Scrisoarea irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului a Patriarhului României

Scrisoarea irenica a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române adresată Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă, Patriarh Ecumenic. Conform tradiției ortodoxe românești, cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a trimis un Mesaj irenic pascal similar și celorlalți Întâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale și Autonome, conducătorilor altor Biserici creștine și ai organizațiilor creștine internaționale.

Sanctității Sale Bartolomeu,

Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

HRISTOS A ÎNVIAT!

Nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții.” (Romani 6, 3-4)

Aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, precum și ceea ce ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii ne descoperă adevărul fundamental al credinței noastreîntre Taina Morții și Învierii lui Hristos și Taina Botezului creștinilor este o legătură spirituală sfântă și de viață făcătoare. Prin Botezul în apă și în Duh, omul credincios reface legătura sa de viață și iubire eternă cu Sfânta Treime, deoarece a fost creat după chipul Preasfintei Treimi când Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facere 1, 26).

Astăzi este nevoie să cunoaștem mai mult și mai bine ce înseamnă a fi botezat, adică a fi creștin sau a purta numele lui Hristos, într-o lume confruntată cu fenomenul secularizării, cu pluralismul și sincretismul religios.

Să ne rugăm, așadar, Domnului nostru Iisus Hristos Cel Înviat, să ne ajute să trăim în toată viața noastră bucuria Botezului ca bucurie a învierii sufletului nostru din moartea păcatului și să facem roditoare darurile Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Să înmulțim prin rugăciune și fapte bune roadele Sfântului Botez și, astfel, să aducem bucurie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuți să se ridice și să întărim pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material și spiritual și să prețuim pe fiecare om ca fiind o făclie de Paști, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria și slava Împărăției Cerurilor.

În sfânta lumină a Învierii Domnului, Vă dorim pace și multă bucurie în Duhul Sfânt și Vă asigurăm de dragostea și prețuirea noastră în Hristos Cel Înviat.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente