Seminarul Teologic din Craiova la ceas aniversar

Străjuit de secularii codri ai Bucovățului, aproape de susurul bătrânului Jiu, născut din cărămizile Coșunei Banului Stepan, Seminarul Teologic din Craiova își spune și astăzi frumoasa poveste închinată Sfântului Grigorie Teologul. În cele ce urmează aducem câteva rânduri ca prinos și omagiu la ceas aniversar.

Pentru a vorbi despre cea mai veche vatră teologică din Oltenia îți trebuie nu numai curaj, dar și smerenie, prosternare în fața unei istorii care de decenii aduce oameni vrednici în slujba Bisericii oltene. Locul de căpătâi al acestui leagăn de învățătură ortodoxă este fără îndoială străvechea Mănăstire ‘Coșuna – Bucovățul Vechi’, ctitoria Banului Stepan și a soției sale Dobra. Existența sfântului așezământ este inseparabil legată de vechiul castru roman Pelendava, din cărămizile căruia ar fi fost ridicat. Atestarea documentară sub numele de ‘Coșuna’ este datată la anul 1574, în timpul domnitorului Mihai Viteazul. În anul 1583, mănăstirea a fost închinată Lavrei ‘Meteora’ din Athos, devenind astfel primul așezământ monahal românesc închinat unei mănăstiri de peste hotare, după Mănăstirea Zdralea, încredințată de ctitorul ei Barbu I stravropighiei atonite Xenofon.

Dintre egumenii care au slujit aici la Coșuna, numele arhimandritului Teofil S. Niculescu (1934) are cea mai mare rezonanță. El a fost primul director al Seminarului Teologic, înființat aici cu binecuvântarea lui Nifon Criveanu, primul mitropolit al Olteniei.

Moștenirea Mănăstirii Coșuna

Moștenirea învățământului teologic din Oltenia își trage rădăcinile, fără îndoială, din tradiția Mănăstirii Coșuna. Pecetluiți cu învățătura sănătoasă, dobândită din priceperea și osteneala unor dascăli încercați, sute de elevi au purtat cu cinste peste timp blazonul școlii teologice de la Mofleni (numele cartierului în care funcționează seminarul). Toate aceste realizări sunt puse de mai bine de șapte decenii sub pronia Sfântului Grigorie Teologul, patronul și ocrotitorul spiritual al ‘Școlii de pe Jiu’.

Perioada de început a fost una foarte grea, încărcată de fel de fel de lipsuri. Orele de curs se desfășurau în vechile chilii ale mănăstirii, spații foarte mici și improprii pentru derularea programului școlar. În numai câțiva ani, la inițiativa părintelui arhimandrit Teofil Niculescu, directorul școlii, au fost amenajate noi săli de curs și dormitoare pentru elevi. Tot prin mijlocirea părintelui director și cu aportul profesorului de psaltichie Chiril Popescu, corul seminarului a ajuns să fie apreciat la nivel național.

În perioada 1974-1976, școala a trecut printr-un proces de transformare radicală. Cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian Marin, vechile chilii au fost demolate, iar corpurile părintelui Teofil au fost integrate într-un adevărat ansamblu arhitectural.

Paraclis închinat Sfântului Grigorie Teologul

În decursul timpului, programul liturgic s-a desfășurat în mare parte în vechea biserică a Mănăstirii Coșuna, pusă sub hramul ‘Sfântul Ierarh Nicolae’. După cutremurul din 1977, sfântul lăcaș a trecut printr-o perioadă nefastă, fiind închis pentru mai multă vreme. După un amplu proces de restaurare, bătrâna biserică a revenit în viața elevilor seminariști. A funcționat ca paraclis al școlii, până după anul 2004, atunci când, prin osteneala părintelui director Constantin Popescu, s-a construit un nou paraclis, închinat Sfântului Grigorie Teologul.

Perioada 2008-2010 a marcat o nouă etapă în viața Seminarului Teologic din Craiova. Tot cu aportul părintelui director Popescu au fost duse la bun sfârșit lucrările de restaurare și modernizare a școlii. Întregul ansamblu a fost integral refăcut, atât la exterior, cât și la interior. Au fost înlocuite în totalitate mobilierul și tocăria, au fost amenajate laboratoare de informatică și un nou spațiu pentru bibliotecă, dormitoarele au fost recompartimentate și amenajate pentru două persoane cu tot necesarul sanitar etc.

‘Pepinieră’ de teologi olteni

Dincolo de numeroasele realizări administrative, viața Seminarului Teologic din Craiova s-a alimentat din rezultatele elevilor care au învățat aici. An de an, de sub streașina Coșunei au plecat în lume tineri pregătiți pentru susținerea nevoilor pastoral-misionare ale Bisericii. Întotdeauna ‘oltenii’, așa cum îi numeau profesorii de la mai toate facultățile de teologie din țară, au fost primii la carte și s-au remarcat prin determinare și spirit vivace, calități în mare parte cizelate aici, pe malul Jiului.

Astăzi, flacăra a rămas aprinsă la Coșuna. Ca și pe vremuri, tradiția a rămas la loc de cinste, iar disciplina și seriozitatea sunt așezate pe primul plan. Sub oblăduirea Înalt Preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, ‘pepiniera’ de teologi olteni continuă să se mențină la loc de cinste în ierarhia învățământului teologic românesc.

(Articol publicat în Ziarul Lumina, Ediția de Oltenia)

Comentarii Facebook


Știri recente