Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a sfințit Marele Mir pentru a 21-a oară

Ieri, 1 aprilie, la Catedrala patriarhală din București, a avut loc sfințirea Marelui Mir, în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia. Slujba Sfintei Liturghii și sfințirea Marelui Mir au fost săvârșite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al BOR. La această slujbă de sfințire a Marelui Mir au fost prezenți, de asemenea, consilieri patriarhali și mitropolitani, profesori de teologie, călugări, călugărițe și un mare număr de credincioși, precum și reprezentanți ai vieții publice. Fiecare ierarh eparhiot sau fiecare ierarh delegat, reprezentanți ai eparhiilor au primit cu acest prilej o amforă de inox cu cinci litri de Mir.

După trei zile de temeinică pregătire și de rugăciuni neîncetate, vasele cu Marele Mir au fost aduse în Catedrala patriarhală de la Mănăstirea Antim pentru a fi sfințite în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu 42 de ierarhi ai Sinodului Bisericii noastre.

În cadrul Sfintei Liturghii, după cântarea ‘Lumină lină’ și după citirea paremiilor au urmat troparul și condacul Rusaliilor ‘Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru…’, iar mai apoi Părintele Patriarh a rostit prima rugăciune de sfințire a Marelui Mir, iar IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit cea de-a doua rugăciune de sfințire a Marelui Mir.

După citirea Sfintei Evanghelii, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că această pericopă cuprinde patru momente și patru lucrări mari cu semnificații deosebite.

Patru lucrări mari cu semnificații deosebite

‘Evanghelia pe care am auzit-o acum cuprinde patru momente deosebite și patru lucrări mari cu semnificații deosebite. Prima este instituirea Cinei celei de taină sau instituirea Sfintei Euharistii. A doua lucrare menționată în sinaxarul Bisericii noastre pe care noi o pomenim este spălarea picioarelor ucenicilor de către Învățătorul lor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, Care pentru noi și pentru a noastră mântuire S-a făcut Om. În al treilea rând, sinaxarul spune că Biserica a rânduit ca în această zi sfântă și mare să se facă pomenire despre rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos din Grădina Ghetsimani, când S-a rugat atât de intens încât sudoarea capului Său era ca picăturile de sânge. În al patrulea rând, pomenim astăzi începutul Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, din momentul sărutării fățarnice a lui Iuda Iscarioteanul. Vedem, așadar, că în toate aceste patru lucrări se vede, pe de o parte, iubirea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos, Care cu anticipație ne arată taina Crucii ca iubire mai tare decât moartea. (…) Iubirea Lui smerită și jertfelnică este mai tare decât frica de moarte, deși, ca Om, El spune: ‘Părinte Sfinte, de este cu putință, să treacă de la Mine paharul acesta’ al suferinței și al morții, ‘dar nu după cum voiesc Eu, ci după cum voiești Tu’. Voia lui Dumnezeu este viață; neascultarea de Dumnezeu este moarte . Prin neascultare de Dumnezeu a căzut primul Adam și prin ascultare de Dumnezeu ‘până la moarte, și încă moarte pe cruce’, ne izbăvește, ne vindecă, ne mântuiește Hristos, Noul Adam. Taina Sfintei Euharistii este, așadar, taina iubirii jertfelnice, care pune pe Dumnezeu în centrul vieții. ‘Iubirea de Dumnezeu este mai bună decât viața’, spune Psalmul 62. Deci viața spirituală, ca viață trăită în comuniune cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice, este mai scumpă decât simpla existență biologică și aceasta este gândirea Mântuitorului Iisus Hristos (…) Deci noi prăznuim astăzi iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos’, a spus PF Daniel.

Mare solemnitate și sfântă binecuvântare

În continuare PS Ciprian, Episcop-vicar patriarhal, în calitate de Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost delegat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru a citi Omilia la Sfințirea Marelui Mir prin care s-a arătat că ieri a avut loc cea dintâi sfințire a Marelui Mir din timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prin reunirea tuturor sfințiților arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Sfintei Liturghii, astfel încât: ‘Faptul că toți ierarhii unei Biserici Ortodoxe autocefale se întrunesc în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu trei zile înainte de Sfintele Paști, pentru a săvârși împreună sfințirea Marelui Mir, chiar în timpul Liturghiei de pomenire a Cinei celei de taină sau a Euharistiei, constituie un eveniment de intensă trăire, mare solemnitate și sfântă binecuvântare’.

