Sfântul Simeon Noul Teolog – un isihast înainte de Isihasm

Biserica Ortodoxă îl pomenește mâine, 12 martie, pe Sfântul Simeon Noul Teolog. Acesta este unul dintre cei mai importanți scriitori mistici bizantini din perioada în care isihasmul nu devenise încă un curent monastic recunoscut oficial de Biserică.

Mai multe informații a oferit pentru TRINITAS TV, părintele arhidiacon profesor doctor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu: „Sfântul Simeon este într-un fel veriga de legătură între lumea filocalică a originilor și a începuturilor experienței monahale și cea a monahismului isihast canonizat de Biserică în secolul al XIV-lea. Mesajul său a fost acela de a atrage atenția într-o societate bizantină foarte înfloritoare și secularizată a faptului că învățătura lui Iisus Hristos nu se rezumă la o simplă morală, la o simplă practicare a riturilor formale exterioară, ci Biserica, prin Evanghelie, Liturghie, Spiritualitate vrea să comunice tuturor oamenilor experiența Duhului Sfânt”.

Opera sa, pronunțat autobiografică, comparabilă cu cea a Fericitului Augustin, este una dintre cele mai tulburătoare mărturii patristice ale convertirii de la o viață trăită în păcat la una centrată pe asceză, rugăciune și pocăință: „Viața Sfântului Simeon Noul Teolog seamănă cu viața Fericitului Augustin poate într-un singur punct și anume faptul că amândoi sunt convertiți și sunt oameni care se întorc la Hristos oarecum spre maturitate. Dar în rest totul îi desparte, atât în ce privește mesajul lor, cât în ce privește și epocile extrem de diferite în care au activat”.

În țara noastră scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog au fost traduse integral, pentru prima oară, de ucenicii Sfântului Paisie Velicikovski, fapt care indică amploarea pe care o luase, în acea perioadă, isihasmul. În perioada modernă, cel care a inițiat proiectul de traducere a Filocaliei a fost părintele Dumitru Stăniloae și tot acesta este primul care oferă, în traducere adaptată limbii române contemporane, o versiune a unora din scrierile Noului Teolog. Recent, părintele arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu a inițiat un nou proiect de traducere integrală a operei acestui mare mistic bizantin: „Opera Sfântului Simeon Noul Teolog este mult mai vastă. Părintele Dumitru Stăniloae era angajat, pe lângă traducerea «Filocaliei» oricum extinsă, și în alte planuri mult mai ample și mai largi care se regăsesc în colecția «Părinți și Scriitori Bisericești», așa că opera Sfântului Simeon Noul Teolog a rămas oarecum în suspans versiunea ei integrală. Așa că m-am gândit că este necesar și util pentru Teologia și Spiritualitatea Ortodoxă Românească restituirea unei ediții integrale, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să o finalizez acum doi ani”.

Ca orice autor filocalic, Sfântul Simeon propune termeni noi prin care își exprimă Teologia, adesea poetici și dificil de transpus în limba română. Acest limbaj va fi dezvoltat ulterior de autorii isihaști.

Din seria operelor complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog au apărut, deja, primele trei volume, cuprinzând discursurile teologice și etice, catehezele și imnurile.

Comentarii Facebook


Știri recente