Ședința solemnă a Sfântului Sinod

Ieri, 28 octombrie, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, primul mitropolit al Țării Românești, la Catedrala patriarhală, Sfânta Liturghie a fost urmată de o slujbă de Te Deum, iar în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei a avut loc Ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu tema „Anul comemorativ-omagial 2009 al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și al celorlalți Sfinți Capadocieni în Patriarhia Română”, informează cotidianul „Ziarul Lumina”.

Sfânta Liturghie de la Catedrala patriarhală a fost săvârșită de către Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, iar la final a fost săvârșită o slujbă de Te Deum la care au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Mitropolit Mihail al Austriei, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, și IPS Mitropolit Vasilios al Elassonei, delegatul Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Slujba de Te Deum a fost urmată de Ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu tema „Anul comemorativ-omagial 2009 al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379), și al celorlalți Sfinți Capadocieni în Patriarhia Română”, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Ședința a fost deschisă de un cuvânt al PF Părinte Patriarh Daniel, care a arătat că acest an comemorativ-omagial a fost și este o mare binecuvântare, deoarece activitățile, evenimentele legate de comemorarea omagială a Sfinților Capadocieni a permis o cunoaștere mai bună a acestor sfinți, pentru prima dată descoperindu-se că sunt 70 de Sfinți Capadocieni, fiind publicate cu acest prilej foarte multe cărți din opera acestora „Această publicare a operelor Sfinților Părinți Capadocieni contribuie la o reîmprospătare a gândirii teologice, la o reîmprospătare și aprofundare a predicii și a învățământului telogic în general. Ei fiind mari dascăli ai lumii și ierarhi, lucrarea lor este deosebit de importantă, deoarece aproape întreg cultul ortodox în ceea ce are el semnificativ, fundamental și statornic este opera Sfinților Părinți Capadocieni”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Presfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal și Secretar al Sfântului Sinod, a prezentat o sinteză a activităților din cadrul programului-cadru național bisericesc și a realizării acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară și de peste hotare, inclusiv al celor de învățământ teologic. Această sinteză poate fi citită în paginile „Ziarului Lumina” de ieri, 28 octombrie 2009.

În continuare, Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a prezentat un referat-sinteză în care a fost reflectată activitatea religios-duhovnicească, cultural-editorialistică și mediatică a eparhiilor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei cu prilejul a 650 de ani de existență a Mitropoliei Țării Românești (referatul poate fi citit integral în paginile 8-9 de astăzi).

În același cadru festiv, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul a prezentat primele trei volume din seria Studia Basiliana, cele opt broșuri cuprinzând traduceri din scrierile Sfinților Capadocieni, volumul Sinaxarul Sfinților Capadocieni apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, volumul „Omilii și Cuvântări” ale Sfântului Vasile cel Mare, în serie nouă „Părinți și Scriitori Bisericești”, reeditarea volumului tradus de părintele Dumitru Fecioru, text revăzut și cu o notă asupra ediției, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, și volumul „Sfântul Vasile cel Mare, comentariu la Cartea Profetului Isaia”, cu traducere din limba greacă, introducere și note de lectorul Alexandru Mihăilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. PS Ciprian Câmpineanul a prezentat și alte publicații apărute cu prilejul anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și al celorlalți Sfinți Capadocieni. De asemenea, PS Ciprian Câmpineanul a lansat cu acest prilej și volumul „Teologie și Spiritualitate” al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și albumul „Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor”, apărut recent la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

În finalul acestei Ședințe solemne au avut loc mai multe luări de cuvânt, păreri și completări în ceea ce privește momentele și activitățile dedicate anului comemorativ-omagial 2009 al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni și aniversării a 650 de ani de la recunoașterea oficială a Mitropoliei Țării Românești.

Cu acest prilej, părintele profesor academician Mircea Păcurariu a propus Sfântului Sinod publicarea unei pastorale către toate parohiile din țară, în care preoții slujitori să fie îndrumați să sfătuiască la rândul lor pe tinerii care-și aduc pruncii spre încreștinare să le dea nume care apar în Sfânta Scriptură sau în sinaxare și a propus, de asemenea, retipărirea numărului 7-10 a revistei Biserica Ortodoxă Română din anul 1959. De asemenea, evidențieri, propuneri și aspecte de bilanț a adus și domnul academician Emilian Popescu, care a sugerat mai ales ca întreaga operă a părintelui Nicolae Șerbănescu, care este de mare originalitate, să fie republicată. În încheiere, PF Patriarh Daniel a oferit Crucea Patriarhală pentru clerici și pentru mireni: domnului prof. acad. Emilian Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; pr. prof. acad. Mircea Păcurariu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu și pr. Constantin Voicu de la aceeași facultate, la împlinirea vârstei de 80 de ani, pentru toate activitățile desfășurate în cadrul universitar, dar mai ales pentru cele trei volume de patrologie.

Ședința solemnă a Sfântului Sinod de ieri, 28 octombrie 2009, s-a încheiat cu vernisarea expoziției de fotografie cu tema „2009 – Anul Sfinților Capadocieni. Pelerini în Capadocia sfinților”, respectiv „Mitropolia Țării Românești – 650 de ani de existență”, organizată în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei. Cele două expoziții au fost organizate de Sectorul patrimoniu cultural, în colaborare cu Centrul de Presă BASILICA și Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul manifestării a luat cuvântul pr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal la sectorul Patrimoniu cultural al Patriarhiei Române, care a prezentat tematica expoziției dedicată Sfinților Capadocieni, realizată în colaborare cu Centrul de Presă BASILICA.

Mai întâi, este vorba despre o serie de imagini care rememorează periplul pe care delegația Bisericii Ortodoxe Române, condusă de PF Părinte Patriarh Daniel, a efectuat-o la Constantinopol și de acolo în Capadocia sfinților, în perioada 27 mai-2 iunie 2009. În continuare, sunt prezentate o suită de portrete ale mitropoliților Țării Românești, începând cu Sfântul Ierarh Iachint. De asemenea, cei care vor vizita în zilele acestea de sărbătoare expoziția din Sala „Europa Christiana” vor putea admira catedralele chiriarhale, începând cu Catedrala patriarhală și Catedrala mitropolitană din Craiova, și apoi catedralele arhiepiscopale și cele episcopale din cuprinsul mitropoliilor Munteniei și Dobrogei, respectiv Mitropoliei Olteniei.

Următorul segment tematic cuprinde cadre cu mănăstirile reprezentative din țară, incinte sau biserici, începând din secolele al XIV-lea până la cele din secolul al XVIII-lea. Printre acestea se regăsesc și două biserici de mir, alături de chipuri ale sfinților din cuprinsul Mitropoliei Țării Românești.

Ultimele imagini sunt câteva selecții de biserici mai nou-construite – prima jumătate a secolului al XX-lea – și momente de anul trecut, de la pelerinajul cu moaștele Sfântului Apostol Pavel, cu resfințirea Catedralei mitropolitane și întregul sobor al arhiereilor Sfântului Sinod.

Comentarii Facebook


Știri recente