Sfântul Dimitrie cel Nou serbat pe Dealul Patriarhiei

În fiecare an, mii de credincioși vin pe Colina Bucuriei să aducă cinstire Sfântului Dimitrie cel Nou, care a devenit ocrotitorul Capitalei odată cu așezarea moaștelor sale în Catedrala Mitropoliei, la 13 iulie 1774, în timpul ocupației rusești a Țării Românești (1769-1774). Sfântul Cuvios Dimitrie a fost proclamat oficial ocrotitorul orașului București de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793). În anul 1955, constatând marea cinstire a Sfântului Cuvios Dimitrie în evlavia românilor din întreaga țară, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a proclamat generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română, stabilindu-i ca zi de prăznuire 27 octombrie, a doua zi după sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Din anul 2007, de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, această sărbătoare a căpătat noi dimensiuni. Astfel, bucuria pelerinilor a fost sporită în fiecare an, deoarece la inițiativa, cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preafericirii Sale, au fost aduse sfinte moaște cu ocazia hramului Ocrotitorului Bucureștilor. În anul 2008, moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379), au fost aduse din Grecia de către Înaltpreasfințitul Părinte Vasile, Mitropolit de Elassona, iar în anul 2009 o delegația din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Panteleimon de Veria, Nausa și Kampania, a adus moaștele Sfântului Apostol Pavel. Anul acesta, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou, o delegație din Grecia condusă de Înaltpreasfințitul Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarh al Macedoniei, a adus la Catedrala Patriarhală din București Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, din Mitropolia de Drama.

Anul acesta, în ziua prăznuirii Sfântului Dimitrie, astăzi, 27 octombrie, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe scena special amenajată din apropierea Catedralei Patriarhale.

Alături de Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României s-au aflat Înaltpreasfințitul Ioan, Mitropolit de Pergam, Înaltpreasfințitul Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarhul Macedoniei și următorii ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Înaltpreasfințitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Nicolae, Arhiepiscopul celor două Americi, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioan al Episcopiei Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Corneliu, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria, Preasfințitul Siluan, Episcopul ortodocșilor români din Italia, Preasfințitul Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Andrei Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfințitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și cu Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

După citirea pericopei evanghelice, Sanctitatea Sa a rostit un cuvânt de învățătură prin care a subliniat legătura dintre Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dar a vorbit și despre criza actuală din lume și importanța întoarcerii la Mântuitorul Hristos:

„Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel,

Patriarh al României și iubit frate în Hristos,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Fii binecuvântați ai Bisericii Ortodoxe Române,

Astăzi, calendarul arată că ne aflăm în ziua de 27 octombrie, când Biserica prăznuiește pomenirea Cuviosului Dimitrie cel Nou, patronul Bucureștilor.

Dimitrie s-a prăznuit ieri, Dimitrie se prăznuiește astăzi. Ieri, Marele Mucenic din antichitate, Tesaloniceanul, Izvorâtorul de mir, făcătorul de minuni, strălucitul, mândria neamului grec, podoaba mucenicilor! Astăzi, Cuviosul cel Nou din Basarabi – și el făcător de minuni – slava acestei Catedrale patriarhale, salvatorul poporului binecredincios din București, mângâierea tuturor românilor!

Cel dintâi Dimitrie L-a iubit pe Hristos din tot sufletul. Întocmai a făcut și cel de-al doilea Dimitrie. Cu mult zel, lupta cea bună a bunei credințe s-a luptat cel dintâi! Tot așa a făcut și cel de-a doilea! L-a slăvit pe Dumnezeu prin cuvânt și faptă Marele Mucenic! La fel L-a slăvit și Cuviosul! Mult l-a iubit pe om cel dintâi! Același lucru a făcut și cel de-al doilea! Arătatu-s-a vrednic de chemare cel dintâi! Vrednic de chemare s-a dovedit și cel de-al doilea! Primit-a din belșug harul lui Dumnezeu cel dintâi! La fel a primit și al doilea! Primul s-a învrednicit de mucenicia sângelui! Al doilea s-a învrednicit de mucenicia ascultării și a nevoințelor celor sfinte, toată viața! Harul facerii de minuni a primit de la Dumnezeu Marele Mucenic! Harul minunilor a luat din același izvor și Cuviosul! Mir sfânt a izvorât din mormântul viu al tesaloniceanului! Bună mireasmă duhovnicească răspândesc viața și sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou din România! Amândoi s-au împărtășit de sfințenia lui Dumnezeu Celui Întreit Sfânt, amândoi sunt luminați de lumina Lui cea necreată, amândoi împărățesc împreună cu El, amândoi arată dumnezeiasca dragoste față de oameni, prin minuni! Slavă lui Dumnezeu, așadar, Care în fiecare epocă și în fiecare popor creștin ortodox ridică sfinți, învederând, de-a lungul vremurilor, roadele lucrării Sfântului Duh în lume!

