Scrisoare de condoleanțe adresată obștii Mănăstirii Sihăstria Putnei de către PF Părinte Patriarh Daniel la trecerea la cele veșnice a Monahului Sebastian Șcheuleac

8 ianuarie 2009

Preacuvioase Părinte Stareț,

Îndurerat sobor al Mănăstirii Sihăstria Putnei,

Întristați credincioși,

Am aflat cu durere de trecerea la cele veșnice a Monahului Sebastian Șcheuleac, cunoscut viețuitor al Mănăstirii Putna și întâiul egumen al reînființatului Schit Sihăstria Putnei, după trecerea celor 200 de ani de pustiire și părăsire din vremea stăpânirii austro-ungare și a regimului comunist.

În anii păstoririi noastre la Iași, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am avut bucuria de a cunoaște hărnicia și evlavia, vorba înțeleaptă și privirea luminoasă de pe chipul Monahului Sebastian, aflat atunci între viețuitorii de frunte ai Mănăstirii Putna, ca econom al ei, mănăstire condusă cu înțelepciune de Părintele Arhimandrit Iachint Unciuleac. De numele său se leagă importante realizări administrative din ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, printre care și reconstruirea Palatului Domnesc, din incinta voievodalei mănăstiri, a cărui zidire s-a făcut prin purtarea de grijă și atenta supraveghere a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei.

Ca arhipăstor al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în una din vizitele canonice pe care le-am efectuat în Bucovina, am ascultat dorința unui grup de părinți din obștea Mănăstirii Putna de reînființare a Schitului Sihăstria Putnei, pentru a repara o nedreptate săvârșită în trecut. Cu priceperea și hărnicia Monahului Sebastian, ajutat de mulți credincioși din diferite zone ale țării, pe ruinele de altădată ale fostului schit s-a ridicat o frumoasă biserică de piatră și s-au auzit din nou rugăciunile monahilor care, departe de lume, caută comuniunea cu Preasfinta Treime și cu sfinții lui Dumnezeu.

Modestul schit înălțat după 1990 a devenit în acești ani o cunoscută mănăstire, cu zidiri mărețe și cu obște numeroasă. În ziua de pomenire a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din anul mântuirii mântuirii 2007, am revăzut, după mulți ani, locurile de sihăstrie, sfințite de rugăciunile nevoitorilor din veacurile trecute, și m-am întâlnit cu monahul ctitor Sebastian Șcheuleac.

Odată cu trecerea la cele veșnice a Părintelui Sebastian se duce dintre noi unul dintre ultimii ucenici ai Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie și ai smeritului Ieroschimonah Paisie Olaru, formați în vestita Mănăstire Slatina, în urmă cu 60 de ani. În această obște și-a închinat viața lui Hristos și Părintele Sebastian, originar din comuna Găinești din ținutul Fălticenilor.

Monahul Sebastian a purtat în viață crucea încercărilor și a gustat din paharul amar al umilințelor, alături de alți mulți călugări, izgoniți din mănăstiri din ordinul autorităților comuniste. După 20 de ani de înstrăinare forțată a revenit în viața monahală pe care și-a dorit-o atât de mult și căreia i-a fost, până la urmă, un credincios slujitor.

Se va odihni de acum înainte, după multa-i osteneală, în poiana de la Sihăstria Putnei, în mijlocul munților, străjuit de pădurile pururea verzi, de cerul albastru și de susurul lin al pârâului Putna.

Rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să așeze sufletul Monahului Sebastian Șcheuleac întru bucuria și slava Împărăției cerurilor, să-i răsplătească râvna și numeroasele împliniri și să odihnească în pace sufletul său împreună cu drepții.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru Mănăstirile Putna și Sihăstria Putnei,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente