Sfântului Sfințit Mucenic Valentin – Apărător al valorilor familiei creștine

În fiecare an, la data de 30 iulie, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea unui ales apologet al valorilor moralei creștine. Este vorba de Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. Martirizat la Roma în a doua jumătate a secolului al treilea, el a rămas în conștiința Bisericii lui Hristos ca vindecător al celor bolnavi și sfânt al iubirii creștine și al familiei. În plină zi de sărbătoare, Sfântul Valentin îi binecuvântează pe credincioșii români, o părticică din sfintele sale moaște fiind depuse în Biserica Delea Nouă, din București.

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Valentin ne introduce în atmosfera primelor trei secole de creștinism. O perioadă tristă a Bisericii, un răstimp al persecuțiilor și al prigoanei împotriva creștinilor, în care au înflorit și s-au manifestat martirii, adică cei care L-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos cu prețul vieții lor. Sfântul Valentin s-a născut în jurul anului 175, în localitatea romană Interamna (astăzi localitatea Terni, din regiunea Umbria, Italia). A fost hirotonit preot de către Sfântul Felician de Foligno. Datorită vieții sale virtuoase, Valentin va fi ales Episcop de Interamna, fiind hirotonit de către papa Victor I, în anul 197.

Remarcabil propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, făcător de minuni și vindecător, Sfântul Valentin a fost foarte iubit de către toți credincioșii săi. Mai mult, datorită credinței sale puternice și a bogatei activități taumaturgice, episcopul a convertit la creștinism importanți dregători romani. Printre minunile săvârșite de mucenic amintim vindecarea fratelui tribunului roman Frontanus de o boală foarte grea; tămăduirea lui Cherimon, fiul vestitului filosof roman Craton, eveniment în urmă căruia s-au botezat Craton și întreaga familie a acestuia, împreună cu trei tineri filosofi care au devenit ucenicii Sfântului Valentin: Procul, Efiv și Apolonie. Nu trebuie omisă nici minunea vindecării tânărului Avundie, fiului eparhului cetății, precum nici blândețea cu care Mucenicul lui Hristos, Valentin, a binecuvântat prin Taina Sfintei Căsătorii legătura dintre o tânără creștină cu un soldat păgân, proaspăt convertit la credința în Hristos. De altfel, acest din urmă eveniment i-a adus Sfântului Valentin calitatea de ocrotitor al iubirii și al familiei creștine.

Trăind într-o perioadă a persecuțiilor împotriva creștinilor – este vorba de domnia împăratului Marcus Aurelius – Sfântul Valentin a fost arestat, torturat și decapitat la Roma, la vârsta de aproape o sută de ani, din ordinul prefectului Placid Furius. Împreună cu Valentin au primit sfârșitul mucenicesc și ucenicii acestuia: Procul, Efiv și Apolonie, în anul 273. Cinstitele trupuri ale celor patru martiri au fost aduse și îngropate în cetatea Interamna, în glas de rugăciune al poporului dreptcredincios adunat să-i întâmpine pe acești vrednici mucenici ai lui Hristos.

Sfântul Valentin, în mijlocul românilor

Prin osteneala preoților slujitori ai Bisericii Delea Nouă – Calist din București, o parte din moaștele Sfântului Mucenic Valentin au fost dăruite de Episcopia din Terni, Italia, credincioșilor români, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’. Din anul 2005 (când au fost aduse moaștele sfântului) și până în prezent, Sfântul Sfințit Mucenic Valentin binecuvântează atât pe credincioșii parohiei, cât și pe fiecare creștin care, cu umilință și cu smerenie, poposește în sfântul lăcaș și se închină cinstitelor moaște.

Mai mult, Mucenicul Valentin își confirmă calitatea sa de sfânt al iubirii creștine și al familiei prin binecuvântarea pe care o oferă cu blândețe fiecărui copil și tânăr nou-botezat, precum și fiecărei perechi de tineri proaspăt căsătoriți. Prin excelență, putem spune că dacă anul 2011 este anul Sfintelor Taine ale Botezului și Cununiei, în prezența Sfântului Valentin și sub purtarea lui de grijă, această sărbătoare a Tainelor lui Hristos dobândește valențe continue, eterne.

Întreaga activitate pastoral-misionară și social-culturală dezvoltată în cadrul Parohiei Delea Nouă – Calist îl are în prim-plan pe Sfântul Sfințit Mucenic Valentin. Or, dacă avem în vedere faptul că duminică de duminică aici se împărtășesc un număr considerabil de copii, dacă ținem seama că fiecare pereche de tineri care urmează a se căsători trece pe la scaunul de spovedanie, dacă reflectăm la faptul că fiecare creștin aflat în suferință își găsește alinarea în cadrul slujbelor cultului divin săvârșite cu regularitate și la racla cu moaștele sfântului, atunci este lesne de înțeles de ce Sfințitul Mucenic Valentin este vindecătorul celor bolnavi și sfântul iubirii creștine, apologet al familiei ortodoxe. Prezența lui în mijlocul credincioșilor parohiei și în mijlocul românilor este asemenea unui tezaur ortodox de o inestimabilă valoare și prețuire.