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a caracterizat prin entuziasmul tineresc, râvna sfântă pentru transmiterea mesajului Evangheliei la tineri și prin răspunsul dat cu promptitudine chemării la jertfă. Cuviosul Dimitrie s-a caracterizat prin răbdarea în tăcere, privegherea în rugăciune și spiritul de sacrificiu în dumnezeiasca sihăstrie. Viața amândurora s-a caracterizat prin căldura credinței în Hristos, seriozitatea și rigurozitatea împlinirii voii lui Dumnezeu, luarea aminte la mărturisirea adevărului Evangheliei. Deși au mers pe cărări diferite, calea lor a fost aceeași: calea dreptei credințe și a dreptei făptuiri. Adică au dus, la fel, viața în Hristos, singura cale ce duce la Tatăl. Adevărul exprimat în Simbolul de credință de la Niceea și Constantinopol a fost trăit, cu intensitate în sufletele amândurora, chiar dacă cel dintâi a viețuit înainte de limpezirea și cristalizarea cu acrivie a adevărurilor de învățătură, la sinoadele ecumenice. De aceea, amândoi au fost plini de harul Duhului Sfânt. Ce mărturisește faptul că cel dintâi a izvorât mir sfânt? Ce proclamă nestricăciunea, de atâtea veacuri, a moaștelor celui de-al doilea? Ce înseamnă mulțimea nenumăratelor minuni săvârșite de amândoi? Ce arată bucuria și mângâierea pe care le simțim când ne închinăm la sfintele lor moaște, așezate în sfintele racle? Toate acestea ne arată că amândoi au fost vase alese ale Mângâietorului, peste care s-a revărsat harul Său! Acest har se manifestă ca mir, ca nestricăciune a trupului, ca minune, ca bucurie, ca mângâiere. Har necreat, făcător de semne și minuni dumnezeiești, care a umplut nu numai sufletele sfinților, ci și trupurile lor, pentru ca cei cu vedere duhovnicească curată să vadă că Dumnezeu se împărtășește, după energiile sau lucrările Sale necreate, și nu rămâne neapropiat și inaccesibil în măreția Lui! Dumnezeu S-a întrupat o singură dată, dar, după har, El Se întrupează continuu, în sfinții Săi! De aceea sfinții sunt comoara noastră cea mai prețioasă, mângâierea cea mai mare, adeverirea cea mai sigură că putem să ne mântuim! Iată de ce gândul plin de recunoștință al poporului din București se îndreaptă, mai ales astăzi, spre neuitatul Hagi Dimitrie, a cărui intervenție hotărâtă, de acum 236 de ani, a zădărnicit tentativa de a se scoate din România sfintele moaște ale Cuviosului Dimitrie. Astfel, Sfântul se află, până astăzi, și cu trupul, în mijlocul poporului care îl iubește atât de mult.

