SFÂNTUL IERARH NIFON, ARHIPĂSTOR HARNIC ȘI RUGĂTOR FIERBINTE

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, 11 august 2011:

Cu aleasă și duhovnicească bucurie, întreaga Ortodoxie, dar mai cu seamă Arhiepiscopia Târgoviștei, cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, adevărat simbol al spiritualității creștine și al culturii noastre românești de la începutul secolului al XVI-lea.

Pilde vii de credință creștină, dar și mărturie vie a prezenței și lucrării Duhului Sfânt în Biserica noastră dreptmăritoare, sfinții au urmat Mântuitorului Hristos, mărturisind comuniunea lor cu Dumnezeu, prin viața, faptele și învățătura lor, împărtășind-o celor de lângă ei, ca unii care au simțit bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Prezența Mântuitorului Hristos în sfinții pe care îi cinstim este cea mai mare bogăție sau comoară adunată în suflete, ca lumină a credinței, a iubirii față de Dumnezeu și față de semeni, precum și a faptelor bune. Comoara aceasta rămâne în sufletul omului și este dusă de el în Împărăția lui Dumnezeu. Ortodoxia a considerat întotdeauna că sfinții sunt nu doar exemple puternice și concrete de urmare a lui Hristos, ci și grabnic ajutători în necazuri și nevoi, îndrumători în vremuri de restriște și luminători ai unei autentice vieți spirituale.

Prezența Sfântului Ierarh Nifon, de la începutul secolului al XVI -lea până astăzi, este luminoasă și intensă în conștiința ortodoxă românească, dar, mai ales, în sufletele credincioșilor din Arhiepiscopia Târgoviștei, unde a sporit evlavia pelerinilor închinători la racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon, care se află în Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște.

Înțelept și harnic păstor al Ortodoxiei din veacul al XVI-lea, Sfântul Ierarh Nifon a reorganizat viața Bise¬ri¬¬cii din Țara Românească, așa cum spune cronicarul: „a tocmit moravurile vremii pe pravila Sfinților Părinți în Țara Românească„. Pilduitoarea sa viață duhovnicească, care se arăta în multa postire, rugăciune fierbinte și dragoste smerită către Dumnezeu și semeni l-au făcut cunoscut pe Sfântul Ierarh Nifon, atât printre români, cât și în întreaga crești¬nătate răsăriteană. Iubitor și promotor al culturii creștine cu valențe pastorale și misionare, Sfântul Ierarh Nifon a susținut răspândirea cărților tipărite. Astfel, binecunoscutul Ieromonah Macarie a tipărit, la Târgoviște, primele cărți pe teritoriul românesc, și anume: „Liturghierul” (1508), „Octoihul” (1510) și „Tetraevangheliarul” (1512).

Cu multă bucurie, am aflat recent că Arhiepiscopia Târgoviștei a pregătit tipărirea, în ediție jubiliară, și a „Tetraevangheliarului” (din 1512), care va fi lansat acum, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, ca pregătire pentru jubileul de 500 de ani din anul viitor 2012. Acest eveniment major continuă frumoasele evenimente duhovnicești, la care am participat personal, în vechea Cetate de Scaun a Țării Românești, în ziua de 10 iulie 2008, cu ocazia lansării ediției jubiliare a Liturghierului lui Macarie, precum și în ziua de 26 septembrie 2009, când a fost lansată ediția jubiliară a Octoihului lui Macarie, ambele ediții jubiliare fiind realizate prin grija și strădania Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei.

Având multă cu încredere în milostivirea și ajutorul lui Dumnezeu și fiind dornici a se închina la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, în Catedrala din Târgoviște, credincioșii din Arhiepiscopia Târgoviștei, precum și mulți pelerini din întreaga țară, află aici întărire sufletească, ajutor în necazuri sau nevoi și speranță în această vreme de criză economică și spirituală. Acum sfinții ne cheamă să sporim rugăciunea ca fiind izvor de nădejde și să ajutăm după posibilități pe semenii noștri orfani, săraci, bolnavi, bătrâni și singuri.

Chiar și atunci când devenim mai săraci din punct de vedere material, să nu sărăcim niciodată din punct de vedere spiritual, ci să ne îmbogățim mereu prin fapte de milostenie ca solidaritate cu oamenii mai săraci decât noi. Să arătăm că lumina credinței și puterea rugăciunii ne ajută să biruim greutățile vieții.

Cu prilejul acestei sărbători felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, căruia îi dorim sănătate, pace, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în rodnica sa activitate pastoral-misionară. În același timp, felicităm și pe toți slujitorii Sfintelor Altare, viețuitorii Sfintelor Mănăstiri și credincioșii Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și pe toți pelerinii veniți aici din întreaga țară, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu ca, prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nifon, să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, mult ajutor în viață și spor în fapte bune!

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente