Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el

Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii)

Când au strigat, Iisus știm ce a răspuns. E greu să rostești acest cuvânt pe care numai El îl poate rosti. Dar, întrucât și apostolii și evangheliștii Matei, Marcu și Luca rostesc, rostim. A zis Iisus:

“Eu sunt. Nu vă temeți. Îndrăzniți!”

Cu un înțeles nesfârșit, infinit, parcă ar fi rostit pentru fiecare suflet, din toată istoria, de pretutindeni, acest cuvânt: Eu sunt.

Să-l auzi așa cum l-a rostit Iisus lui Moisi, la Horeb. Când Moisi a văzut rugul, acel mărăcine smerit, care ardea și nu se mistuia, ci rămânea verde, viu. Căci focul dumnezeirii nu desființează, ci transfigurează, îndumnezeieste, chiar firea smerită a unui mărăcine.

Cu cât mai mult firea ta, pe care a luat-o Cel mai presus de tine. Și atunci Moise, întrebându-L: Cine ești, Doamne?, a primit răspuns: “Eu sunt Cel ce este” – Existența. (…)

Câtă vreme Petru a simțit că se încrede în Dumnezeu, nu în el, în voința Lui, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu a sa, a mers pe valuri. Aici e taina negrăită a privirii, a împărtășirii în adevăr, a viețuirii.

Nu furtuna s-a întețit. Putea să mugească… În clipa aceea el a mutat gândul credinței din Hristos în el. În el s-a produs sfâșierea, îndoiala. Ca și în Adam și Eva. În tine se produce o scindare a personalității. Și atunci el s-a întors către sine.

E întoarcere spre Dumnezeu, care-i pocăință („Întoarceți-vă către Mine și Eu Mă voi întoarce către voi”) și întoarcere către lumea aceasta, pământul din care ai fost zidit. Și a căzut sub lume. Se scufundă. Atunci strigă: Scapă-mă, Doamne!

(Părintele Constantin Galeriu)

Sfântul Mucenic Agatonic

A suferit suplicii în timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de împăratul păgân Maximian (285-305).

Sfântul Agatonic (+ 303-305) a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în orașul Nicomidia (oraș din Asia Mică, aproape de Constantinopol și de Niceea; actualmente orașul Izmit, Turcia), fapt pentru care a fost prins și închis de către guvernatorul Evtolmie.

Tropar – Glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

În aceea vreme au suferit moarte martirică mai mulți creștini, printre care și sfinții Zotic, Zenon, Teoprepie, Achindin și Severin.

Sfântul Agatonic, refuzând să se lepede de credința creștină, a suferit moarte martirică prin decapitare, în localitatea Silivria (Asia Mică).

Comentarii Facebook


Știri recente