Sfântul Sinod susține definirea în Constituția României a familiei întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie

În zilele de 4 – 5 iulie 2013, la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate menționăm:

– În contextul dezbaterilor publice din ultimul timp referitoare la proiectul de modificare a Constituției României, Sfântul Sinod susține definirea în legea fundamentală a „familiei ca elementul natural și fundamental al existenței și dezvoltării societății, care se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor și beneficiază de sprijin și ocrotire din partea statului și a societății.

– În urma analizei și evaluării rezultatelor finale ale recensământului populației României din anul 2011, Sfântul Sinod a aprobat un nou program pastoral-social – metode și mijloace de întărire a pastorației la nivel local (eparhial), regional (mitropolitan) și național.

Biserica Ortodoxă Română va intensifica pastorația în rândul credincioșilor cu scopul conștientizării și apărării instituției familiei naturale și tradiționale, pentru diminuarea numărului divorțurilor, a avorturilor, a violenței domestice, a abandonului copiilor etc.

– Eparhiile Patriarhiei Române vor susține inițiativa cetățenească europeană Unul dintre noi, care are drept scop ridicarea nivelului de protecție juridică în Uniunea Europeană a demnității, a dreptului la viață și a integrității fiecărei ființe umane de la concepție.

– Sfântul Sinod a luat act cu apreciere și bucurie de multiplele activități ale eparhiilor din diaspora română, pentru păstrarea și promovarea spiritualității românești.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente