Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie (Duminica Sf. Ioan Scărarul)

Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Dacă primele duminici ale Postului Mare au fost dedicate unor subiecte de natură dogmatică, acum duminica aceasta și cea următoare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, sunt dedicate practicii – ascezei.

Sfântul Ioan Scărarul a fost egumenul Mănăstirii Sinai, iar Scara sa este un manual duhovnicesc practic care are drept scop călăuzirea omului spre viaţa veşnică.

Scara dumnezeiescului urcuș este alcătuită din 30 de „Trepte” (capitole) și se află și în volumul IX din Filocalia românească. Icoana Scării a apărut în mănăstirile din pustia Egiptului, acolo unde este citită regulat Scara, în special în timpul Postului Mare.

Sfântul s-a odihnit mutat la Domnul în anul 649, în vârstă de șaptezeci de ani.

Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul și Ilirie

Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul s-a născut în Cezarea Bitiniei, Asia Mică, din părinţi evlavioşi. La opt zile de la naştere a rămas orfan de mamă, iar tatăl său, Filaret, a intrat în monahism, fiind crescut de bunica sa.

La maturitate a intrat în Mănăstirea Sfântului Serghie din Medicion, Muntele Olimp. A fost hirotonit preot, apoi în anul 800, după trecerea la cele veşnice a stareţului Nichifor, Sfântul Nichita a fost numit egumen.

În timpul împăratului iconoclast Leon Armeanul (813-820) datorită dârzeniei cu care a apărat sfintele icoane, Sfântul Nichita a fost închis, supus unor chinuri groaznice şi în cele din urmă izolat în insula Sfintei Glicheria, din Marea Marmara, unde a fost chinuit timp de şase ani.

După moartea împăratului Leon Armeanul, persecuţia împotriva creştinilor care cinsteau sfintele icoane a încetat, iar cei întemniţaţi au fost eliberaţi. Sfântul Nichita nu s-a mai întors în mănăstirea sa, ci a intrat în obştea unui schit aproape de Constantinopol unde a trecut la cele veşnice în data de 3 aprilie 824.

Troparul, glas 8:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nichita, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Tot astăzi Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe Sfântul Cuvios Ilirie.

Comentarii Facebook


Știri recente