Frați și fii în Domnul,

Această stranie criză economică care mocnește în zilele noastre în toată lumea, este – așa cum, foarte înțelept, s-a exprimat, cu ceva timp în urmă, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, preaiubitul nostru frate în Hristos și împreună liturghisitor – rezultatul crizei spirituale și morale, care, de multă vreme, biciuiește omenirea. Oamenii L-au uitat de Dumnezeu, ignoră voia Lui, Îi nesocotesc drepturile! Astfel, l-au uitat și pe om, adică pe semenul lor, care este chipul lui Dumnezeu! Au uitat și de toată creația, de lucrul cel bun al mâinilor lui Dumnezeu! S-au zăvorât în „sala oglinzilor” egoismului lor; își văd doar sinele propriu, cu pornirile și cerințele firii căzute în păcat. De aceea, au devenit lacomi și autosuficienți în înțelepciunea plină de nebunie a acestui veac; și-au pus toată speranțele în economie, știință și tehnologie. În tenebrele minții lor, au cerșit o rază de lumină de la filosofie și diferite ideologii și se silesc să afle mângâiere și satisfacție în artă, sport, călătorii ș.a. Însă, toate acestea, când nu sunt idoli și tipare ale tatălui minciunii, devin foarte mici și foarte puține ca să umple golul din suflet, să dea sens existenței umane, să aducă lumină și viață, să exorcizeze moartea. Dimpotrivă, ele fac tot mai dreaptă și mai lină calea spre pierzare și devorează sufletul omului, care se abate de la destinația și vocația sa, greșește tot mai mult ținta existenței sale, până când, la sfârșit, pur și simplu, se demonizează. Așadar, criza din zilele noastre este o stare demonică, din care nu ne poate scoate redresarea economică. Este necesară o restaurare duhovnicească! Este nevoie de multă răbdare! Este nevoie de cumpătare ascetică! Este nevoie de spirit de jertfă! Este nevoie de cugetarea la sensul crucii! Este nevoie de iubire! Adică, este nevoie de Hristos! De Iisus Hristos Cel ce S-a întrupat, a pătimit, S-a răstignit pe Cruce și a înviat și Care este viu în veci! El, Cuvântul Cel mai înainte de veci al Tatălui, dă existenței rațiunea de a fi, dă sens vieții, desființează distanțele prin care păcatul ne îndepărtează și ne înstrăinează pe unii de alții, unește pe cele despărțite, dăruiește dreptate, desface legăturile morții, face ca așa zisa „utopie” a dragostei să devină realitate! Pe acest Hristos, Care este iubirea în carne și oase, ni-L arată Cuviosul Părinte Dimitrie! Pe El ne cheamă să-L urmăm, ca să ieșim din impasurile în care ne aduc și ne lasă diferite crize! Pe El Îl arată ca fiind singura „Cale”, singurul „Adevăr” și singura „Viață”! Sfințenia Cuviosului trâmbițează în toate zările că el are dreptate! Părinții noștri, smeriți trăitori în Hristos, au ascultat în tăcere glasul răsunător al Sfântului și fără cârtire și-au dus crucea, urmând Domnului. Iar Domnul nu le-a trădat speranțele! Neamul binecredincios al ortodocșilor a acceptat cu credință să urce pe Golgota, și de aceea s-a făcut – și se face în fiecare zi – părtaș luminii și bucuriei Învierii! Așadar, având o istorie trăită în duhul Crucii și al Învierii, suntem chemați și astăzi să mergem înainte, „pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.

Biserica Mamă a Constantinopolului, Patriarhia Ecumenică, se bucură astăzi și ea de prăznuirea ocrotitorului Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la proclamarea autocefaliei Preasfintei Biserici Ortodoxe Române, care odinioară i-a fost fiică, iar acum îi este Biserică soră, Patriarhia de Constantinopol nu a dorit, iubiți frați în Hristos Domnul, să fie reprezentată la aceste sfinte sărbători doar de un distins ierarh al ei, ci l-a trimis pe însuși Patriarhul Ecumenic, pentru ca acesta, în mod personal să fie interpretul dragostei, afecțiunii și mulțumirii Bisericii Mame pentru toate realizările pe care le aveți și să reverse din belșug peste toată obștea Bisericii lui Hristos din România, binecuvântarea și urările sale ca tot mai mult să sporiți în iubirea Domnului!

Așadar, iubiți frați și preaiubiți fii în Domnul, „bucurați-vă! desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi! (II Cor. 13), pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale tuturor sfinților. Amin”.

După rostirea cuvântului Său, Sanctitatea Sa Bartolomeu a oferit un engolpion în dar Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din partea Patriarhiei Ecumenice.

La rândul Său, Patriarhul României a mulțumit Sanctității Sale pentru cuvântul de învățătură adresat celor prezenți și a subliniat rolul sfinților în depășirea greutăților vieții.

