Sf. Sfințit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie

Sfântul Teodot, mucenicul care nu a fost ucis

Crescut și educat în frică de Dumnezeu, tânărul Teodot (✞ 326) a mers să propovăduiască dreapta credință elinilor din Cipru, în pofida persecuțiilor pe care le ducea împăratul Liciniu asupra creștinilor.

Tropar

Glasul 4

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

A ajuns episcop în cetatea Chirinia (azi districtul Kyrenia, în Cipru) și pentru curajul de a înfrunta credința vechilor elini, a fost prins și torturat, dar a scăpat cu viață în contextul Edictului de libertate religioasă al Sf. Constantin cel Mare (312).

Sinaxarele spun că el a primit cu tristețe vestea că nu va muri pentru Hristos. Iată ce le zicea celor care îl torturau:

„De ai fi știut bunătatea Dumnezeului meu, spre Care nădăjduiesc, cum că, pentru muncile acestea de puțină vreme, mă voi învrednici vieții celei veșnice, tu însuți ai fi voit să pătimești pentru El, precum pătimesc și eu”.

În momentul în care au încetat persecuțiile împotriva creștinilor, Teodot s-a întors la episcopia lui din Chirinia. A mai păstorit încă doi ani și s-a mutat cu pace la Domnul.

Sfântul Mucenic Isihie

A fost prefect al palatului împăratului Maximian (285-305), deci unul din marii generali ai împărăției.

Tropar

Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Isihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Când împăratul Maximian a poruncit ca toți ostașii să jertfească zeilor, Isihie a refuzat să facă acest lucru și în consecință a fost îmbrăcat într-o haină de păr groasă și fără mâneci.

În urma mărturisirii credinței în Mântuitorul Iisus Hristos, Isihie a fost înecat în apele râului Oronte.

Comentarii Facebook


Știri recente