Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al rugăciunii neîncetate

Biserica Ortodoxă Română cinstește la 29 august Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. El este cunoscut în mod special pentru sfințenia vieții lui, pentru severitatea ascezei și râvna înflăcărată după dreptate și după cele cerești. A fost denumit de imnologii Bisericii înger în trup sau înger omenesc.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a elogiat viața Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul evidențiind evlavia sa dar și faptul că a fost un propovăduitor al Dumnezeirii lui Hristos.

Sf. Ioan Botezătorul a propovăduit că Iisus din Nazaret este mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii

„Sfântul Ioan Botezătorul face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. El s-a remarcat printr-o evlavie deosebită în toată viața sa deoarece încă din copilărie s-a retras în pustia Iordanului petrecând în rugăciune, în post și meditând mereu la poruncile Domnului. Sf. Ioan Botezătorul trăia într-o peșteră, se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste și nu a folosit niciodată băutură alcoolică. Sf. Ioan Botezătorul a propovăduit că Iisus Hristos din Nazaret este Mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii, a mărturisit dumnezeirea Lui atunci când L-a botezat în Iordan și chema lumea la pocăință, la botezul pocăinței care era o pregătire pentru botezul creștin. El își începea predica sa folosind aceste cuvinte: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor„, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, în cuvântul său, despre moartea mucenicească a Sfântului Ioan prin decapitare și despre aflările cinstitului său Cap.

„Sfântul Ioan Botezătorul a primit moarte ca un mucenic. Trupul său a fost îngropat de ucenicii săi fără să se știe unde, iar capul său a fost îngropat în palatul Maheros care era și închisoare. Această îngropare s-a făcut chiar de Irodiada, însă o femeie evlavioasă, soția unui dregător numită Ioana a luat pe ascuns capul Sfântului Ioan și l-a dus la Ierusalim. Această mutare de la Maherus la Ierusalim și îngroparea lui la Ierusalim a fost considerată prima aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul. Mai târziu, doi călugări au luat capul Sf. Ioan Botezătorul și l-au dus la Emesa, o cetate din Siria unde a stat mai mult timp, iar în anul 453 episcopul acelei cetăți a expus capul Sf. Ioan Botezătorul pentru închinare în Biserică. Aceasta este numită a doua aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul și împreună cu prima este serbată în ziua de 24 februarie a fiecărui an. Mai târziu acest cap cinstit al Sf. Ioan a fost dus la Constantinopol cu multă cinste, dar în timpul disputei iconoclaste a fost ascuns la hotarul dintre Imperiul Bizantin și Armenia pentru a nu fi profanat, iar apoi pe la mijlocul sec. al IX-lea, în timpul Patriarhului Ignatie al Constantinopolului a fost readus la Constantinopol și aceasta este considerată a treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul și este prăznuită în fiecare an la 25 mai”, a mai precizat Părintele Patriarh.

Sfântul Ioan Botezătorul – dascăl al rugăciunii neîncetate

Totodată, Patriarhul României a arătat că Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitor al monahilor și al celor ce propovăduiesc dreptatea și adevărul, dar mai ales este un dascăl al rugăciunii neîncetate și al pocăinței.

„Sf. Ioan Botezătorul este socotit dascăl al pocăinței, dar și rugător pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp în viață să săvârșească faptele pocăinței pentru că i-a surprins moartea. Sf. Ioan Botezătorul este și un dascăl al rugăciunilor neîncetate, este dascăl al celor care viețuiesc în pustie, departe de lume, este ocrotitor al monahilor, mai ales al sihaștrilor din pustie și în același timp este ocrotitor al celor care în societate propovăduiesc dreptatea, adevărul și împlinirea voii lui Dumnezeu în viața oamenilor”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – zi de post

În continuarea cuvântului Său, Părintele Patriarh a explicat de ce această zi este rânduită de Biserică drept zi de post.

„Această sărbătoare este o zi de post. În cărțile noastre de slujbă se arată și cum trebuie să postească în această zi credincioșii ortodocși; pentru că Sf. Ioan Botezătorul a postit toată viața și nu a folosit băuturi îmbătătoare niciodată și pentru că uciderea lui a avut loc ca urmare a îmbuibării de carne și de vin și ca urmare a gândurilor de desfrânare, în această zi nu se mănâncă nimic care este produs prin vărsare de sânge, nici chiar pește. Deci nici un fel de carne, nici chiar pește nu se mănâncă în această zi, ci numai legume, fructe, toate pentru a ne aminti deodată că era un mare postitor și de faptul că din lipsă de postire și de înfrânare Irod Antipa a hotărât uciderea sa”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Ioan Botezătorul este pentru noi o încurajare să împlinim voia lui Dumnezeu în lume, să propovăduim cu deosebit curaj Evanghelia Împărăției Cerurilor

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la vârsta de numai 32 de ani, deci a murit tânăr, dar în timpul copilăriei și tinereții sale a adunat multă lumină în Împărăția Cerurilor, în sufletul său și a arătat multă râvnă pentru Hristos și multă smerenie. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul este pentru noi o încurajare să împlinim voia lui Dumnezeu în lume, să propovăduim cu deosebit curaj Evanghelia Împărăției Cerurilor spre slava Preasfintei Treimi și pentru a noastră mântuire”, a mai spus Patriarhul României.

Biserica Ortodoxă a închinat Sfântului Ioan Botezătorul șase sărbători: Zămislirea lui – 23 septembrie; Nașterea – 24 iunie; Soborul lui – 7 ianuarie; Tăierea capului – 29 august; Prima și a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a capului său – 25 mai.

Comentarii Facebook


Știri recente