„Mulțumim Sanctității Sale pentru cuvântul duhovnicesc foarte frumos și profund pe care ni l-a împărtășit astăzi de prețuire deosebită a Sfinților Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Cuviosul Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștilor. Îi mulțumim pentru faptul că a făcut o legătură frumoasă între cinstirea sfinților și ajutorul pe care îl primim de la ei în viața noastră chiar și atunci când trecem prin situații dificile, mai ales atunci când trecem prin criză, prin încercări, dar, desigur, întotdeauna vom birui cu puterea Sfintei Cruci și cu ajutorul sfinților”, a spus Preafericirea Sa.

În semn de prețuire și recunoștință, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Patriarhului Ecumenic o icoană în mozaic în stil bizantin.

„Ca semn de prețuire și de recunoștință pentru Sanctitatea Sa pentru că a fost aici la noi de mai multe ori, dar astăzi într-un mod deosebit ne onorează cu prezența, dorim să oferim din Partea Patriarhiei Române o icoană în mozaic realizată de un tânăr care, împreună cu tatăl său, a făcut icoanele de mozaic de pe frontispiciul Catedralei Patriarhale și de pe frontispiciul Palatului Patriarhiei. Această artă a icoanelor în mozaic vine la noi de la Bizanț, de la Constantinopol. Și iată acum oferim ca semn de prețuire ceea ce tinerii artiști ortodocși doresc să exprime și anume, cum a rodit lucrarea Patriarhiei Ecumenice în țările române și mai ales aici la București. Vă dorim ani mulți și binecuvântați Sanctitatea Voastră”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul Sfintei Liturghii oficiată de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt pelerinilor prezenți pe Dealul Patriarhiei în care a vorbit despre sensul pelerinajului și a subliniat faptul că pelerinul caută pe Dumnezeu și caută sfințenia: „Cu ajutorului Bunului Dumnezeu am săvârșit Liturghia prin care am adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra noastră, mai ales prin mijlocirile sau rugăciunile sfinților. Toți suntem pelerini în lumea aceasta, adică toți suntem călători. Pelerinul caută pe Dumnezeu și caută sfințenia pentru că toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu cel Unul Sfânt și sfințenia este împlinirea umanului. Când omul caută pe Dumnezeu de fapt Îi răspunde lui Dumnezeu Care îl caută pe om. În pelerinaj în călătoria închinătorilor la locurile sfinte, la moaștele sfinților, la icoanele făcătoare de minuni în această călătorie de fapt Dumnezeu călătorește cu noi. El ne cheamă spre Împărăția cea veșnică spre cetatea statornică, netrecătoare din Împărăția Cerurilor. Noi suntem trecători în lumea aceasta, dar căutăm pe Dumnezeu cel netrecător. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune că cetatea noastră netrecătoare este Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pelerinul caută în lumea aceasta ceea ce nu este din lumea aceasta, Împărăția lui Dumnezeu și Sfințenia lui Dumnezeu care se arată totuși în lumea aceasta lucrătoare prin sfinți, prin sfintele icoane și mai ales prin sfintele taine ale Împărăției lui Dumnezeu care sunt săvârșite în Biserică în Biserica lui Hristos ca o arvună a Împărăției Cerurilor”.

