Sfânta Euharistie este arvuna prânzului din Împărăția Cerurilor

Biserica Ortodoxă se află, astăzi, 16 decembrie 2012, în Duminica a XXVIII-a după Rusalii În toate bisericile s-a citit, în cadrul Sfintei Liturghii, Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 14, versetele de la 16 la 24, în care este prezentată Pilda celor poftiți la cină.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat învățăturile ce reies din Pericopa Evanghelică arătând că invitația pe care stăpânul casei o adresează celor chemați la cină este deosebit de semnificativă: „Mai întâi ea este o invitație a preferinței, a priorității. Sunt invitați cei mai apropriați, cei mai cunoscuți, cei care cunosc într-un fel voia stăpânului casei. Aceștia, în tâlcuirea Sfinților Părinți ai Bisericii, sunt conducătorii spirituali ai poporului evreu, adică cărturarii, învățătorii de lege. Ei refuză chemarea la cină găsind diferite scuze. A doua categorie de invitați sunt cei săraci și bolnavi. Aceștia au răspuns chemării Mântuitorului și s-au adunat ori de câte ori El ieșea în public să propovăduiască Evanghelia mântuirii. De aceea, a săturat mulțimi de săraci prin săvârșirea minunii înmulțirii pâinii și peștilor și a vindecat o mulțime de bolnavi. A treia categorie de invitați în pilda de astăzi, cei de la drumuri și garduri, sunt păgânii care au drumuri întortocheate în istorie, dar fără o țintă precisă, care au credință confuză și fără un scop precis al mântuirii. Și aceștia sunt invitați în Împărăția lui Dumnezeu pe care o dobândesc convertindu-se la credința creștină, primind pe Hristos ca Domn și Împărat. Foarte semnificativă este modalitatea sau forma în care primii invitați se scuză. Însă, forma politicoasă de a se scuza acoperă dincolo de aparențe o existență egoistă pentru că fiecare scuză înseamnă o rămânere într-o stare de închistare sau de existență centrată pe sine însuși”.

„Aceste trei tipuri de scuze arată trei mari ispite. Ispita averilor, ispita plăcerilor și ispita unui egoism, care chiar dacă nu e personal, devine un egoism familial și toate acestea fac ca omul să nu se poată pregăti suficient pentru Biserică și pentru cina Stăpânului Casei care este Cina cea de Taină, adică Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie”, a mai spus Preafericirea Sa.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că: „Pilda Evangheliei care s-a citit astăzi ne arată că Sfânta Euharistie, Cina cea de Taină instituită de Mântuitorul Iisus Hristos este arvuna prânzului din Împărăția Cerurilor, este o pregustare a bucuriei vieții veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi. Evanghelia ne îndeamnă la o pregătire pentru a ne spovedi și împărtăși mai des, a ne ruga mai mult în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă, pilda ne mai îndeamnă și la dărnicie, după cum stăpânul care invită la cină este un om milostiv și noi trebuie să devenim milostivi și să invităm nu numai pe cei pe care îi cunoaștem, ci să ajutăm și pe oamenii care nu mai sunt ajutați de nimeni. De aceea, în această perioadă se fac daruri nu numai familiei, ci și săracilor, bătrânilor, oamenilor care sunt singuri sau bolnavi. Prin aceasta noi arătăm suflet milostiv care se aseamănă cu Dumnezeu cel Milostiv”.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face și pomenirea Sfinților Strămoși, a mai arătat Patriarhul României în cuvântul de învățătură: „În Duminica Strămoșilor se pune accentul în primul rând pe Părinții duhovnicești ai credinței. Dreptul Avraam este considerat părintele credinței și el a primit făgăduința de a fi tatăl al multor popoare, adică al popoarelor care vor crede în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor. Duminica aceasta face și ea parte din această pregătire a noastră pentru sfânta și marea sărbătoare a Crăciunului sau Nașterii Domnului văzând pilda Părinților duhovnicești ai credinței ca oameni care au pregătit omenirea pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria oamenilor”.

Duminica viitoare Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica dinaintea Nașterii Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente