Sfântul Ioan Gură de Aur despre împărtășirea cu nevrednicie

Vezi să nu fii ca Irod și să spui: „Că venind, să mă închin Lui” și venind să vrei să-L ucizi! Că lui Irod se aseamănă toți cei care se împărtășesc cu nevrednicie cu sfintele taine! „Unul ca acesta, spune Pavel, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului”(I Cor. 11, 27) pentru că au în ei înșiși pe mamona, pe tiranul pe care-1 supără împărăția lui Hristos, tiran mai nelegiuit decât Irod. Mamona vrea să stăpânească și trimite pe cei ai lui să se închine lui Hristos numai de formă, dar îl junghie când I se închină. Să ne temem, dar, că nu cumva să avem chip de rugători și de închinători, dar cu fapta să facem cele potrivnice.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia VII, V, în col. PSB, vol. 23, p. 97)

Comentarii Facebook


Știri recente