilor săi și a zis: ‘Pace vouă’. Femeilor mironosițe le-a spus când le-a întâlnit aproape de mormântul Său: ‘Bucurați-vă, nu vă temeți’. Deci cele dintâi cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos înviat din morți au fost cele adresate femeilor purtătoare de aromate și ucenicilor săi. Femeilor le-a spus: ‘Bucurați-vă’, iar ucenicilor săi, ‘Pace vouă’. Deci bucuria și pacea sunt cele două daruri mari ale vieții cerești pe care Mântuitorul Iisus Hristos o arată în umanitatea Sa înviată din morți. Această lucrare deosebită a Lui are semnificație pentru viața noastră. Numai în comuniune de credință și iubire cu Mântuitorul Iisus Hristos primim adevărata bucurie și adevărata pace’.

Comentarii Facebook


Știri recente

Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, luni, 5 decembrie. Evenimentul va avea loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, începând cu ora 17:00.…