„Sfântul Vasile cel Mare rămâne până astăzi una dintre figurile centrale ale științei patristice”

Mesajul transmis de SS Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Salut călduros comunitatea științifică creștină, adunată în capitala României ortodoxe la un congres dedicat Sfântului Vasile cel Mare și celorlalți Sfinți Părinți Capadocieni. Biserica Ortodoxă Română, care are o legătură spirituală specială cu vechea Capadocie, pecetluită în titulatura Patriarhului României, manifestă o continuitate lăudabilă în lucrarea de păstrare a memoriei și studierii moștenirii învățătorilor capadocieni. Congresul din București are loc în anul declarat de către Biserica Română ca an al Sfântului Vasile cel Mare, în legătură cu împlinirea a 1630 de ani de la fericita sa mutare la Domnul.

În zilele noastre, când conștiința seculară tinde să împingă concepția creștină despre lume în afara vieții societății, tocmai astfel de personalități remarcabile, cum este Sfântul Vasile cel Mare, pot și trebuie să servească drept orientare pentru cei ce nu vor să rupă legăturile vii cu Tradiția Bisericii. Deși ne aflăm sub presiunea unei ideologii, în esență atee, care este inoculată în mod constant umanității contemporane, noi comparăm iarăși și iarăși concepția noastră creștină despre lume cu concepția marilor învățători ai Bisericii și aflăm în aceasta un izvor nesecat de înțelepciune duhovnicească.

Dintre Părinții Capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare ocupă, pe bună dreptate, primul loc. În calitatea sa de conducător al acestei pleiade de învățători creștini, el era cel care îi direcționa gândirea teologică. În calitatea sa de ierarh activ era un bun ziditor al cetății bisericești, pregătind triumful Ortodoxiei la cel de-al II-lea Sinod Ecumenic. În calitatea sa de scriitor fructuos și predicator al epocii în care a trăit, ne-a lăsat o moștenire prețioasă, care se răspândește asupra tuturor sferelor vieții bisericești. Enumerăm aici teologia dogmatică, exegeza Sfintei Scripturi, ascetica, pedagogia creștină, rugăciuni și texte canonice.

Sfântul Vasile cel Mare rămâne până astăzi una dintre figurile centrale ale științei patristice. Moștenirii sale îi sunt dedicate multe studii de cercetare științifică și publicații. O importanță majoră pentru teologia ortodoxă o are și aportul școlii teologice românești la studierea acestei moșteniri.

Îmi exprim mulțumirea atât Preafericirii Voastre, cât și conducerii Facultății de Teologie din București pentru pregătirea și desfășurarea acestui congres teologic reprezentativ. Mă rog la Dumnezeu să binecuvinteze lucrările acestei întruniri, iar mijlocirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare înaintea Tronului Atotțiitorului să îndrepte lucrările congresului spre binele Sfintei Ortodoxii.

Comentarii Facebook


Știri recente