Din omilia citită de PS Ciprian, toți credincioșii au învățat că Sfântul și Marele Mir este semnul văzut al darurilor Sfântului Duh în viața și lucrarea Bisericii, subliniindu-se că prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir în Taina Mirungerii, după primirea Sfântului Botez, se dă darul înfierii în Biserică, ca duh al înfierii noastre de către Tatăl prin Fiul; prin ungerea cu el a sfintelor biserici și a antimiselor – fără de care nu se poate săvârși Sfânta Liturghie, Hristos este prezent și dăruiește pe Duhul Sfânt fiecărui lăcaș de cult care se sfințește și în care se împărtășesc și se sfințesc toți credincioșii.

Ierarhii slujitori au purtat vasele cu Mir

La ieșirea cu Cinstitele Daruri, ierarhii slujitori au adus în mijlocul bisericii vasele cu Mir, iar după binecuvântarea ‘Și să fie milele Marelui Dumnezeu…’ Patriarhul României a descoperit vasele cu Mir, le-a însemnat de trei ori cu semnul crucii a citit cu glas mare a treia rugăciune de sfințire a Marelui Mir și a rostit mai apoi și cea de-a patra rugăciune.

Pentru aducerea-aminte peste ani a acestui mare eveniment, toți membrii Sfântului Sinod au semnat Actul Sinodal care s-a înscris în Cronica de Aur a Bisericii Autocefale Ortodoxe Române, în care s-a arătat că ‘această solemnitate a sfințirii Marelui Mir a avut loc în Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești, pentru a XXI-a oară în de Dumnezeu păzita și Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română după recunoașterea ei ca autocefală, în anul 1885, de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și de către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale surori, și pentru întâia oară în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române’.

Mulțumiri

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Patriarh a mulțumit în mod deosebit celor care au contribuit la realizarea acestei lucrări sfinte: ‘Mulțumim Preasfințitului Siluan și IPS Mitropolit Dionisios de Corint. Mulțumirile noastre se extind și spre alte persoane care ne-au ajutat să găsim ingredientele cele mai naturale și mai fine, mai frumos mirositoare, pentru a cinsti după cuviință pe Mântuitorul nostru Iisus, fiindcă El se numește Marele Mir , El este unsul Lui Dumnezeu Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru ca toată lucrare mântuitoare să fie o lucrare de refacere a comuniunii: a Preasfintei Treimi cu oamenii și a oamenilor cu Dumnezeu.

Părintele arhimandrit Quais Sadiq din Patriarhia Antiohiei și a întregului Orient, care a slujit aici cu noi, ne-a adus aromate de mare de preț din Siria și Iordania care au fost introduse în acest Mir când s-a preparat. Am primit de asemenea de la Ierusalim, din partea părintelui arhimandrit Ieronim, mirul de nard care a fost turnat în dimineața aceasta. Din Bulgaria, din Franța, am primit esențe și parfumuri. De asemenea, mulțumim în mod deosebit Înalt Preasfințitului Laurențiu, care, împreună cu alți ierarhi, mai ales cu Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a supravegheat lucrările, ajutați de preoți și diaconi. S-a mai scris și se va mai scrie despre toate țările din care noi am primit cele mai curate și mai frumoase mirodenii și esențe ca acest Sfânt și mare Mir să fie simbolul darurilor Duhului Sfânt, dar și al chemării la unitate creștină, al chemării la comuniunea ortodoxă’ (Articol realizat de Gheorghe – Cristian Popa și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 2 aprilie 2010).

Comentarii Facebook


Știri recente

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureştilor a organizat o sesiune de comunicări științifice

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din cadrul Fundației „Bucuria ajutorului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat sâmbătă o sesiune de comunicări științifice, cuprinsă în proiectul „Academia de Îngriji Paliative”, informează Ziarul Lumina. Evenimentul a avut…