Sărbătorirea solemnă a Sf. Ier. Nifon în Arhiepiscopia Târgoviștei

Sâmbătă, 11 august 2012, a avut loc, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, în fața Catedralei Arhiepiscopale și Mitropolitane din Târgoviște, sărbătorirea solemnă a Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, la care au participat peste 18.000 de credincioși, veniți din toate colțurile Arhiepiscopiei Târgoviștei, dar și din eparhiile învecinate, ori din întreaga țară.

Ceremoniile solemne au fost deschise de scoaterea raclei cu sfintele moaște în fața Catedralei, după care a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească, de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, alături de un ales sobor de preoți și diaconi, pe un podium special amenajat lângă altarul Catedralei Mitropolitane, după cum ne-a precizat Pr. Marian Puiescu, Consilier Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

P. Cuv. Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale și Exarhul cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire mesajului pe care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, l-a transmis cu această ocazie, intitulat Sfântul Ierarh Nifon – promotor

al culturii creștine românești, în care Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat faptul că Sf. Ier. Nifon este acea „personalitate marcantă a vieții spirituale și culturale, creștine și românești, de la începutul secolului al XVI-lea”, care a „rămas în memoria Bisericii ca fiind înțelept Arhipăstor, grabnic ajutător, harnic și rugător fierbinte al poporul creștin către Dumnezeu”.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon a subliniat că „personalitatea Sfântului Ierarh Nifon de mare duhovnic se îngemănează cu aceea de luminat cărturar al vremii. Iscusit duhovnic și om de cultură, Sfântul Ierarh este un adevărat reper spiritual, moral și cultural, căci el se constituie într-un frumos exemplu de autentică demnitate și rectitudine morală, subliniind contemporanilor săi, în permanență, prin cuvânt și faptă, importanța principiilor Evangheliei lui Hristos”.

Cu acest prilej Înaltul Ierarh a omagiat aniversarea a jumătate de mileniu de la tipărirea, de către Ieromonahul Macarie, a Tetraevangheliarului, ultima din cele trei capodopere ale sale, toate ieșite de sub teascurile tipografiei târgoviștene.

Arhiepiscopia Târgoviștei a marcat această aniversare prin tipărirea unei ediții jubiliare a Tetraevangheliarului, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, cum, de altfel, a făcut-o și în trecut cu Liturghierul și Octoihul. Alături de acest volum jubiliar, au fost lansate și altele, precum cel editat cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), intitulat „În slujba Bisericii și a neamului românesc”; cel dedicat împlinirii a 380 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Voievodului Matei Basarab (1632-1654), intitulat „Ctitor de spiritualitate, cultură și limbă românească”, și cel tipărit cu prilejul împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgoviște, a „Îndreptării Legii” (1652) și intitulat „Marea Pravilă a unității de credință și de neam”.

Închinarea pelerinilor la moaștele Sfântului Ierarh Nifon, aflate pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, va continua, ca de fiecare dată, până seara târziu.

Comentarii Facebook


Știri recente