„Pelerinajul este așadar o căutare a unei plinătăți, plinătatea vieții veșnice, plinătatea bunătății nesfârșită a lui Dumnezeu, plinătatea sfințeniei și plinătatea harului”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arătând că „în pelerinaj aducem mulțumire lui Dumnezeu și sfinților lui pentru că am simțit ajutorul Lui și ajutorul lor. În pelerinaj ne pocăim pentru păcatele noastre. De aceea, în timpul pelerinajului la Mănăstiri, la Biserici oamenii se spovedesc mai mult și se roagă mai mult și aduc darul lor la Biserică, un dar care exprimă recunoștința față de Dumnezeu și în același timp bucuria că au înțeles de fapt că viața însăși este un dar de la Dumnezeu, că lumea întreagă este dar de la Dumnezeu. Nu era obligatoriu ca noi să existăm, nu era obligatoriu să existe universul actual, nu era obligatoriu să existe soarele, să existe aerul, să existe apa fără de care nu putem trăi. De aceea, noi Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că toată existența universului și a noastră personală este darul iubirii Sale față de noi. Însă, în pelerinaj la locurile sfinte, la moaștele sfinților, la mormintele sfinților, la icoanele făcătoare de minuni și la hramurile Bisericilor venim și pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu. Avem o mulțime de oameni bolnavi, întristați, singuri, care se luptă cu greutățile vieții, mai ales în vreme de sărăcie, strâmtorare, în vreme de încercare. Deci, venim și cerem Preasfintei Treimi ajutorul Ei, cerem Maicii Domnului și tuturor sfinților ajutorul lor. De aceea, în poporul român există expresia că nu ne rugăm la sfinții care nu ne ajută, dar ne rugăm sfinților care ne ajută. Și pentru că pelerinul simte ajutorul lui Dumnezeu, simte o bucurie în sufletul său când vine în pelerinaj, simte o putere care explică de ce oamenii stau 10-15 ore la rând, uneori în frig, în ploaie ca să se întâlnească cu sfinții lui Dumnezeu. Fac aceasta pentru că simt ajutorul lor, simt o bucurie, o pace în suflet dincolo de oboseala drumului, dincolo de osteneala pelerinajului, dincolo de cheltuiala pe care o fac ei. Toate acestea se răsplătesc prin rugăciunile sfinților”.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit despre sfintele moaște și despre cinstirea adusă lor: „Moaștele sfinților sunt sfinte pentru că sfințenia din sufletul sfântului rugător și mărturisitor al dreptei credințe se transmite, se împărtășește și trupului. Părintele Stăniloae, în Dogmatica sa Ortodoxă, a spus că sfințenia moaștelor nu este numai sfințenia din timpul vieții pământești a sfântului, ci există o legătură tainică, mistică între sufletul sfântului care se află în lumina lui Dumnezeu și moaștele sfântului care se află pe pământ. Și cu cât sufletul sfântului din ceruri înaintează în sfințenia lui Dumnezeu ca împărtășire din sfințenia Lui infinită cu atât și moaștelor sfântului respectiv se transmite sfințenia sufletului. Deci, moaștele cunosc o dinamică a sfințeniei prin legătura tainică a sufletului sfântului din ceruri cu moaștele sale de pe pământ. De aceea, sfinții sunt făcători de minuni adică sunt făcători de minuni pentru că harul lui Dumnezeu care face minuni este prezent în moaștele sfinților. Când însă cinstim moaștele sfinților nu cinstim materia în sine, ci de la materia moaștelor cinstirea noastră se ridică spre persoana sfântului, după cum atunci când cinstim icoana sfântului cinstirea se ridică la prototip, la persoana sfântului”.

Totodată, Preafericirea Sa a vorbit despre binecuvântarea de a avea în aceste zile, la București, Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci: „În aceste zile însă, am avut o binecuvântare în plus prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Mitropolit Pavlos de Drama și Exarh al Macedoniei, și anume, am primit Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci a Domnului. Când cinstim Sfânta Cruce cinstirea se îndreaptă spre Hristos Cel răstignit și Înviat. Puterea Sfintei Cruci este putere de viață făcătoare pentru că Sfânta Cruce e nedespărțită de Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, spunem ‘Bucură-te Sfântă Cruce păzitoare a creștinilor’. Iubirea lui Hristos este permanentă în Sfânta Cruce. Hristos Cel răstignit și Înviat este prezent în Sfânta Cruce, pentru că după Înviere semnele Crucii, stigmatele răstignirii au rămas în Trupul Său înviat și preaslăvit. Când cinstim Sfânta Cruce nu cinstim un obiect despărțit de Hristos, ci un semn vizibil al harului invizibil nevăzut, dar real al iubirii lui Hristos și al Preasfintei Treimi. În aceste zile simțim că atunci când purtăm Crucea cu gândul la Hristos, Crucea vieții noastre a suferinței, a unei boli, a unui eșec, a unei singurătăți, a unei văduvii, a unei dureri din cauza pierderii celor dragi ai noștri Crucea se face scară către Cer și izvor de bucurie. De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în fiecare duminică ‘Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea’. Rugăm pe Hristos Domnul, pe toți sfinții Lui ca sfințiți acum și întăriți de puterea Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci, de cinstirea moaștelor Sfinților Împărați Constantin și Elena care au descoperit Sfânta Cruce a Mântuitorului, unul pe cer în anul 312 și Sfânta Elena în 326 la Ierusalim în pământ și de moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, să mergem la casele noastre și să ducem bucurie din bucuria sfinților, har din rugăciunile sfinților, întărire sufletească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să nu deznădăjduim când suntem singuri și slabi, ci să simțim totdeauna că sfinții lui Dumnezeu ne ajută spre slava Lui și spre mântuirea noastră”.

