Ședințele anuale de lucru ale Consiliului Național Bisericesc și Adunării Naționale Bisericești

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Marți, 14 februarie 2012, de la orele 10.00, în Sala Sinodală din Reședința patriarhală, va avea loc ședință anuală de lucru a Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Consiliul Național Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești, format din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de 4 ani și pentru cel mult două mandate.

Membrii Consiliului Național Bisericesc vor analiza activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2011 în ceea ce privește lucrarea pastoral-misionară și social-filantropică, viața monahală, învățământul teologic și predarea religiei în școlile publice, activitatea editorial-tipografică și mass-media, patrimoniul cultural bisericesc, construcții de noi lăcașuri de cult, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, relațiile interbisericești și interreligioase etc.

Miercuri, 15 februarie 2012, de la orele 10.00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române.

Această Adunare este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod și din câte trei reprezentanți (un cleric și doi mireni) ai fiecărei eparhii. Adunarea Națională Bisericească va examina Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc în legătură cu activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2011 și va lua hotărâri privind buna desfășurare a vieții bisericești în anul 2012.

***

În zilele de 16-17 februarie 2012, la Reședința patriarhală, va avea loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente