Scrisoare de felicitare a Preafericitului Părinte Daniel adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim la împlinirea vârstei de 60 de ani

4 septembrie 2008

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit SERAFIM

al Mitropoliei Ortodoxe Române

pentru Germania, Europa Centrală și de Nord

„Comoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu ajutorul Duhului Sfânt” (II Tim. 1, 14).

Înaltpreasfinția Voastră și iubit frate în Hristos,

Am aflat cu multă bucurie că în ziua de 4 septembrie 2008, cu prilejul zilei de naștere a Înaltpreasfinției Voastre, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, reprezentanți bisericești și ai autorităților locale participă la manifestările pe care le organizați cu această ocazie.

Când vorbim de ziua de naștere, fiecare dintre noi prețuim ziua în care am văzut lumina vieții pe pământ, viața reprezentând darul cel mai scump cu care a fost înzestrat omul – cununa întregii creații.

Înaltpreasfinția Voastră,

Biserica Ortodoxă Română s-a îmbogățit nu numai cu darul binecuvântat al celor șaizeci de ani pe care îi împliniți astăzi, ci și cu frumoasele realizări ale Înaltpreasfinției Voastre, printre care un loc de frunte îl ocupă Centrul Eparhial din Nürnberg, de unde coordonați și susțineți o bogată activitate pastorală și cultural-socială.

De asemenea, promovați legături trainice cu toate Bisericile creștine din Germania, concretizate prin dovezile de sinceră iubire frățească și prețuire arătate în toate împrejurările, contribuind astfel la dialogul și cooperarea dintre Biserici.

În acest sens ați imprimat tuturor preoților și credincioșilor pe care îi păstoriți un spirit irenic, fratern, promovat față de alte Biserici creștine în toate manifestările vieții bisericești și sociale. Respectul față de identitatea confesională și etnică a credincioșilor și adoptarea unei atitudini de bunăvoință, înțelegere și dragoste evanghelică față de conducătorii lor religioși au contribuit la menținerea bunelor relații între cultele creștine din Germania și din alte țări potrivit dorinței Mântuitorului Hristos: „Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21).

Înaltpreasfinția Voastră,

Bucuroși de lucrarea sfântă și folositoare pe care o desfășurați, clerul și credincioșii din eparhia Înaltpreasfinției Voastre trăiesc astăzi această aniversare cu recunoștință pentru tot ceea ce ați înfăptuit împreună pentru promovarea credinței ortodoxe, a valorilor culturale și spirituale ale poporului român și a cooperării dintre Biserici.

Vă felicităm atât personal cât și în numele Sfântului Sinod, rugând pe Hristos-Domnul, Păstorul Cel Bun, să vă dăruiască sănătate, pace, bucurie și mult ajutor în activitatea de păstorire a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit!

Cu frățească dragoste în Hristos-Domnul,

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Catedrala Moților din Huedin va fi renovată

Catedrala Moților din Huedin va fi renovată. Lăcașul de cult a fost ctitorit de Protoiereul martir Aurel Munteanu. Lucrările de renovare vizează înlocuirea învelitorii acoperișului cu tablă din cupru, retencuirea pereților, amenajarea curții și altele.…