Sfântul Ierarh Nifon – promotor al culturii creștine românești

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, Târgoviște, sâmbătă, 11 august 2012:

Cu deosebită bucurie duhovnicească, Biserica noastră, ca de altfel întreaga Ortodoxie, dar mai ales Arhiepiscopia Târgoviștei, sărbătorește astăzi, în chip solemn, pomenirea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, înțelept învățător al credinței ortodoxe și al valorilor Evangheliei Mântuitorului Hristos, personalitate marcantă a vieții spirituale și culturale, creștine și românești, de la începutul secolului al XVI-lea.

Binecredinciosul popor român de pretutindeni a cinstit sfinții, ca fiind prieteni ai lui Dumnezeu și rugători pentru mântuirea oamenilor, făclii ale credinței, speranței și iubirii milostive. Exemplul strălucitor al sfinților devine, pentru cei care cheamă ajutorul lor, îndrumare duhovnicească spre înnoirea vieții după chipul lui Iisus Hristos, Izvorul sfințeniei și al vieții veșnice.

Între acești rugători fierbinți ai noștri către Dumnezeu, care au luminat viața duhovnicească și culturală a poporului român, Sfântul Ierarh Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, a rămas în memoria Bisericii ca fiind înțelept Arhipăstor, grabnic ajutător, harnic și rugător fierbinte al poporul creștin către Dumnezeu. Fiind apreciat și iubit de poporul binecredincios, Sfântul Ierarh Nifon rămâne, peste veacuri, o pildă luminoasă pentru credința, trăirea și evlavia creștină, deoarece prin întreaga sa viață și activitate a plămădit virtuți în cei ce l-au cinstit. Este binecunoscut, de către toți, faptul că Sfântul Voievod Neagoe Basarab, fiul spiritual al Sfântului Ierarh Nifon, a primit o aleasă educație creștină, devenind un sprijinitor al Ortodoxiei universale și fiind model pentru unii domnitori renumiți de mai târziu precum: Matei Basarab, Vasile Lupu, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. De asemenea, un alt mare dar oferit de către Sfântul Ierarh Nifon spiritualității și culturii noastre naționale este apariția trilogiei macariene: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), toate tipărite, la îndemnul repetat al Sfântului Ierarh Nifon, de către Voievodul Radu cel Mare și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, la Târgoviște. În semn de prețuire a acestor tipărituri definitorii pentru cultura românească, la inițiativa și prin strădania Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopia Târgoviștei le-a retipărit în ediție jubiliară, ceea ce constituie un valoros act de restituire spirituală și culturală, arătând astfel că Biserica noastră se manifestă permanent ca promotoare și creatoare de valori în istoria poporului român.

În această aleasă și sfântă zi de sărbătoare, cu bucurie duhovnicească în suflete, numeroși credincioși au venit să se închine la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, atât din Arhiepiscopia Târgoviștei, cât și din Eparhiile învecinate și din întreaga țară, cu speranța că vor afla luminare spirituală, tămăduire duhovnicească și trupească, dar, mai ales, ajutor pentru a înainta pe calea mântuirii, înfruntând greutățile și încercările din viața lor.

Lumina vieții Sfântului Ierarh Nifon ne arată că, dincolo de orice încercare și criză spirituală, morală sau materială, trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu și în sfinții Lui rugători pentru noi.

Cu prilejul acestei sfinte sărbători, creștine și românești, dar și pentru că anul acesta sărbătorile legate de aniversarea a 500 de ani de la tipărirea Tetraevangheliarului lui Macarie (1512), 360 de ani de la tipărirea Pravilei celei Mari (1652), a 380 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Voievodului Matei Basarab (1632), și 500 de ani de la urcarea pe tron a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (1512), precum și jumătate de mileniu de atestare documentare a județului Dâmbovița (1512) au o amplă rezonanță și sunt cinstite în chip deosebit în Arhiepiscopia Târgoviștei, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, căruia îi dorim multă sănătate, pace, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală și social – misionară. Totodată, felicităm pe toți slujitorii Sfintelor Altare, pe toți monahii și monahiile, pe toți credincioșii din cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și pe toți pelerinii veniți aici, din întreaga țară.

Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu, ca prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nifon, să Vă dăruiască tuturor întărire în credință și în viețuire sfântă pe calea mântuirii, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria sfinților!

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos Domnul,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente