Sesiune de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, în perioada 10 – 29 iulie a.c., se desfășoară înscrierile la examenul de admitere pentru anul universitar 2008-2009. Admiterea constă în concurs de dosare, precedat de un scurt interviu vocațional susținut în momentul înscrierii.

Media de admitere la Facultate se va calcula astfel: 40% – media multianuală la una din următoarele discipline: Teologie Dogmatică sau Limbă și literatura română, în funcție de opțiunea candidatului; 30% – media generală a anilor de studiu din liceu; 30% – media examenului de bacalaureat. Domeniile de specializare pentru anul universitar 2008-2009, sunt următoarele: Teologie Pastorală – curs zi, 4 ani; Teologie Socială – curs zi, 3 ani; Teologie Pastorală – F.R., 4 ani. Numărul de locuri disponibile: 50 locuri bugetate (curs de zi), 110 cu taxă (inclusiv F.R.). Taxa de înscriere este de 80 lei, iar taxa aferentă unui an de studiu este de 1.800 lei, care se poate plăti în 3 etape.

Pentru studiile universitare de master, admiterea pentru anul universitar 2008-2009, la Facultatea de Teologie din Târgoviște, va consta în susținerea unui interviu pe baza unui referat, depus odată cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afișate anticipat la avizierul Facultății. Nota de admitere la master este media dintre nota obținută la interviu și media generală de licență. Domeniile de specializare pentru anul universitar 2008-2009 și numărul de locuri alocate acestora sunt: Doctrină – Știință – Misiune (Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate, 50 locuri cu taxă; Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate (Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate, 30 locuri cu taxă; Pastorală și misiune în context european (studii postuniversitare de Master, 2 semestre) – 19 locuri bugetate, 40 locuri cu taxă. Taxa de înscriere este de 90 lei, iar taxa semestrială este de 900 lei.

Mai multe detalii se pot obține de la secretariatul Facultății, la numărul de telefon: 0245/640083.

Comentarii Facebook


Știri recente