Sărbătorile religioase din luna septembrie

A noua lună din anul calendaristic și prima din anul bisericesc cuprinde pomenirea unor sfinți de seamă ai Bisericii noastre. Printre sărbătorile religioase ale lunii septembrie se numără și zilele de pomenire a unor sfinți români. Sfinții naționali sunt sfinții al căror cult s-a născut pe teritoriul unei Biserici naționale autocefale. Existența acestora demonstrează și specificitatea etnică a unei Biserici Ortodoxe locale, care a fost prezentă în organizarea Bisericilor Ortodoxe de la început și până în zilele noastre.

Pentru Biserica Ortodoxă Română, data de 1 septembrie, pe lângă începutul anului bisericesc, are și o altă semnificație, și anume în ședința din 8-9 iulie 2008 Sfântul Sinod a hotărât trecerea în rândul sfinților a marelui teolog Dionisie Exiguul, Cel Smerit, părintele erei creștine și al dreptului bisericesc cu zi de prăznuire la această dată.

În ziua Înainte Prăznuirii Nașterii Maicii Domnului, în data de 7 septembrie sunt cinstiți Cuvioșii Simeon și Amfilohie de la Pângărați, canonizați de Biserica Ortodoxă Română la 5-7 martie 2008, prin hotărârea Sfântului Sinod, iar Proclamarea oficială a canonizării acestora a avut loc la 5 iunie 2008, la Mănăstirea Neamț.

Sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului, cinstită la 8 septembrie, este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc. Sfânta Fecioara Maria s-a născut în familia sfinților și drepților Ioachim și Ana din Nazaret, prăznuiți a doua zi, în data de 9 septembrie, zi în care sunt cinstiți și Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău.

Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, având dată de prăznuire la 13 septembrie, a fost trecut în rândul sfinților la data de 20-21 iunie 1992, proclamarea oficială a canonizării a avut loc la 21 iunie 1992.

Creștinii ortodocși români sărbătoresc la 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci. Această sărbătoare este cea mai veche și mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. Spre deosebire de alte praznice împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și Moartea Mântuitorului.

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, sărbătorit la data de 15 septembrie, mitropolit al Timișoarei, a păstorit până în 1653, când, din cauza vârstei înaintate s-a retras la Mănăstirea Partoș, în Banat. Moaștele sale se află în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, fiind aduse din biserica Mănăstirii Partoș. Canonizarea lui a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1950, iar actul solemn de canonizare a avut loc la Timișoara, în 6-8 octombrie 1956.

Sfântul Teodosie de la Brazi a fost în mod solemn proclamat sfânt la data de 5 octombrie 2003, cinstirea sa fiind stabilită pentru ziua de 22 septembrie. De atunci, moaștele sale, redescoperite în anul 2000, în vechiul paraclis subteran de la Mănăstirea Brazi, se află așezate spre închinare în noul paraclis zidit deasupra celui vechi.

În data de 26 septembrie Biserica Ortodoxă Română cinstește pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, canonizat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre la data de 8 iulie 2008, iar proclamarea oficială a avut loc la 26 octombrie 2008, la Catedrala patriarhală din București.

În partea de final a lunii este cinstit Sfântul Antim Ivireanul, erudit și luptător, evlavios și harnic, creator de limbă și cultură românească creștină, misionar înțelept și generos, artist de mare talent: caligraf, tipograf, miniaturist, sculptor și arhitect, având dată de prăznuire 27 septembrie.

Comentarii Facebook


Știri recente