Preafericirea Sa a dăruit Înaltpreasfințitului Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarh al Macedoniei icoana Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi.

„Ca semn de prețuire pentru această mare bucurie pe care ne-a făcut-o Înaltpreasfințitul Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarh al Macedoniei, dorim să-i oferim icoana Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi ca să-și aducă aminte de aceste zile sfinte și mari când a venit la București ca să ne întărească în credință și să arate iubirea Bisericii Soră și anume, Biserica Ortodoxă a Greciei. Îi dorim ani mulți și binecuvântați pentru că are un zel apostolic ca Sfântul Apostol Pavel, de aceea îi poartă numele Sfântului Apostol Pavel”, a spus Patriarhul României.

La rândul, Mitropolitul de Drama a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Din inimă vreau să urez precum Lemnul Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci care a venit aici înaintea sărbătorii și înaintea sărbătorii celor doi sfinți ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe și în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și Patriarhului Nostru Daniel, cu rugăciunile lor și cu rugăciunile Sfântului cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi să dăruiască sănătate Patriarhului nostru, ierarhilor noștri și tot binele și binecuvântarea poporului dreptmăritor român. Și să ne învrednicim împreună să ne bucurăm și în rai de bucuria sfinților”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit domnului primar Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 București pentru sprijinul construirii Catedralei Mântuirii Neamului și a altor Biserici.

„Acum dorim să exprimăm recunoștință în mod deosebit domnului primar Neculai Onțanu, primarul sectorului 2 al Bucureștilor pentru multele forme de ajutorare a Bisericii și anume, domnul primar a ajutat zeci de Biserici din București în construcție, în restaurare și ieri, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului am sfințit am sfințit și inaugurat un centru de pregătire pentru patrimoniu, adică un centru care pregătește muzeografi, monahi și monahii, dar și mireni, care să fie capabili să înțeleagă valoarea operelor de artă bisericească și să le pună în evidență. Centrul se numește ‘Centrul de formare pentru patrimoniu’ și are ca ocrotitor pe Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu care a zidit o mulțime de Biserici, a promovat arta creștină și de aici și stilul brâncovenesc care se vorbește adesea. Domnul Onțanu însă a făcut mai mult și anume, deja a început să ne ajute, nu numai cu sfaturi, ci și cu bani, pentru construirea noii Catedrale a Mântuirii Neamului. Suntem foarte recunoscători pentru că ne încurajează mult. Acum încep lucrările de pregătire a șantierului și de săpare a gropii în care vor fi fundațiile noii Catedrale a Mântuirii Neamului. Ca semn de prețuire pentru această lucrare sfântă și mare, dar și ca semn de încurajare să ne ajute în continuare îi oferim cea mai mare distincție a Patriarhiei Române pentru mireni și anume, Crucea patriarhală”, a spus Preafericirea Sa.

Totodată, Preafericitul Părinte Daniel a mulțumit Sanctității Sale pentru prezența în România.

„Mulțumim tuturor ierarhilor aici prezenți în frunte cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, care este, așa cum am spus, un părinte și un frate duhovnicesc și un prieten al poporului român. A spus ieri că nu mai știe de câte ori a fost în România, nici nu mai poate număra datele. Și cred că acesta este un semn de frățietate, de apropiere. Știm însă precis că România este a doua țară după Grecia pe care a vizitat-o cel mai mult. Noi îi adresăm invitație permanentă. Nu numărăm de câte ori a fost pentru că în comuniunea frățească nu se numără nici de câte ori a venit cineva, nici de câte ori a arătat gesturi de prețuire, fiindcă nu numărul contează, ci starea inimii, dacă este comuniune de iubire atunci este una permanentă”, a spus Preafericirea Sa.

