Sfântul Ierarh Nifon, cinstit în Arhiepiscopia Târgoviștei

Sfântul Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești, a fost cinstit ieri, 11 august, la Catedrala arhiepiscopală din Târgoviște, informează „Ziarul Lumina”. La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon a participat Înalt Preasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, înconjurat de un impresionant sobor de părinți arhimandriți, preoți consilieri și diaconi.

Preoți și credincioși din Arhiepiscopia Târgoviștei au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon marți-seara, când au fost săvârșite Vecernia și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, iar ieri-dimineață, sărbătoarea a continuat cu procesiunea scoaterii moaștelor sfântului ocrotitor de la Târgoviște în fața Catedralei arhiepiscopale.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitului Mitropolit Nifon, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinția Sa a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care Preafericirea Sa a evidențiat că Sfântul Ierarh Nifon, chip luminos, blând și purtător de speranță, ‘este foarte familiar pentru spiritualitatea noastră românească, dar, mai ales, este foarte întipărit în conștiințele credincioșilor din Arhiepiscopia Târgoviștei’.

‘Urmând Mântuitorului Hristos, Sfântul Ierarh ne-a dăruit o aleasă pildă de bun iconom al tainelor lui Dumnezeu, pentru că el a fost mare reorganizator al vieții bisericești din Țara Românească de la începutul secolului al XVI-lea, dar și un frumos exemplu de adevărată demnitate și de nespusă strălucire morală, evidențiind importanța permanentă a principiilor moralei creștine. De aceea, Sfântul Ierarh a îndemnat întotdeauna, prin cuvânt și faptă, la trăire în credința noastră strămoșească, la promovarea ei în spațiul culturii, așa cum se vede și din stăruința sa de a se tipări cărți cât mai multe. Acesta este și motivul pentru care, la Târgoviște, s-au tipărit acele celebre și mult folositoare, pentru întreaga Ortodoxie, capodopere ale Ieromonahului Macarie: ‘Liturghierul’ (1508), ‘Octoihul ‘(1510) și ‘Tetraevangheliarul’ (1512)’, a transmis Patriarhul României.

În continuare, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon a vorbit credincioșilor despre importanța sfințeniei. ‘Cinstirea sfinților este foarte importantă în Biserica Ortodoxă, pentru că ei sunt cei care, urmând cu fidelitate pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, au devenit exemple vii de trăire și exprimare a valorilor Sfintei Evanghelii, păzitori desăvârșiți ai vieții noastre, dar și puternici mijlocitori, sprijinitori și rugători ai noștri către Dumnezeu. Și, pentru că ei dau mărturie, prin viața și activitatea lor, de marea iubire și nespusa milostivire dumnezeiască, se constituie în modele demne de urmat și pentru noi, creștinii de astăzi, căci ei ne îndeamnă să devenim și noi misionari vrednici ai lui Hristos, trăitori și promotori ai nespusei bogății a tezaurului de credință ortodoxă’, a spus Înalt Preasfinția Sa.

În timpurile noastre, când secularismul, consumismul și materialismul presează puternic structurile sociale, pilda sfințeniei reprezintă o stâncă tare și puternică pe care se construiesc încrederea și speranța noastră. ‘Sfântul Ierarh Nifon ne-a arătat că în viață trebuie să acordăm întotdeauna prioritate lucrării lui Dumnezeu, promovării binelui și respectului față de preceptele morale, evanghelice, fără de care atât existența noastră, cât și societatea se pot prăbuși în întuneric, nesiguranță și disperare. De aceea, este fundamental să-L slujești pe Dumnezeu și pe aproapele, neuitând niciodată de valorile moralei creștine, de chipul lui Dumnezeu care strălucește permanent în fiecare om. Conștient de rolul impresionant pe care cultura îl poate avea pentru misiunea și pastorația Bisericii, Sfântul Ierarh Nifon a promovat, mereu, strânsa și necesara colaborare dintre credință și cultură, această realitate fiind evidențiată, mai cu seamă, de îndemnul și deschiderea pe care și-a manifestat-o pentru tipărirea de carte’, a evidențiat Mitropolitul Nifon.

În continuare, Înaltpreasfințitul Nifon a acordat diploma de excelență ‘Sfântul Ierarh Nifon’ celor 10 elevi premianți ai concursurilor și olimpiadelor naționale la diferite discipline din Eparhia Târgoviștei.

Credincioșii s-au închinat Sfântului Nifon

La final, credincioșii s-au închinat la racla cu cinstitele moaște depuse în fața Catedralei arhiepiscopale din Târgoviște. Moaștele Sfântului Nifon vor rămâne în fața catedralei până când se va închina ultimul pelerin. Părți din mâna dreaptă a Sfântului Nifon au fost aduse de la Catedrala mitropolitană din Craiova pe 20 august 2009, iar pe 26 septembrie 2009, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost aduse părți din moaștele Sfântului Ierarh Nifon de la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab și a lansării oficiale a ediției jubiliare a ‘Octoihului’ lui Macarie.

Comentarii Facebook


Știri recente