Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

În ziua de 15 februarie 2012, în Aula Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, a avut loc ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul ședinței de lucru, a fost examinat și aprobat Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011 în ceea ce privește lucrarea pastoral-liturgică, cultural-misionară și social-filantropică, viața monahală, învățământul teologic și predarea religiei în școlile publice, activitatea editorial-filantropică și mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcțiile de noi lăcașuri de cult, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile românești din străinătate, relațiile interbisericești și interreligioase etc.

A fost apreciată activitatea bogată desfășurată de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011, fiind evidențiate canonizările de noi sfinți români (Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfinții Ierarhi Andrei Șaguna și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei), precum și manifestările de la Patriarhia Română cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei patriarhale și al Capitalei, atunci când a fost organizat pelerinajul Calea Sfinților și s-a sfințit biserica-paraclis a Catedralei Mântuirii Neamului, în prezența Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, adus pentru prima dată la București. De asemenea, a fost reliefată intensificarea activităților educațional-catehetice cu copiii și tinerii prin cele două programe naționale ale Patriarhiei Române, „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala!”.

A mai fost evidențiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române desfășurată prin intermediul a 706 de instituții și servicii sociale, dintre care: 171 cantine sociale și brutării, 58 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 80 centre de zi pentru copii, 11 centre educaționale, 46 centre de zi pentru vârstnici și 22 de servicii de îngrijire vârstnici, 40 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 39 grădinițe sociale, afterschool și școli speciale, 22 locuințe protejate, 130 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 6 instituții de învățământ pentru adulți, 33 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără.

În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, se derulează în prezent 767 de proiecte și programe sociale, din care: 22 cu finanțare externă, 24 cu finanțare publică, 561 finanțate din fonduri proprii și 160 cu finanțare mixtă.

În cadrul așezămintelor social-filantropice și prin intermediul programelor și proiectelor sociale au fost acordate 895. 350 de servicii sociale unui număr de 211. 495 de beneficiari unici, respectiv:

166.397 de servicii sociale pentru 105.717 copii din așezămintele sociale ale Bisericii și Statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinții aflați la muncă în străinătate;

40.987 de servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilități (deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA);

640.694 de servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate;

47.272 de servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, șomeri, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale.

Pentru susținerea activităților social-filantropice și pentru sprijinirea sinistraților în anul 2011 la nivelul Patriarhiei Române s-au cheltuit peste 54.000.000 lei.

Membrii Adunării Naționale Bisericești au apreciat eforturile deosebite ale Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. În acest context, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor, clericilor și credincioșilor pentru ajutorul financiar în cadrul colectei naționale pentru construirea noii Catedrale patriarhale care se desfășoară în toate bisericile și mănăstirile din Patriarhia Română din vara anului 2011.

Patriarhul României a subliniat că Biserica Ortodoxă Română trebuie să își intensifice lucrarea sa pastoral-socială și să stimuleze noi modalități de promovare a solidarității umane și cooperării responsabile cu scopul rezolvării practice a problemelor sociale care confruntă majoritatea românilor pentru depășirea crizei economice și spirituale.

Comentarii Facebook


Știri recente