La final, Patriarhul României a mulțumit tuturor instituțiilor care au ajutat la buna desfășurare a hramului Catedralei Patriarhale: „Mulțumim permanenței Consiliului Național Bisericesc și Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor care au avut multe ședințe comune pentru ca organizarea hramului să fie una în folosul pelerinilor. Mulțumim părinților protopopi și tuturor preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a acestor sărbători. Mulțumim monahilor și monahiilor din mănăstirile și schiturile din Arhiepiscopia Bucureștilor. Mulțumim Ministerului Apărării Naționale care a oferit saci de dormit pentru pelerini. Mulțumim Ministerului Învățământului pentru spațiile de cazare din școli unde au fost cazați peste noapte zeci de pelerini. Mulțumim Primăriei Generale a Municipiului București care ne-a sprijinit în mai multe moduri, dar mai ales pentru faptul că ne-a dat aprobare să organizăm vânzarea de obiecte bisericești și de suveniruri, nu aici lângă biserică unde trebuie să dăm prioritate pelerinilor, ci în Piața Unirii, astfel încât locul acesta să fie în primul rând un loc de rugăciune. Mulțumim Primăriei Sectorului 4, mulțumim pentru ajutorul pentru care ni l-a dat. Mulțumim Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, Direcției General a Poliției Rutiere. Ați văzut cât de mare ajutor am primit din partea Jandarmeriei și Poliției în aceste zile pentru a menține ordinea și pacea, pentru ca oamenii veniți de la mare depărtare să se poată ruga cu evlavie și cu dragoste față de sfinții lui Dumnezeu. Mulțumim Poliției Municipiului București, conducerii Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, București pentru primirea delegațiilor din străinătate, mai ales pentru frumoasa primire pe care a făcut-o Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Mulțumim Poliției Economice a Municipiului București, Poliției Comunitare a Sectorului 4, Inspectoratului pentru situații de urgență, Serviciului Medical de Urgență S.M.U.R.D. și Crucii Roșii a Sectoarelor 4 și 5. Ați văzut aici corturile cu slujitori ai Crucii Roșii care au ajutat pe cei care în timpul pelerinajului s-au îmbolnăvit din cauza oboselii și iată au fost ajutați. De asemenea, Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat hrană pentru pelerini, oferind zeci de mii de pachete și sute de sticle cu apă minerală. Mulțumim, de asemenea, formațiilor corale ale Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, Seminarului Teologic din București, Corala „Nicolae Lungu” a Catedralei Patriarhale, Grupului Psaltic „Tronos” și „Evloghia” ale Catedralei Patriarhale. Acești tineri care adesea cântă în Catedrală au fost și aici prezenți, dar, în mod deosebit, mulțumim și domnului Theodoros Vassilikos care a venit special pentru hramul Catedralei noastre, pentru a îmbogăți cântarea bisericească. Tuturor celor prezenți vă mulțumim și, în mod special, mulțumim și autorităților, invitaților distinși care astăzi au venit, cu toate că unii dintre ei puteau să fie în altă parte, totuși au ales Biserica aducătoare de pace, de liniște și mai ales aducătoare de mântuire în harul Preasfintei Treimi și prin rugăciunile sfinților. Rugăm pe Hristos Domnul cu puterea Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților Împărați Constantin și Elena și mai ales cu rugăciunile Sfântului Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei și al Capitalei să ne dăruiască tuturor sănătate și bucurie, pace și mântuire și mult ajutor în toată lucrarea cea bună spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire”.

La acest eveniment au participat importante personalități de stat și locale, dar și mii de credincioși și pelerini care au îndurat vremea rece și au așteptat pe Dealul Patriarhiei cu răbdare pentru a se închina Sfintelor Moaște și Cinstitului Lemn al Sfintei Cruci.

La slujba Sfintei Liturghii alături de miile de credincioși au fost prezenți și preoții parohi din cuprinsul Protoieriilor I, II și III Capitală și preoții de caritate (din spitale, cimitire, unități militare și de învățământ), precum și din Protoieriile Ilfov Sud și Ilfov Nord.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Thronos al Catedralei Patriarhale și de către protopsaltul Theodor Vassilikos.

Comentarii Facebook


Știri recente