Cu ocazia cinstirii Sfântului Sfinți Mucenic Valentin, la Biserica Delea Nouă – Calist programul liturgic se va împleti cu activitatea misionar-filantropică. În ajunul serbării, pe data de 29 iulie, aseară, s-a oficiat slujba de priveghere (Vecernie, Acatist și Litie). În ziua pomenirii sfântului, astăzi se va săvârși slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, unde sunt așteptați la Sfânta Împărtășanie atât copiii, cât și creștinii evlavioși care au ajunat și au primit, prin Taina Spovedaniei, dezlegarea păcatelor. Sărbătoarea Sfințitului Mucenic Valentin se va încheia cu agapa organizată de preoții slujitori și membrii Comitetului parohial, prilej cum nu se poate mai bun pentru comuniune, întâlnire și socializare creștin-ortodoxă.

Trebuie subliniat faptul că, în ultimii ani, de bogăția spirituală a fiecărui hram și nu numai (Biserica Delea Nouă – Calist are două hramuri: ‘Praznicul Bunei Vestiri’ și ‘Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil’), precum și de sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic Valentin s-au bucurat și creștinii aflați în situații dificile, bolnavi și suferinzi. Activitatea social-filantropică a vizat și centrele sociale de copii și tineret, azilurile de bătrâni și spitalele. Cu atât mai mult, cu ocazia cinstirii Sfântului Valentin, vindecător și rugător pentru toți cei aflați în suferință, se vor bucura spiritual de sărbătoarea parohiei și bolnavii Centrului de îngrijire ‘Sf. Nectarie’, precum și alte persoane încercate, cărora Parohia Delea Nouă – Calist le va oferi pachete.

Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îi numește pe sfinți ‘casnici ai lui Dumnezeu’ (Efeseni 2,19), constituie un îndemn în plus al sărbătorii de astăzi. Având permanent pe Hristos în inimile și gândurile noastre, să ne bucurăm duhovnicește de prezența și purtarea de grijă a Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, mărindu-l, cinstindu-l, închinându-ne lui și înălțându-i rugăciuni ca să mijlocească, așa cum spun și cuvintele troparului, pentru sufletele noastre.

Locul Sfântului Valentin în calendarul ortodox

Sfântul Mucenic Valentin este cinstit de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, fiind amintit în calendarul ortodox la data de 30 iulie. Din nefericire, în absența unei culturi ortodoxe și căzând pradă tradiției profane, multe persoane asimilează sărbătoarea sfântului cu data de 14 februarie. Ne aflăm însă, am putea spune, în fața unui dublu paradox. Mai întâi datorită faptului că, deși de ‘Valentineâs Day’ a auzit toată lumea, totuși despre viața Sfântului Mucenic Valentin nu cunoaște nimeni mai nimic. Pe de altă parte, cu toate că ziua de 14 februarie este dedicată unui ‘sfânt Valentin’, totuși calendarul ortodox nu leagă de această dată calendaristică nici un sfânt cu acest nume.

Fundamentându-se pe o sărbătoare catolică, cu specific occidental, care odată cu trecerea timpului a căpătat accentuate valențe profane, străine spațiului ortodox, sărbătoarea Sfântului Valentin este denaturată și transformată într-un eveniment de marketing și într-o ‘sărbătoare fără sărbătorit’. Pilda de sfințenie și mucenicie a Sfântului Valentin, precum și darul acestuia de videcător al celor bolnavi și ocrotitor al virtuții dragostei creștine și al familiei pot fi aflate doar în Biserica lui Hristos, locul în care mucenicul creștin a predicat, a binecuvântat și a mărturisit pe Dumnezeul cel Viu. Iar sărbătoarea lui, atât de dragă îndeosebi tinerilor, ar trebui să reprezinte un prilej cum nu se poate mai potrivit de rugăciune și laudă aduse Mucenicului Valentin, ca unul care revarsă ajutorul său familiilor și tinerilor de astăzi.

Valentin ‘cel puternic în credință…’

Din punct de vedere etimologic, morfemul Valentin/ Valentina este un nume augural, de origine latină, explicat în mod tradițional prin participiul verbului valere, care se traduce prin a fi puternic, a fi sănătos. Într-adevăr, prin credința sa energică, prin faptele sale deosebite, prin moralitatea exemplară și prin activitatea pastoral-misionară ireproșabilă, Sfântul Mucenic Valentin a confirmat tăria și puterea credinței în Hristos, precum și sănătatea vieții comunității pe care el a păstorit-o cu atâta interes.

Un lucru ce trebuie subliniat este faptul că în calendarul Bisericii Ortodoxe întâlnim mai mulți sfinți cu acest nume. Amintim astfel pe Sfântul Mucenic Valentin, preotul din Roma, care a primit moarte mucenicească în jurul anului 268 și pe care Biserica noastră îl sărbătorește în fiecare an la data de 6 iulie; pe Sfântul Mucenic Valentin, episcopul de Terni, de a cărui pătimire am amintit mai sus, cinstit de Biserica Ortodoxă la data de 30 iulie; pe Sfântul Mucenic Valens (Valent) diaconul, originar din localitatea Elia, Ierusalim, devenit martir în anul 309, pomenit de Biserica Ortodoxă pe data de 16 februarie.

De asemenea, cu numele de Valentin, Biserica Ortodoxă cinstește și un sfânt episcop din Germania, secolul al IV-lea, considerat protector împotriva epilepsiei, precum și o sfântă muceniță pomenită în fiecare an la data de 10 februarie.

Comentarii Facebook


Știri recente

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor a organizat o sesiune de comunicări științifice

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din cadrul Fundației „Bucuria ajutorului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat sâmbătă o sesiune de comunicări științifice, cuprinsă în proiectul „Academia de Îngriji Paliative”, informează Ziarul Lumina. Evenimentul a avut…