Ședința de lucru a decanatului Facultății de Teologie din Caransebeș

Joi, 12 martie a.c., la oara 11:00, la reședința episcopală din Caransebeș a avut loc ședința de lucru a decanatului Facultății de Teologie din Caransebeș.

Sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și a domnului decan prof.univ.dr. Gheorghe Popovici s-au discutat următoarele subiecte cuprinse în ordinea de zi a lucrărilor:

1. Prezentarea Raportului din 29 ianuarie 2009 a Consiliului ARACIS pentru acreditarea programului de masterat „Studii de teologie pastorală și misiune creștină”. S-a luat act cu bucurie de această rezoluție de acreditare.

2. Analiza planurilor de învățământ Teologie Ortodoxă Didactică pentru studiile de licență și studiile de masterat după Procesul Bologna și conform Regulamentului de Credite Transferabile (ECTS).

3. Discutarea metodologiei LICENȚĂ 2009 și a metodologiei de ADMITERE 2009. Astfel că în anul 2009 vor absolvi Facultatea de Teologie din Caransebeș 25 de studenți, iar locurile disponibile pentru următoarea sesiune de admitere din anul 2009 sunt de 50 (11+ 39). De asemenea pentru studiile de masterat („Studii de teologie pastorală și misiune creștină”) vor fi disponibile la următoarea sesiune de înscriere 40 de locuri (10+30).

S-au stabilit deopotrivă probele pentru examenul de admitere din acest an, după cum urmează:

Probă eliminatorie: Test muzical bisericesc și psihologic (admis/respins)

Proba 1: Media notelor obținute la disciplina Dogmatică Ortodoxă în anii de liceu pentru elevii absolvenți de Seminar teologic. Candidații care nu sunt absolvenți de seminar Teologic Ortodox, vor susține un interviu în urma căruia vor primi o notă care să reflecte cunoștințele religioase din Dogmatică Ortodoxă (conform. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române , nr 115/02.2007) – 50%

Proba 2: Media generală pe toți anii de studiu din liceu (50%)

Proba 3: Media generală obținută la Examenul de Bacalaureat (20%)

4. Pe ultimul punct al ordinii de zi, s-a prezentat „Calendarul activităților din semestrul II, 2008-2009”; Transmiterea fișelor de autoevaluare 2008; Sesiune studenților din 27.03.2009; Sesiunea științifică națională „Politici sociale și administrație publică în context european” din 8-9.03.2009; Teme de licență; Parteneriatul profesori-studenți; Taxe; Cataloage; Rezultate ș.a.

La această ședință de lucru au luat parte toate cadrele didactice ale Facultății de Teologie din Caransebeș.

În încheiere s-a stabilit că următoarea întâlnire va avea loc la data de 26 mai 2009 la ora 8:00 la sediul Episcopiei Caransebeșului.

După ședința profesorilor a avut loc întâlnirea cu studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Didactică din Caransebeș, în cadrul căreia s-a adus la cunoștința studenților cele hotărâte de Consiliul profesoral.

Biroul de Presă al Episcopiei Caransebeșului

Comentarii Facebook


Știri recente