Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești

Ieri, 9 februarie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei s-a desfășurat ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești (ANB), sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, informează cotidianul „Ziarul Lumina”. Ședința a fost precedată de oficierea în Catedrala patriarhală a Sfintei Liturghii și a unui Te Deum.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat caracterul festiv al evenimentului prilejuit de împlinirea pe data de 4 februarie 2010 a 85 de ani de patriarhat în BOR. Preafericitul Părinte a subliniat semnificația acestui act istoric și a evocat memoria celor cinci fericiți întru adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu. De asemenea, Preafericirea Sa a adus în discuție demersurile și eforturile care trebuie făcute pentru demararea în acest an a lucrărilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamurilor, care reprezintă „dorința-program a primului patriarh al României, Miron Cristea, rămasă vie în conștiința tutoror Patriarhilor BOR”. A fost prezentată membrilor ANB ultima machetă a proiectului, rezultat al ultimului simpozion tematic-consultativ desfășurat în 9-10 decembrie 2009.

Participanții au vizionat apoi un film produs de TRINITAS TV, care evocă istoria idealului construirii unei Catedrale a Mântuirii Neamului în București, dar și eforturile ce au fost depuse în acest sens. În ve-derea realizării Ansamblului arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”, ideile și sugestiile care au venit din partea specialiștilor arhitecți și ingineri în completarea temei de proiectare au fost dezbătute în trei simpozioane tematic-consultative ce au avut loc în Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 și 9-10 decembrie 2009. Licitația de selectare a proiectantului a fost lansată pe 28 decembrie 2009, iar oferta de participare, conținând Studiul de Fezabilitate și Documentația Tehnică pentru emiterea autorizației de construire, urmează să fie depusă de către ofertanți până la data de 31 mai 2010. Ofertantul câștigător urmează să fie anunțat pe data de 30 iunie 2010 pentru ca în luna iulie să se realizeze selectarea contructorului.

Se dorește ca lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului să înceapă în august 2010

Patriarhia Română dorește ca cel târziu la începutul lunii august 2010 să fie demarate lucrările pentru edificarea efectivă a Catedralei Mântuirii Neamului, cu speranța că până la sfârșitul anului 2013 va fi terminată în faza „la roșu”, pentru a fi târnosită în anul 2015. Conform materialului video realizat de TRINITAS TV, situația legată de necesitățile financiare pentru realizarea proiectului este încurajatoare în raport cu costurile alocate altor proiecte de infrastructură cum ar fi construirea autostrăzii București-Pitești. Astfel, costurile necesare edificării unui lăcaș de cult cu „valoare de simbol al sufletului poporului român echivalează cu valoarea necesară construirii a opt km de autostradă sau nouă km de arteră bucureșteană”.

După vizionarea filmului a avut loc lansarea Enciclopediei Ortodoxiei Românești, „tipărită în condiții grafice de excepție la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune, fiind o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română”, spune Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Este editată de o comisie formată din mai mulți profesori de teologie și istorici sub coordonarea pr. prof. univ. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române. Cu privire la scopul redactării noului volum, pr. Mircea Păcurariu a precizat: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, după o muncă de aproape un an și opt luni, am văzut realizată această primă Enciclopedie a Ortodoxiei Românești, lucrare realizată cu binecuvântarea și din inițiativa PF Părinte Patriarh Daniel. Am lucrat cu mult entuziasm, conștient că vom pune în mâna tuturor iubitorilor trecutului Bisericii noastre un instrument de lucru și de informare rapidă în diverse probleme care privesc Biserica în trecut și în prezent. Ne-am străduit să oferim o lucrare cât mai cuprinzătoare din toate ramurile culturii teologice românești”.

Ce conține Enciclopedia Ortodoxiei Românești

Enciclopedia lansată în cadrul ședinței anuale de lucru a ANB tratează teme dintre cele mai variate ce se constituie în aproape 2000 de articole despre ierarhi ai BOR, sfinți daco-romani și români, mari duhovnici din mănăstirile noastre din trecut și chiar de astăzi, profesori de teologie, copiști de manuscrise, meșteri tipografi, preoți cu preocupări teologice, literare, arheologice, folclorice, domnitori-ctitori de lăcașuri sfinte, oameni de cultură și alte personalități ale vieții bisericești. Enciclopedia conține informații de valoare și despre lăcașuri de cult din țara noastră din perioada daco-romană, bazilici din Scythia Minor, biserici-monumente istorice din zona Hațegului și Hunedoarei, mănăstiri și schituri ctitorite de domni și boieri români, dar și biserici de lemn reprezentative ridicate prin râvna și osteneala unor credincioși țărani de altădată. De asemenea, tematica enciclopediei abordează subiecte legate de legislația bisericească din trecut, termeni liturgici, manuscrise și cărți liturgice tipărite pe teritoriul țări noastre.

Părintele Patriarh Daniel a precizat: „Enciclopedia Ortodoxiei Românești poate constitui un instrument de lucru pentru Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, dar și pentru jurnaliștii din alte eparhii, deoarece conține date precise, concentrate și expuse sistematic despre ceea ce este esențial cu privire la o personalitate, un monument istoric, dar și despre unele aspecte specifice ortodoxiei românești. Felicităm întreaga echipă și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate și bucurie”. PF Daniel a anunțat că spre sfârșitul anului va apărea, sub aceeași coordonare a pr. prof. Mircea Păcurariu, un nou volum intitulat „Istoria monahismului românesc”, care va fi o lucrare comună a Patriarhiei Române și a Academiei Române.

Activitatea BOR în anul 2009

În cadrul ședinței, a fost examinat și aprobat Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, în ceea ce privește „lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi lăcașuri de cult, viață monahală, învățământ teologic și religios în școlile publice, patrimoniul cultural bisericesc, activitatea cultural-misionară și editorial-tipografică, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, relațiile bisericești și interreligioase etc”, anunță Biroul de Presă.

Au fost evidențiate ridicarea a șase eparhii la rangul de arhiepiscopie și acordarea rangului de arhiepiscop onorific la doi ierarhi, cele 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe românești din țară și străinătate efectuate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și organizarea la București a pelerinajului cu moaștele Sfinților Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Grigore de Nyssa, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou (24-28 octombrie 2009). A mai fost evidențiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcționează „394 așezăminte social-filantropice, dintre care: 88 așezăminte pentru copii, 89 așezăminte pentru vârstnici, 65 de centre pentru asistența familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine și brutării sociale, 25 centre medico-sociale și policlinici, 14 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, șasecentre pentru persoanele fără adăpost, patru centre pentru victimele violenței familiale și agresori, două centre pentru victimele traficului de persoane, nouă grădinițe și centre educaționale etc. De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhii (335 programe sociale), în anul 2009 au beneficiat 629.459 persoane, din care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilități, 333.882 persoane vârstnice și 116.979 familii sărace etc.

În anul 2009, pentru susținerea activităților social-filantropice și sprijinirea celor asistați și a sinistraților, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 45.000.000 lei”, mai precizează Biroul de Presă.

Între activitățile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfășurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicațiile Lumina, Agenția de Știri BASILICA și Biroul de Presă, care a devenit unul dintre cele mai importante și eficiente mijloace misionare ale Bisericii Ortodoxe Române în societatea de astăzi.

În zilele de 10-11 februarie 2010, la Reședinața patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi se află probleme de actualitate ale vieții bisericești interne și externe.

Comentarii Facebook


Știri recente