Ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informează:

În ziua de 5 iulie 2012, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate și alte probleme analizate menționăm:

– continuarea programelor sociale fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene în mod transparent și eficient pentru ajutorarea persoanelor și familiilor defavorizate în această perioadă de criză economică;

– aprobarea propunerilor Colegiului decanilor facultăților de teologie ortodoxă din România privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ și a vieții spirituale în învățământul superior teologic;

– aprobarea înființării școlii confesionale Antim Ivireanul din municipiul Timișoara la propunerea Arhiepiscopiei Timișoarei;

– analizarea stadiului actual al dialogului local între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). Ierarhii Sfântului Sinod au constatat cu îngrijorare faptul că pe rolul instanțelor de judecată se află multe procese inițiate de Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) împotriva parohiilor ortodoxe. În același timp, comunități ortodoxe mari sunt evacuate din lăcașurile de cult de către mici comunități greco-catolice, fapt care generează stări conflictuale la nivel local. Sfântul Sinod își reafirmă poziția de soluționare a neînțelegerilor patrimoniale dintre comunitățile ortodoxe și greco-catolice prin dialog local pentru identificarea de soluții practice;

– în urma analizei relațiilor actuale ale Patriarhiei Române cu Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Sârbă, Sfântul Sinod a aprobat textele celor două scrisori care vor fi adresate Întâistătătorilor celor două Biserici Ortodoxe surori pentru rezolvarea neînțelegerilor pe calea dialogului frățesc.

Comentarii Facebook


Știri recente