Semnal editorial: „Sfinți ocrotitori ai Moldovei”

A apărut recent, la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cartea „Sfinți ocrotitori ai Moldovei”, canonizați în perioada 1992-2009. Cartea despre sfinții Moldovei a apărut sub îngrijirea arhim. Emilian Nica, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și exarh al mănăstirilor din zona Iași. Prezentăm, în continuare, un fragment din prefața volumului, semnată de arhim. Emilian Nica.

Cinstea adusă unor sfinți din neamul românesc a determinat Sinodul Bisericii Ortodoxe Române să inițieze canonizarea cu cinstire locală a acestora și să hotărască generalizarea cinstirii pe 28 februarie 1950, și generalizarea cinstirii în toată Patriarhia Română a unor sfinți cu moaște la noi în țară: Sf. Muceniță Filofteia, Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit, Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul, Sf. Cuv. Parascheva de la Iași și Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi. În anul 1955, luna octombrie, Sfântul Sinod a proclamat oficial canonizarea noilor sfinți români și inaugurând oficial cultul acestora; totodată s-a proclamat și generalizarea cultului pentru sfinții cu moaște la noi în țară. La această bucurie duhovnicească s-a adăugat hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române din 20 iunie 1992, privind canonizarea și generalizarea cultului altor sfinți români; în aceeași ședință a Sfântului Sinod, s-a hotărât și proclamarea solemnă a generalizării cultului sfinților români canonizați în anul 1950 și proclamați cu cinstire locală în anul 1955. În aceeași ședință, Sfântul Sinod a hotărât proclamarea instituirii Duminicii Sfinților români, care va fi prăznuită în prima duminică de după Duminica tuturor sfinților.

Sfinții români, ale căror vieți sunt înscrise în această lucrare, au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în anii 1992 (Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuți, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, Sf. Voievod Ștefan cel Mare, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Ioan Iacob de la Neamț), 1997 (Sf. Ierarh Petru Movilă; proclamarea oficială a canonizării s-a făcut în anul 2002), 2005 (Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei), 2007 (Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei) și anul 2008 (Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani, Sf. Cuv. Simeon și Amfi-lohie de la Pângărați, Sf. Cuv. Rafail și Partenie de la Agapia, Sf. Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Sf. Cuv. Iosif de la Varatec și Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău). După cum se observă, în lucrarea de față sunt cuprinse numai viețile sfinților care s-au născut în Mitropolia Moldovei și Bucovinei (cu excepția Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona), dorind prin aceasta ca bine-credincioșii creștini să cunoască mai bine viața lor sfântă, faptele bune și credința statornică în Dumnezeu.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente