Ședința Consiliului Eparhial și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Dunării de Jos: 6-7 februarie 2009

În zilele de 6 și 7 februarie 2009, la Galați au loc ședințele Consiliului și Adunării Eparhiale din cadrul Episcopiei Dunării de Jos – întruniri ce vor avea ca obiectiv principal analiza întocmirea și prezentarea dării de seamă anuale asupra întregii activități bisericești din anul 2008.

Lucrările acestor foruri eparhiale au fost precedate de o serie de întruniri ale Permanenței Consiliului Eparhial cu factorii de răspundere din subordine: părinții protoierei, membrii consiliilor profesorale ale școlilor teologice din eparhii, reprezentanții C.A.R. cler și salariați bisericești ș.a.

În cadrul ședinței Consiliului Eparhial din ziua de vineri, 6 februarie 2009, se prezintă, de către responsabilii sectoarelor Administrației eparhiale, sinteza privind activitatea sub aspect pastoral-liturgic, cultural—misionar, educațional și social-filantropic desfășurată de parohiile, mănăstirile și așezămintele bisericești din județele Galați și Brăila în anul ce s-a încheiat, ca o mărturie a eforturilor comune, depuse de la Eparhie până la parohie, pentru realizarea programelor Sfintei noastre Biserici și ale Sfântului Sinod.

De asemenea, se vor propune măsuri concrete de eficientizare și îmbunătățire a activității preoților, monahilor și credincioșilor din Eparhia Dunării de Jos.

Sursa: Episcopia Dunării de Jos

Comentarii Facebook


Știri recente