„Sfântul Ștefan cel Mare avea un deosebit simț al dreptății și al dărniciei”

Ieri, 2 iulie, în ziua de pomenire a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Părinte Daniel, a ținut, la finalul Sfintei Liturghii săvârșită în Paraclisul patriarhal cu hramurile „Sfântul Grigorie Luminătorul”, „Sfântul Daniil Sihastrul” și „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, un cuvânt de învățătură.

Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat ieri personalitatea Sfântului Voievod român, deosebita sa lucrarea ctitoriceacă pentru neam și pentru Biserică și a îndemnat să urmăm virtuțile și faptele luminoase ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare pentru păstrarea, apărarea și promovarea dreptei credințe ortodoxe.

Patriarhul Daniel a explicat troparul sărbătorii, evidențiind importanța zilei de ieri și subliniind că Sf. Voievod Ștefan cel Mare, mare luptător și apărător al credinței creștine în vremuri grele, în secolul al XV-lea, a fost în același timp și ctitor de lăcașuri sfinte. Prefericirea Sa a evidențiat că Troparul Sfântului rezumă cele două mari virtuți ale Sfântului Voievod Ștefan Cel Mare, apărarea credinței și a patriei străbune pe de o parte, iar pe de altă parte calitatea sa de a fi ctitor de lăcașuri sfinte, ctitorind peste 40 de mănăstiri și biserici.

„Sfântul Ștefan cel Mare a dovedit evlavie deosebită pentru Hristos și pentru toți sfinții Lui, dar și dragoste pentru popor. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fost educat de mic să iubească pe Hristos și Biserica Sa. Nu a avut niciodată vreun conflict cu Biserica și tot timpul a respectat-o, a ajutat-o, a înzestrat mănăstirile pe care le-a ctitorit și alte mănăstiri cu înlesniri de ordin material, ca aceste mănăstiri să-și poată organiza misiunea și viața lor spirituală în așa fel încât să ajute poporul”, a spus PF Daniel.

Adânc simț al pocăinței

În continuare, Părintele Patriarh Daniel a subliniat că Ștefan cel Mare a avut un adânc simț al pocăinței și a avut duhovnic iscusit, pe Sfântul Daniil Sihastrul, care l-a învățat smerenia și pocăința.

„Simțul pocăinței, simțul limitelor umane și al fragilității naturii umane îl face pe om deschis spre harul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol Pavel că «întru neputința omenească se vede puterea harului lui Dumnezeu». Sfântul Ștefan cel Mare avea un deosebit simț al dreptății și al dărniciei. În acest înțeles el a fost iubit de popor, după cum spun cronicarii, încât poporul l-a considerat ca pe un părinte al său și l-a jelit foarte mult atunci când a trecut la Domnul. Simțul dreptății și simțul dărniciei sunt de fapt virtuți creștine. Dreptatea este semnul că Duhul Sfânt locuiește în omul care trebuie să ia decizii, iar dărnicia este de asemenea simțul prezenței harului Tatălui ceresc Cel milostiv, Care este bun, și bunătatea Lui îndeamnă pe oameni la bunătate”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

„Să urmăm faptele luminoase și sfințitoare de suflet și de țară ale Sfântului Voievod”

Preafericirea Sa a explicat că ieri s-a făcut slujba închinată Sfântului Ștefan în Paraclisul patriarhal, pentru că Sfântul Voievod este pictat în vitraliu alături de alți sfinți români, inaugurându-se astfel „tradiția ca, de fiecare dată când unii din sfinții pictați aici în vitralii are zi de pomenire, să se săvârșească Sfânta Liturghie, pentru cinstirea lor deosebită. Aici avem 16 icoane în vitraliu, în stil bizantin, sfinții cei mai populari și reprezentativi din toată România, câte unul sau doi din fiecare regiune”, a spus Preafericirea Sa.

În final, Patriarhul României ne-a îndemnat să ne rugăm Bunului Dumnezeu „ca în viața noastră să urmăm virtuțile, faptele luminoase și sfințitoare de suflet și de țară ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și anume să continuăm păstrarea, apărarea și promovarea dreptei credințe ortodoxe și să o transmitem noii generații și să ne străduim ca și în diaspora românească clerul și credincioșii noștri să apere și să promoveze dreapta credință care este mântuitoare”. Patriarhul a arătat, de asemenea, că Sfântul Voievod Ștefan cel Mare ne îndeamnă să iubim, deodată cu credința și patria strămoșească, și Biserica, să ajutăm la construirea de lăcașuri sfinte, care sunt porți ale cerului pentru mântuirea poporului, și să sprijinim Biserica în toată lucrarea ei pastorală, misionară, fiindcă, prin Biserică, Hristos mântuiește poporul nostru și îl binecuvintează cu harul Preasfintei Treimi.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente