Scrisoarea Patriarhului României adresată Autorităților de Stat privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL A ADRESAT O SCRISOARE UNOR REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR DE STAT ÎN LEGĂTURĂ CU PROPUNEREA LEGISLATIVĂ PENTRU COMPLETAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 19 DIN 17.03.2005 PRIVIND REALIZAREA ANSAMBLULUI ARHITECTURAL CATEDRALA MNTUIRII NEAMULUI

În ziua de 15 aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat domnului Mircea-Dan GEOANĂ, Președintele Senatului României, domnului Conf. Univ.dr. Emil BOC, Președintele Partidului Democrat Liberal, domnului Victor PONTA, Președintele Partidului Social Democrat, domnului Crin ANTONESCU, Președintele Partidului Național Liberal, domnului Dan VOICULESCU, Vicepreședinte al Biroului Permanent al Senatului României, domnului Sergiu-Florin NICOLAESCU, Președintele Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului României, domnului Gyorgy FRUNDA, Președintele Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului României și domnului Petru FILIP Președintele Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a Senatului României, următoarea scrisoare în legătură cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr. 19 din 17.03.2005 privind realizarea ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului:

DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu surprindere, Patriarhia Română a luat cunoștință de faptul că în dezbaterea Senatului României se găsește propunerea legislativă L185/2010 pentru completarea Ordonanței de Urgență nr. 19 din 17.03.2005 privind realizarea ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, având ca inițiatori pe domnii senatori Frâncu Emilian Valentin, Ichim Paul, Nicoară Marius Petre și pe doamna senator Boitan Minerva, propunere care vizează modificarea cadrului legislativ pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru a impune un concurs de proiectare.

Referitor la propunerea legislativă amintită se impun următoarele precizări:

Această inițiativă legislativă este lipsită de obiect, întrucât Patriarhia Română, deși nu era obligată de lege, din dorința de transparență, a organizat deja concurs de selectare a proiectanților, concurs care se află în desfășurare și în care sunt înscrise 10 firme de proiectare: cinci din provincie și cinci din București.

Potrivit Constituției României, Statul este obligat să respecte autonomia și libertatea cultelor, inclusiv dreptul acestora de a-și construi locașurile de cult de care au nevoie, în conformitate cu propria tradiție, cultele fiind persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Catedrala Mântuirii Neamului, fiind o necesitate practică a Bisericii Ortodoxe Române, nu poate fi considerată o clădire aparținând unei persoane juridice de drept public finanțate exclusiv de stat. Mai mult, nici unui cult din România care a edificat mari locașuri de cult, inclusiv cu sprijin de la autoritățile locale și centrale de stat, nu i s-au pus condiții de genul celor care încearcă să fie impuse Bisericii Ortodoxe Române prin prezenta propunere legislativă.

Precizăm că, în vederea realizării Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”, Patriarhia Română a făcut demersuri constante și a implicat importante resurse umane și materiale pentru realizarea unui proiect reprezentativ pentru Biserica și cultura românească, organizând trei simpozioane tematice – consultative, ce au avut loc la Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 și 9-10 decembrie 2009.

Urmare concluziilor acestor simpozioane consultative cu specialiști, Patriarhia Română a redactat Caietul de sarcini și a lansat, în ziua de 28 decembrie 2009, concursul de selectare a proiectantului „Catedralei Mântuirii Neamului”, nu doar a unei simple soluții de urbanism și arhitectură. Depunerea dosarelor cadru, care angajează ofertantul în elaborarea ofertei de proiectare, a avut loc până la data de 26 ianuarie 2010, înscriindu-se zece firme de proiectare.

Oferta de participare, conținând Studiul de Fezabilitate (S.F) și Documentația Tehnică pentru emiterea Autorizației de Construire (D.T.A.C.), urmează să fie depusă până la data de 31 mai 2010. Comisia de evaluare, formată din specialiști desemnați de Permanența Consiliului Național Bisericesc, și confirmată prin Decizie Patriarhală, va analiza și va evalua în termen de 1 lună ofertele depuse, urmând ca, până la data de 30 iunie 2010, să fie cunoscut public proiectantul câștigător.

Imediat după desemnarea proiectantului câștigător, Patriarhia Română va organiza un nou concurs, de această dată internațional, pentru alegerea executantului noii Catedrale Patriarhale, care va fi o societate puternică, capabilă să susțină din resurse proprii și fără sincope executarea proiectului, plata urmând a se face pe parcursul mai multor ani după finalizarea lucrărilor.

Ca urmare, modificarea actului normativ privind Catedrala Mântuirii Neamului este un demers inutil care, în mod camuflat, vizează împiedicarea sau întârzierea demersurilor pentru începerea cât mai rapidă a lucrărilor de construcție a noii Catedrale Patriarhale.

Ne surprinde faptul că Patriarhia Română nu a fost nici informată și nici consultată în privința inițiativei domnilor senatori Frâncu Emilian Valentin, Ichim Paul, Nicoară Marius Petre și Boitan Minerva. Ne așteptam ca parlamentarii, care reprezintă poporul majoritar ortodox din România, să stimuleze, nu să frâneze, procesul premergător începerii construirii Catedralei Mântuirii Neamului.

Având în vedere toate aspectele mai sus menționate, Vă rugăm, Domnule Președinte, să încurajați aplicarea Legii nr. 261/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 19/2005 privind realizarea ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, votată de Parlamentul României, fără a tergiversa sau complica prin amendamente artificiale și inutile implementarea ei.

Vă mulțumim anticipat și Vă încredințăm, Domnule Președinte, de stimă și binecuvântare.

†D A N I E L

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente