Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena (Dezlegare la peşte)

Miercuri, în săptămâna a patra după Sfintele Paști, este sărbătorită Înjumătățirea Cincizecimii. Însă, această sărbătoare scapă atenției sau evlaviei multora poate sau doar pentru că nu este marcată cu roșu în calendar, deși, asemenea unui praznic împărătesc, îi sunt rânduite opt zile de sărbătorire.

Tropar glas 8

Înjumățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai strigat: cel însetat să vină la Mine și să bea. Izvorule al vieții noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție!

Rostul punctării liturgice a înjumătățirii celor cincizeci de zile de sărbătoare dintre Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt este edificarea asupra tainicei legături și unități dintre Paști și Rusalii.

Interdependența acestora fac din toate cele cincizeci de zile dintre Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt o unică și continuă sărbătoare, care primește lumină din ambele direcții, descoperind slava celui de-al treilea praznic împărătesc al Penticostarului, Înăl­țarea Domnului:

„Sosit-a înjumă­tățirea zilelor, care se încep de la mântuitoarea Înviere și se pecetluiesc cu ­dumnezeiasca Cincizecime; și strălucește, având strălucirile dintru amândouă părțile, și, unindu-le pe amândouă, se cinstește, arătând mai dinainte slava ce va să fie, a împărăteștii Înălțări”.

Sunt opt zile de prăznuire menite să ne convingă să înțelegem că taina Sfintelor Paști ale Mântuitorului nu este limitată la o singură noapte, la o singură zi, la o singură săptămână, ci presupune, an-de-an, restabilirea și/ sau intensificarea comuniunii și împreună-lucrării cu Domnul Cel răstignit, îngropat, înviat și înălțat în puterea Duhului Sfânt:

Sfântul Apostol Carp († 66) era originar din Troa a fost unul din cei șaptezeci de apostoli, ucenic și slujitor al Sfântului Apostol Pavel.

Acesta a scris despre el în epistola a II-a către Timotei (IV, 13). Marele apostol lăsase la el o manta, câteva cărți și niște pergamente pentru care îl roagă pe Timotei să i le aducă la Roma.

Tropar glasul 3

Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Sfântul Apostol Carp a fost pus de Sfântul Pavel episcop în Veria (Turcia). Mulți elini și iudei din Veria au primit botezul prin propovăduirea și mâinile lui. În anul 66, cei rămași în păgânism și în legea mozaică s-au ridicat împotriva lui și l-au ucis. A fost îngropat în aceeași cetate.

Carp a propovăduit și în insula Creta (Marea Mediterană). Acolo a primit în locuința sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul. Acesta se încreștinase în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena (Fapte XVII, 34).

Tot astăzi, Biserica face pomenirea Sfântului Apostol Alfeu, din cei șaptezeci de Apostoli și a Sfinților Mucenici Averchie și Elena.

Comentarii Facebook


Știri recente