Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul – ocrotitor și model pentru activitățile educaționale ale Patriarhiei Române

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia pomenirii ocrotitorului Sectorului teologic-educațional, Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești, și încheierea primei etape a proiectului național „Alege Școala”!, 21 iunie 2012, Palatul Patriarhiei:

I. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești (1823-1834) – lumină călăuzitoare pentru activitățile educaționale ale Administrației Patriarhale

Sfântul Grigorie Dascălul s-a născut la București în anul 1765. A făcut studii la Academia Sfântul Sava din București și a fost tuns în monahism la mănăstirea Neamț de către însuși starețul Paisie Velicicovschi. Sfântul Grigorie Dascălu a viețuit o vreme și la Sfântul Munte Athos, iar apoi a revenit în Țara Românească, stabilindu-se inițial la Mănăstirea Antim, și apoi la Mănăstirea Căldărușani.

În anul 1823, pe când se afla la Mănăstirea Căldărușani, Sfântul Grigorie a fost chemat la București de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al Țării Românești. Ca arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară și social-culturală, întemeind școli teologice (seminarii) în toate centrele eparhiale, dar și școli pentru cultura poporului. De altfel, el a fost numit efor pentru toate școlile din Țara Românească.

Întreaga viață și lucrare a mitropolitului Grigorie puse în slujba Bisericii au fost un exemplu de sfințenie și de iubire jertfelnică pentru păstoriții săi. Activitatea socială a mitropolitului s-a concretizat în ajutorarea săracilor, a văduvelor și orfanilor cărora le-a oferit nu numai hrana trupească, ci mai ales hrana spirituală prin darurile de cărți duhovnicești pe care le oferea. Se cunoaște faptul că la moartea mitropolitului nu au fost găsite în camera sa valori materiale, însă au rămas o mulțime de cărți pregătite spre a fi oferite în dar școlarilor.

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a fost un cărturar erudit, un bun cunoscător al limbii grecești, ceea ce i-a permis să traducă și să editeze o serie de volume din Sfinții Părinți, din Viețile Sfinților etc. El a publicat și pagini originale, ca de pildă biografia (1817) consacrată părintelui său duhovnicesc, starețul Paisie de la Neamț (†15 noiembrie 1794).

II. Încheierea primei etape a proiectului Alege Școala!

Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, în parteneriat cu Fundația World Vision România, desfășoară, începând cu 1 septembrie 2009, proiectul Alege Școala! în trei regiuni de dezvoltare :

1) regiunea București-Ilfov;

2) regiunea Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui);

3) regiunea Sud Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman).

Din punct de vedere al împărțirii administrativ teritoriale bisericești au fost implicate zece eparhii din cuprinsul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Întrucât proiectul a înregistrat un real succes, acesta fiind primit cu entuziasm atât de către preoți, cât și de către copii, începând cu 1 august 2010, proiectul Alege Școala! a devenit un proiect național.

Prin acest proiect Biserica își propune să aducă mângâiere și bucurie în sufletele copiilor, acolo unde lipsește afecțiunea părintească, atmosfera de familie și educația. Au fost identificați foarte mulți copii care sunt abandonați de părinții plecați la muncă în străinătate și cărora le lipsește dragostea părintească. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului Alege școala!, în special prin taberele de creație, Biserica a venit în sprijinul acestor copii, ajutându-i să-și păstreze echilibrul emoțional prin cultivarea dragostei față de semeni, de Biserică și de școală. Impresiile lăsate de copiii participanți la taberele de creație au arătat că pentru cei mai mulți dintre ei a fost prima tabără din viața lor.

Obiectivul general al proiectului Alege Școala! îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și prevenirea delincvenței juvenile, prin dezvoltarea unor soluții alternative de tip „școala de duminică”, în vederea asigurării educației de bază și a motivației pentru rămânerea în educație a copiilor din mediul rural și urban, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani.

Proiectul Alege școala! a fost nominalizat ca proiect de succes pe axa de Prevenire și corectare a părăsirii timpurii a școlii, atât pe site-ul Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cât și la Conferința Națională „POSDRU – Principalul Furnizor de Formare, Ocupare și Incluziune Socială” care a avut loc în București, în data de 11 aprilie 2012.

În mod deosebit mulțumim Fundației World Vision România, care ne ajută de multă vreme în programe educaționale.

Astăzi este o zi de bucurie și de speranță. Bucurie pentru că, privind în urmă putem costata că proiectul a rodit în sufletele copiilor beneficiari, fapt dovedit și de premierea care a vut loc în data de 21 mai 2012 pe Colina bucuriei, cu ocazia hramului Catedralei patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena, când cei mai buni dintre copiii implicați în proiect au primit daruri consistente din partea organizatorilor.

Momentul acesta este însă și prilej de speranță, deoarece organizatorii pot să analizeze rezultatele obținute cu succes în prima etapă din proiectul Alege Școala! și pot continua o etapă nouă, pentru a diversifica activitățile educațional-culturale și misionar pastorale ale Patriarhiei Române.

Vă felicităm pe toți cei prezenți pentru rezultatele obținute și vă dorim noi realizări în viitor, spre slava lui Dumnezeu, binele Bisericii noastre și bucuria copiilor și tinerilor.

Cu aleasă prețuire și părintească binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente