Ședința Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Ieri, 28 ianuarie, au avut loc la Centrul Eparhial din Galați, sub președinția Înalt Preasfințitului Casian, lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Întrunirea a avut pe ordinea de zi prezentarea și analiza dării de seamă anuale asupra întregii activități bisericești din anul 2009, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, citat de ‘Ziarul Lumina’. Lucrările acestui for au fost precedate, pe parcursul lunii ianuarie, de o serie de întruniri cu factorii de răspundere de la cele opt protopopiate din județele Galați și Brăila, din învățământul teologic eparhial, la nivel de facultate și seminar, precum și cu reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc.

Ieri a fost convocat Consiliul Eparhial în cadrul căruia responsabilii sectoarelor Administrației Eparhiale au prezentat sinteza activității pastoral-misionare, cultural-liturgice și social- filantropice, desfășurată în anul ce a trecut la nivelul fiecărei subunități din eparhie, dintre care au avut caracter prioritar: educația religioasă în familie, în școală și în bi-serică; cunoașterea și mărtu-risirea dreptei credințe; participarea la viața liturgică a Bisericii; intensificarea slujirii filantropice în toate comunitățile, ca semn real al dragostei și frățietății ce decurg din Evanghelia Mân- tuitorului Hristos și din practica vieții bisericești de totdeauna.

Au fost de asemenea evidențiate principalele evenimente ale anului 2009: aducerea moaștelor Sf. Vasile cel Mare, a veșmântului Sf. Patapie și a moaștelor Sf. Neomartiri din Samotracia în Arhiepiscopia Dunării de Jos (16-18 martie 2009); proclamarea cinstirii Sfântului Atanasie, patriarhul Constantinopolului, în Biserica Ortodoxă Română (1-3 mai 2009); ridicarea eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie (25-27 septembrie 2009); simpozionul „Creștinismul românesc și organizarea bisericească în sec. XIII – XIV. Știri și interpretări noi.” – Centrul cultural-social Lacu Sărat, Brăila (28-29 septembrie 2009).

Toate manifestările și activitățile derulate în anul 2009 reprezintă mărturia eforturilor comune depuse de preoții, monahii și credincioșii eparhiei, în colaborare cu protoieriile și sub îndrumarea Centrului Eparhial, pentru realizarea programelor Sfintei noastre Biserici, a hotărârilor Sfântului Sinod și ale organismelor deliberative eparhiale din anul ce a trecut.

Proiecte eparhiale în 2010

Totodată, membrii Consiliului Eparhial – în deplină concordanță cu proclamarea în Biserica Ortodoxă Română, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a „Anului Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești” – au analizat și au trimis spre aprobarea Adunării Eparhiale proiectele eparhiale pentru anul 2010, dintre care amintim:

a. Proiecte pastoral-misionare și liturgice, cu referire specială la cunoașterea învățăturii despre dreapta credință și rolul acesteia în viața ortodoxiei românești:

– aplicarea la nivelul fiecărei parohii a proiectelor sinodale privitoare la „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești”;

– organizarea de manifestări liturgice și misionar-catehetice la duminicile Sinoadelor I și al II-lea Ecumenice (procesiune cu icoana Sf. Spiridon și moaștele Sf. Nicolae la Catedrala arhiepiscopală; susținerea, în toate bisericile, de cateheze pe tema „Actualitatea Sinoadelor I și al II-lea Ecumenice în viața parohiilor”);

– fiecare preot al eparhiei va susține pe parcursul anului 2010 predici și cateheze cu referire la aspecte istorice, dogmatice și pastorale ale Simbolului de credință, precum și la dobândirea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (inclusiv în cadrul proiectului catehetic „Hristos împărtășit copiilor”)

b. Proiecte cultural-educaționale:

– organizarea, în cadrul școlilor teologice eparhiale, a unor simpozioane și colocvii pe marginea temei Crezului ortodox și a autocefaliei românești;

– redactarea de studii, articole și disertații pe marginea celor două teme sus-menționate, de către elevii seminariști și studenții teologi;

– redactarea, cu sprijinul Departamentului teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, și tipărirea, în tiraj de masă, a două broșuri, una dedicată istoriei și explicării conținutului Simbolului de credință, iar cea de-a doua cu privire la dobândirea autocefaliei de către Biserica Ortodoxă Română;

– dezbaterea în școli, la ora de religie, a temelor Crezul ortodox și autocefalia Bisericii Ortodoxe Române;

– organizarea, la Palatul episcopal, a unor expoziții de icoane vechi și fotografii cu referire la cele două teme de meditație ale anului 2010

c. Proiecte social-filantropice și de patrimoniu bisericesc:

– accesarea fondurilor europene sau de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea susținerii în continuare a serviciilor sociale pentru persoanele asistate din cadrul centrelor sociale nou-înființate;

– acreditarea centrelor sociale eparhiale și mărirea numărului de asistați de la cantinele sociale, în funcție de posibilități, avându-se în vedere situația economică actuală;

– intensificarea activităților de întrajutorare parohială, urmând a se depista și alte parohii a căror situație financiară și materială este precară, care vor fi înfrățite cu alte parohii în vederea depășirii problemelor sociale cu care se confruntă;

– continuarea programului de înzestrare a fiecărei parohii, acolo unde este cazul, cu o locuință de serviciu și sisteme de încălzire pentru biserici.

Comentarii Facebook


Știri recente