Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul sărbătorit la Paraclisul din Reședința Patriarhală

Cel de-al doilea Paraclis din Reședința Patriarhală și-a sărbătorit duminică, 18 decembrie 2011, unul din ocrotitori, pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Paraclisul îi mai are ocrotitori pe Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul și pe Sfântul Grigorie Luminătorul.

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evenghelică de astăzi, din Duminica dinaintea Nașterii Domnului (n.r. Matei 1, 1-25): „Această carte a neamurilor este cunoscută și ca Genealogia după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Prin această evanghelie sunt prezentate generațiile care au premers Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, împărțite în trei etape, fiecare câte 14, astfel încât, avem de a face cu 42 de generații premergătoare venirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume ca Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu cel Veșnic care se face Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor […] Această duminică de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne îndeamnă ca în timpul care a mai rămas până la sărbătoarea Crăciunului, să ne pregătim și noi duhovnicește, să dorim foarte mult ca Hristos Domnul să se nască spiritual în peștera și în ieslea sufletului nostru, în familiile noastre, în viața noastră în general, și să fie prezent în casele noastre cu iubirea Sa nemărginită și smerită, cu bunătatea Sa mai presus de înțelegere, pentru că Domnul Slavei se Naște în lume și este așezat, ca prunc, în iesle pe paie, într-un grajd. Cel care se Naște din Fecioara Maria, sfințește natura umană din interiorul ei. Cel care este așezat în ieslea din peșteră sfințește pământul și universul întreg prin sălășluirea Sa la început în peșteră”, informează Radio TRINITAS.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat viața Sfântului Daniil Sihastrul ca pildă demnă de urmat: „Sfântul Daniil Sihastrul a rămas în conștiința poporului nostru ca un mare rugător și un om dăruit cu multe daruri duhovnicești, astfel încât a prevestit viitorul Moldovei atunci când se afla la mare încercare din cauza năvălirii otomane asupra țării. Sfântul Daniil Sihastrul a fost duhovnicul și sfătuitorul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei. A fost un om deosebit de înțelept, a avut o capacitate deosebită de a îndruma mănăstirile, viața monahală și mulțime de credincioși care veneau să se spovedească la el. Sfântul Daniil Sihastrul a cărui peșteră se vede și acum în apropierea Mănăstirii Putna, a fost un om al rugăciunii și al ascezei, un isihast, un om care avea rugăciunea permanentă a minții coborâtă în inimă”.

Comentarii Facebook


Știri recente